wiosna innowacji w politechnice dzkiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej. Prof. dr hab. inż. Piotr Kula Prorektor ds. innowacji. „Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości !!! Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo lub po zaniżonej cenie”. Politechnika Łódzka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej' - mahlah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wiosna innowacji w politechnice dzkiej

Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Piotr KulaProrektor ds. innowacji

slide2

„Wiedza jest towarem o wartości rynkowej.

Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości !!!

Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo

lub po zaniżonej cenie”

politechnika dzka
Politechnika Łódzka
 • 4 uczelnia techniczna w Polsce, największa uczelnia techniczna w regionie
 • Prostudencka uczelnia 2011
 • Współpraca z ponad 400 zagranicznymi uczelniami, centrami badawczymi, instytutami i przedsiębiorstwami z 50 krajów świata
 • Liczne szkolenia, praktyki, konferencje, staże i stypendia
 • Liczne inwestycje prowadzone przez PŁ
slide5

PARTNERSTWO DLA BADAŃ I EDUKACJI

Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów

 • PŁ zaangażowana jest w działania Konsorcjum
 • w 4 głównych obszarach:
 • Mobilność studentów i absolwentów
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Trójkąt wiedzy
 • Polityka UE
slide7

Komercjalizacja i przedsiębiorczość na PŁ dziś

Ustawa Prawo własności przemysłowej

Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku REGULAMIN zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej   

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

„W celu ochrony interesów twórców dóbr intelektualnych, jak i interesów Uczelni…”

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa o finansach publicznych

slide8

Strategia i kultura innowacji w PŁ

Dział Transferu Technologii

Transfer Technologii

Przedsiębiorczość akademicka

Dział Jakości

Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.

Prorektor ds. innowacji

Jakość

Biuro Karier

Wydziałowi Pełnomocnicy ds. transferu technologii

Spójna strategia i kultura innowacji

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

slide9

Strategia i kultura innowacji w PŁ

 • Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku REGULAMIN zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej   
 • §8Zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 • Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych:
  • Sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • Udzielenie licencji na wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
  • Wniesienie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do spółki
 • Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Łódzkiej komercjalizowane są poprzez spółkę celową, o której mowa w art. 86a i 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
slide10

Komercjalizacja i korzyści

 • Formy komercjalizacji:
 • Sprzedaż – odpłatne przekazanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych innemu podmiotowi
 • Licencjonowanie – udzielanie licencji na korzystanie z wyników badań
 • Aport – obejmowanie udziałów w istniejących lub nowopowstałych spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci technologii (spin-off)

Podział przychodów wewnątrz PŁ

slide11

Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.

 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. jest spółką celową PŁ w rozumieniu art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, całość komercjalizacji odbywa się poprzez CTT.Kapitał zakładowy 726 000 zł.

Rola i zadania CTT PŁ Sp. z o.o.:

 • Bieżąca współpraca z naukowcami mająca na celu przygotowanie ofert
 • Poszukiwanie odbiorców technologii
 • Negocjowanie warunków komercjalizacji
 • Obsługa prawna i finansowa transferu technologii
 • Pomoc dla naukowców w sprawach problematycznych związanych z komercjalizacją
slide12

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

ogólnouczelniana (ponadwydziałowa) jednostka organizacyjna PŁ powołana na mocy zarządzenia JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Forma organizacyjna

ponadwydziałowa i ponaduczelniana współpraca ze środowiskiem akademickim mająca na celu pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek w formie spółek spin-off

Misja/Cele

 • Osoby fizyczne:
 • studenci
 • absolwenci
 • doktoranci
 • naukowcy

Beneficjenci

slide13

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji

Przeszkolona grupa beneficjentów

Zespół projektowy w składzie (wyłoniony przez Radę nadzorującą):

Inżynier

Medyk

Marketingowiec

Prawnik

Cel zespołu projektowego:

Opracowanie pomysłu i przygotowanie prototypu do utworzenia spółki spin-off pod nadzorem mentora

slide14
Polityka proinnowacyjna uczelni dla swej skuteczności potrzebuje zaangażowania całego środowiska akademickiego!
slide16

Dobre praktyki - spółki spin-off

Advanced Graphene Products Sp. z o.o.

Obszar działalności: zaawansowane technologie obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej, w tym: hartowanie, nawęglanie, azotowanie, azotonasiarczanie, odpuszczanie stali, przesycanie i starzenie, wyżarzanie stali oraz lutowanie próżniowe.

Obszar działalności: innowacyjne technologie z wykorzystaniem grafenu dla wszelkich gałęzi gospodarki.

slide17

Podsumowanie

Uczelnie dysponują ogromnym, wciąż jeszcze uśpionym potencjałem wiedzy i przedsiębiorczości.

Aby potencjał ten nie został zmarnowany należy obudzić ducha innowacyjności wśród kadry naukowej, doktorantów, studentów i absolwentów.

Budowanie kultury innowacji i realizacji strategii wymaga zaangażowania środowiska akademickiego.

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Prof. dr hab. inż. Piotr KulaProrektor ds. innowacji