slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009. Podsumowanie. Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24\%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009' - mahlah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Raport miesięczny, maj 2009

podsumowanie
Podsumowanie

Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%) , Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%).

Komentarz

Uczestnicy

1

2

3

  • Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia.
  • Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia.
  • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%).

Aktywa

4

5

  • Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio).
  • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych.

Działalność

inwestycyjna

2

uczestnicy funduszy emerytalnych
Uczestnicy funduszy emerytalnych

Liczba uczestników, maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

3

aktywa funduszy emerytalnych
Aktywa funduszy emerytalnych

Wartość aktywów (mld zł), maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4

zagregowany portfel inwestycyjny
Zagregowany portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5

struktura portfela inwestycyjnego wg ofe
Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE

Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6

dzia alno inwestycyjna za ostatni miesi c
Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc

Stopy zwrotu, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7

dzia alno inwestycyjna od pocz tku dzia alno ci
Działalność inwestycyjna – od początku działalności

1

2

3

4

5

+37,8 pp

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

8

slide9
Prego Spółka Akcyjna

ul. Wejnerta 32

02-619 Warszawa

telefon: (022) 214 03 00

e-mail: [email protected]

Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.

ad