slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĮMONIŲ RESTRUK T ŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĮMONIŲ RESTRUK T ŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

ĮMONIŲ RESTRUK T ŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d. - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

ĮMONIŲ RESTRUK T ŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d. Bankrotas ar restrukt ū rizavimas? . Šiuo metu visoje Lietuvoje vykdoma 2 83 4 bankroto procedūrų, tuo tarpu 2008 m. kovo mėn. buvo vykdoma 1 511, taigi per metus bankroto procedūrų skaičius išaugo beveik 2 kartus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ĮMONIŲ RESTRUK T ŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS 2010 m. kovo 17 d.

  2. Bankrotas ar restruktūrizavimas? Šiuo metu visoje Lietuvoje vykdoma 2834bankroto procedūrų, tuo tarpu 2008 m. kovo mėn.buvo vykdoma1 511, taigi per metus bankroto procedūrų skaičius išaugo beveik 2 kartus. Ar bankroto procedūrų inicijavimas yra vienintelis kelias bendrovei, ištiktai finansinių sunkumų? Alternatyva – įmonės restruktūrizavimas. Nors ši procedūra ilgą laiką Lietuvoje nebuvo populiari, tačiau pastaruoju metu taikoma vis dažniau. 2008 m. kovo mėnesį Lietuvoje buvo vykdoma11 restruktūrizavimo procesų, o šiuo metu vykdoma 77 restruktūrizavimo procesai, t. y. 7 kartus daugiau.

  3. Restruktūrizuojamų įmonių santykis su bankrutuojančiom

  4. Bankrotas ar restruktūrizavimas? Apsisprendimui įtakos turi: • Įmonės suinteresuotumas išsaugoti veiklą ir darbo vietas; • Įmonės veiklos pobūdis; • Įmonės turimas turtas; • Finansinių sunkumų pobūdis; • Kreditorių pasitikėjimas ir noras atgauti investuotas lėšas; • Kitų LR įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytų restruktūrizavimo proceso sąlygų buvimas; • Kiti subjektyvūs ir objektyvūs veiksniai.

  5. Restruktūrizavimo privalumai Kreditoriams: • Realios galimybės ateityje, atkūrus įmonės mokumą, atgauti savo lėšas. Bankams, kaip kreditoriams: • Galimybė išsaugoti apyvartines įmonių bei jų darbuotojų lėšas, nenutraukiamos vartojimo paskolų sutartys. Įmonei: • Atkuriamas mokumas ir toliau vystoma veikla; • Atsiranda galimybės išdėstyti procesą laike ir sulaukti investuotojų, ar bent „geresnių laikų“; • Įveikiami laikini objektyviai ir subjektyviai sąlygoti sunkumai. Valstybei: • Plėtojamas verslas ir ūkinė veikla; • Mokami mokesčiai. Darbuotojams • Išsaugomos darbo vietos, mokami atlyginimai.

  6. Restruktūrizavimo esmė ir tikslai Įmonės restruktūrizavimą galima apibūdinti kaip procesą, kurio metu bandoma „gelbėti“ laikinų finansinių sunkumų turinčią įmonę. Įmonės restruktūrizacija - procesas, per kurį siekiama atgaivinti sunkumų turinčios įmonės veiklą įvairiomis priemonėmis: - Atidedamas įsipareigojimų vykdymas kreditoriams arba jie sumažinami pertvarkant įmonės veiklą; - Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, kol jos veikla stabilizuojasi, suteikiama apsauga nuo kreditorių: sustabdomi išieškojimai, netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Restruktūrizavimo procesas leidžia įmonei susidoroti su finansiniais sunkumais, nesuardant komercinių ūkinių rinkos santykių, bei sudaro galimybę išsaugoti verslą, plėtoti ūkinę veiklą, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Restruktūrizavimo procesas padeda spręsti kreditorių ir savininkų skolų problemas, išdėstant susidariusių skolų grąžinimą pagal restruktūrizavimo planą.

  7. Priemonės, kurias galima naudoti restruktūrizavimo procese pakeičiama ūkinės veiklos rūšis; modernizuojama gamyba; tobulinamas darbo organizavimas; parduodamas įmonės turtas ar jo dalis; įmones jungiamos ar skaidomos ir optimizuojamas jų turtas; įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti; pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai. Kokias konkrečias priemones pasirinkti priklauso nuo kiekvienos konkrečios įmonės turimų finansinių problemų pobūdžio ir pasirinkto jų sprendimo būdo.

