Iv rettslig globalisering
Download
1 / 15

IV. Rettslig globalisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

IV. Rettslig globalisering. Kurs i rettssosiologi, 08. februar 2007 Karen-Sofie Pettersen k.s.pettersen@jus.uio.no. Globalisering. I-J. Sand: Hva er rettens rolle i dag? K. Papendorf: Forretningsadvokater i globaliseringens tid – en sammenlikning av situasjonen i Norge og Tyskland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IV. Rettslig globalisering' - mahina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iv rettslig globalisering

IV. Rettslig globalisering

Kurs i rettssosiologi,

08. februar 2007

Karen-Sofie Pettersen

k.s.pettersen@jus.uio.no


Globalisering
Globalisering

 • I-J. Sand: Hva er rettens rolle i dag?

 • K. Papendorf: Forretningsadvokater i globaliseringens tid – en sammenlikning av situasjonen i Norge og Tyskland

 • + Gjennomgang av oppgave


I j sand hva er rettens rolle i dag sand
I-J Sand: Hva er rettens rolle i dag?(sand)

 • Forholdet mellom rett og politikk i et moderne samfunn

 • Samfunnsmessige endringer som forutsetning for endringer i retten

 • Innvendinger mot MDU


Utgangspunktet for forholdet mellom rett og politikk i et moderne samfunn sand
Utgangspunktet for forholdet mellom rett og politikk i et moderne samfunn(sand)

 • Frie individer, demokratisk samfunn

 • Makt kontrollert gjennom retten og domstolene

 • Konstitusjonen og de demokratiske vedtatte lovene kan betraktes som koblinger mellom den politiske og den rettslige kommunikasjonen

  Dette bidrar til

 • … omfattende gjensidig avhengighet og en løpende interaksjon mellom den politiske og den rettslige kommunikasjonen. Rett og politikk forutsetter og supplerer hverandre

  Demokratiske spilleregler og individuelle rettigheter er normer som både bidrar til å skape og organisere samfunnet, og gir organisering og styring av samfunnet en grunnleggende legitimitet


Luhmanns teori om forholdet mellom rett og politikk sand
Luhmanns teori om forholdet mellom rett og politikk moderne samfunn(sand)

Utgangspunkt: Det moderne samfunn er sosialt differensiert og spesialisert uten et gitt sentrum som samfunnet kan forstås fra.

Rett og politikk: To sentrale måter å kommunisere på om og i det moderne samfunnet.

Politikk: Åpen kommunikasjonsform. Knyttes til utøvelse av makt

Rett: Normativ og avgrenset funksjon i samfunnet. Fungerer i kommunikasjon med andre kommunikasjonsformer i samfunnet.

Rett og politikk henger sammen


Habermas tiln rming til forholdet mellom rett og politikk sand
Habermas tilnærming til moderne samfunnforholdet mellom rett og politikk(sand)

Utgangspunkt: Retten aksepteres og oppfattes som legitim. Vektlegger de demokratiske og åpne prosedyrene for lovgivning.

Demokratiske baserte og rettslige beslutningsmåter:

- muliggjør en offentlig beslutningsprosess

- retten ivaretar respekt for individets autonomi

- er fleksibel i forhold til de ulike formål som skal reguleres

Tre måter å løse sosiale konflikter på

 • Pragmatisk og interesseavveiende: fokus på kompromisser og delte løsninger.

 • Etisk-politiske måten: fokus på hvordan kompliserte og vanskelige spørsmål best kan løses.

 • Moralsk- universell måte: Fokus på løsninger som ivaretar alle interesser på en lik måte.


Samfunnsmessige endringer sand
Samfunnsmessige endringer moderne samfunn(sand)

Tre utviklingstrekk:

 • Utvikling av kunnskap og teknologi

 • Globalisering

 • Utvikling av eksperimentell teknologi, dvs. teknologi en vanskelig ser konsekvensene av

  I tillegg beskriver Sand utviklingen knyttet til internasjonal migrasjon => mer heterogene samfunn


Kritikk av mdu sand
Kritikk av MDU moderne samfunn(Sand)

 • MDU framstiller forholdet mellom folkevalgte organer og retten som et entydig og direkte motsetningsforhold (domstolens makt økes på bekostning av folkestyre)

 • MDU tar ikke inn over seg den gjensidige avhengigheten mellom rett og politikk (jf Luhmann)

 • I MDU omtales rettigheter som noe som begrenser demokratiet og ikke også som en forutsetning for å realisere demokratiet

  Rettsliggjøring kan ikke ses som et isolert fenomen. Det er en del av mer omfattende regulering av ulike områder i samfunnet.

