EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013)
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) Tisdagen den 10 mars. Ramprogram för konkurrens- kraft och innovation, CIP. sammanför flera tidigare program inom IT, Energi samt Entreprenörskap och innovation budget: 3,6 miljarder euro 2007-2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mahina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu s ramprogram f r konkurrenskraft och innovation 2007 2013 tisdagen den 10 mars

EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013)

Tisdagen den 10 mars


Ramprogram f r konkurrens kraft och innovation cip
Ramprogram för konkurrens- (2007-2013) kraft och innovation, CIP

 • sammanför flera tidigare program inom IT, Energi samt Entreprenörskap och innovation

 • budget: 3,6 miljarder euro

 • 2007-2013

 • Programmet administreras av Europeiska Kommissionen


Ramprogrammets syfte
Ramprogrammets syfte (2007-2013)

 • Att utveckla företagens konkurrenskraft, i synnerhet små och medelstora företag.

 • Att stödja utvecklingen av nya IT lösningar i Europa.

 • Att främja energieffektivitet samt nya och förnybara energikällor.


Tre delprogram
Tre delprogram (2007-2013)

Programmet för Entreprenörskap och Innovation, EIP

Budget 2,17 miljarder euro

IKT-stödprogrammet

Budget ca 728 miljoner euro

Programmet för Intelligent energi II

Budget ca 727 miljoner euro


Delprogram eip ska st dja
Delprogram EIP ska stödja: (2007-2013)

 • Tillgången till finansiering för små och medelstora företag i nyetablerings- och tillväxtfasen

 • Samarbete mellan små och medelstora företag, särskilt mellan företag i olika EU-länder

 • Alla former av innovation i företag

 • Miljöinnovation ECO - innovation

 • Entreprenörskap- och innovationskultur.

 • Enklare att driva företag i EU.


Finansiellt program f r kapitalf rs rjning
Finansiellt program för kapitalförsörjning (2007-2013)

Program för riskkapital (GIF1 och GIF2)

- Fokus på investeringar i innovativa små och medelstora

företag med tillväxtpotential. (Sådd- etablering och expansion)

- Förvaltas av Europeiska Investeringsfonden

- Målgruppen är riskkapitalister och fonder som genom

programmet går in i partnerskap med EIF för investeringar i

företag

Garantiprogrammet (SMEG)

- Underlätta lånefinansiering till små- och medelstora företag

genom att erbjuda kreditgarantier

- Förvaltas av Europeiska Investeringsbanken

- Målgruppen är affärsbanker som går in i partnerskap EIB


Eu s ramprogram f r konkurrenskraft och innovation 2007 2013 tisdagen den 10 mars

 • Enterprise Europe Network – nätverk för företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt

  - information och vägledning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering

  - förmedling av internationella affärskontakter

  - service vid teknik- och forskningssamarbete, näringsliv – högskola/universitet - matchningsfunktion

 • Nätverket har 500 kontor i 40 länder

 • I Sverige finns Enterprise Europe Network på drygt 20 platser

 • Nutek är koordinator och huvudfinansiär, medfinansiering genom CIP

 • www.enterpriseeurope.se


Analyser och politikutveckling
Analyser och politikutveckling företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt

 • EU kommissionen och experter från medlemsstaterna studerar tillsammans företagsklimatet inom EU.

 • Syftet är att via utbyte av erfarenheter utveckla medlemsstaternas näringspolitik

 • Fokus ligger framförallt på SBA (Small business act) – EU – Kommissionens ramverk för småföretagspolitik.


Vriga aktuella utlysningar entrepren rskap och innovation
Övriga aktuella utlysningar företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt Entreprenörskap och innovation

 • Aktuell utlysning för att främja entreprenörskap bland unga samt entreprenörskapsutbildning (ENTR/CIP/09/E/N02S001)


Nuteks arbete med cip 2007 2013
Nuteks arbete med CIP 2007-2013 företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt

Samarbete med andra myndigheter inom CIPSamverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och VINNOVA

Delprogram 1: Entreprenörskap och Innovation- Beredning och förvaltningskommittéarbete i EIPC - Politikutveckling: lära av andra medlemsstater och få idéer och programuppslag till nationell/regional programverksamhet- Miljöinnovation – ECO Innovation

- Övriga utlysningar

Koordinering av Enterprise Europe Network

Synergier mellan CIP , FP7 och Strukturfonderna


Eu s ramprogram f r konkurrenskraft och innovation 2007 2013 tisdagen den 10 mars

Mer information företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt

www.nutek.se/cip

www.EnterpriseEurope.se

Kontaktpersoner på Nutek

Lena Stenberg lena.stenberg@nutek.se

Jeanette Randen jeanette.randen@nutek.se

Lars Ilmoni lars.ilmoni@nutek.se