  Et komplekst samspill med tiltakende politisering, markedsorganisering, rettsliggjøring og kunnskapsdifferensiering.


Iv rettslig globalisering
K. Papendorf: moderne samfunnForretningsadvokater i globaliseringens tid – en sammenlikning av situasjonen i Norge og Tyskland

 • Tema for artikkelen: Endringer i forretningsadvokaters rolle i en tid med økende globalisering.

 • Sammenligner endringer i rollen til forretningsadvokater i Tyskland og i Norge


Den nye jussen k papendorf
”Den nye jussen” moderne samfunn(K. Papendorf)

 • Fra 1980/1990- tallet har advokatenes rolle endret seg fra være en tilbaketrukket og avventende profesjon til bli integrert i markedet. Utviklingen gir seg utslag i:

  • Sterk vekst i advokatfirmaene

  • Endret krav hos klientellet

 • En globalisert rettssituasjon hvor advokatene, mer enn dommerne, råder over globaliseringsmekanismene.

 • Dette kan oppleves en trussel mot statlig suverenitet både i forhold til rettsanvendelse, rettsproduksjon og lovgivning


Endringer i roller k papendorf
Endringer i roller moderne samfunn(K. Papendorf)


Problemer med utviklingen k papendorf
Problemer med utviklingen moderne samfunn(K. Papendorf)

I sin studie av fem advokatkontor fant Papendorf at endringene i størrelsen i advokatkontorene førte til:

 • Konflikter/uenighet i forhold til spørsmål om fordeling av det økonomiske overskuddet

 • Fratar de ansatte følelse av intimitet slik vi ser det i mindre foretak

 • Få muligheter til å trekke seg tilbake

 • Redusert karrieremuligheter


Endringer i kundenes krav k papendorf
Endringer i kundenes krav moderne samfunn(K. Papendorf)

 • Forlenget reaksjonstid

 • Større og mer kompliserte rettslige problemer gjør at advokatene må kunne tilby betydelig rettslig fagkompetanse

 • Globalisering av handelsforbindelsene

 • Vekst i det internasjonale advokatmarkedet

 • Spesialisering og krav om økt bransjeforståelse

  Dette innebærer at:

  Kunden står i sentrum (og i mindre grad de juridiske fagområdene)


Utviklingen i norge og tyskland k papendorf
Utviklingen i Norge og Tyskland moderne samfunn(K. Papendorf)

 • Tyskland: Internasjonaliseringsprosessen tvinger fram en omstruktureringsprosess som består av:

  • Fusjoner

  • Oppkjøp

  • Nyetablering av filialer i inn og utland

  • Utveksling av spesialiserte advokater

 • De siste fem årene har det vært et stort angloamerikansk engasjement i det tyske markedet

 • Norge: Selv om utviklingen går i samme retning, ser vi ikke den samme graden av angloamerikanske interessen for å etablere seg her. Noen årsaker til det

  • Det norske markedet har ikke det samme økonomiske potensialet

  • Strukturelle særegenheter (språk og politikk)


Advokatmarkedet globalisering og makt k papendorf
Advokatmarkedet, globalisering og makt moderne samfunn K. Papendorf

 • Den enkelte advokat har makt når hun/eller han gir rettsråd, det vil si kunnskapsbasert makt

 • Kilder til makt:

  • Kapitalsiden

  • Advokatfirmaets renommé

  • Klientens renommé

 • Advokatens kredittverdighet ses i lys av sosial kapital (Bourdieu). Fordrer at advokaten pleier og fornyer sin kontakter

 • Globale nettverk

 • Kollektiv makt: Kunnskapsbasert makt

 • Luhmann’s systemteori; rettsystemet som et lukket system ; bekjeftiget med autonomi og selvregulering. Samtidig som Luhamnn peker på: et system som er er normativt lukket og kognitivt åpent.