  8. Restruktūrizavimo proceso reglamentavimas Įmonėms bei viešosioms įstaigoms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos bei norinčioms išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto gali pagelbėti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau - ĮRĮ). (Valstybės žinios, 2001, Nr. 31-1012); Įstatymas netaikomas bankams, centrinei ir kitoms kredito unijoms, kitoms kredito įstaigoms, draudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, uždaro tipo investicinėms bendrovėms bei vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams; Restruktūrizavimo proceso metu įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonės veiklą, kreditorių reikalavimų (jų dalies) atsisakymą, prievolių vykdymo terminų atidėjimą, privalomųjų įmokų mokėjimą, taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip; Šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui ir Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui.

  9. Restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygos (1) MATERIALINĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS IŠKĖLIMO SĄLYGOS (ĮRĮ 3 str.): Įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, t. y. įmonė neatsiskaito su kreditoriumi daugiau kaip 3 mėn. po įstatymų, teisinių aktų ar sutarties nustatyto termino, t.y. kai yra pažeistas atsiskaitymo su kreditoriais terminas; Įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; Įmonei neiškelta bankroto byla ir nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

  10. Restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygos (2) PROCESINĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS IŠKĖLIMO SĄLYGOS (ĮRĮ 4 str.): Įmonės restruktūrizavimo bylos iniciatyvos teisę suteikia: • jos kreditoriams; • įmonės vadovui; Įmonės restruktūrizavimo bylos iniciatyvos teisę realizuojant kreditoriams: • Įmonės vadovas, gavęs kreditorių siūlymą restruktūrizuoti įmonę, sušaukia įmonės dalyvių susirinkimą ir įmonės kreditorių susirinkimą; • Gavęs dalyvių sprendimą bei įstatyme nustatyto skaičiaus kreditorių pritarimą arba kreditorių susirinkimo sprendimą, per 5 dienas pateikia pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

  11. Restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygos (3) Įmonės restruktūrizavimo bylos iniciatyvos teisę realizuojant įmonės vadovui: • Sušaukia įmonės dalyvių susirinkimą ir gauna jų sprendimą restruktūrizuoti įmonę; • Pateikia įmonės pagrindiniams kreditoriams siūlymą restruktūrizuoti įmonę, pridėdamas restruktūrizavimo plano metmenis. • Gavęs įstatyme nustatyto skaičiaus kreditorių pritarimą arba kreditorių susirinkimo sprendimą, per 5 dienas pateikia pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teisė teikti teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo suteikta tik įmonės vadovui, tačiau jei nėra priimamas dalyvių susirinkimo sprendimas, teisė teikti teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra suteikta ir įmonės kreditoriams, kreditorių susirinkimui nutarus.

  12. Teismas, gavęs pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo Renka papildomą informaciją ir nustatęs, kad yra pakankamas pagrindas įmonės restruktūrizavimo bylai pradėti, priima nutartį restruktūrizuoti įmonę ir paskiria įmonės administratorių restruktūrizavimo plano rengimo ar kitam kreditorių susirinkime numatytam laikotarpiui. Teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties priėmimo patenkina kreditorių, kurie kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikalavimus arba teismui nepateikti teismo reikalaujami dokumentai, arba įmonei yra iškelta bankroto byla. Jeigu pareiškimas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą yra pateikiamas tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas sustabdomas iki tol, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.

  13. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (1) • Įmonės restruktūrizavimo planuose nurodytos priemonės turi būti įmonės restruktūrizavimas pagal ĮRĮ 2 str. 2 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-11-13 civ. byloje Nr. 2-882/2008 nurodė, kad įmonės ketinimai pakeisti įsipareigojimų kreditoriams dydžius ir jų vykdymo terminus, maksimaliai išnaudoti įmonės gamybinius pajėgumus, ieškoti naujų užsakovų, įsisavinti naujus gamybos procesus, sureguliuoti piniginius srautus ir parduoti nereikalingą turtą nėraĮRĮ numatytos ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, o tai kiekvienos įmonės įprastinės veiklos priemonės.

  14. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (2) • Įmonės sunkumai yra laikino, o ne nuolatinio pobūdžio (ĮRĮ 2 str. 1 d.) Restruktūrizavimo proceso taikymas tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio, neatitiktų restruktūrizavimo paskirties ir tikslo. Įmonės finansinių sunkumų pobūdžio nustatymas jų trukmės požiūriu yra vertinamasis dalykas, spręstinas kiekvienoje byloje, atsižvelgiant į pateiktus įmonės dokumentus, ir nustatant, ar įmonė dar yra pajėgi atkurti savo mokumą. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įrodyti, jog įmonės finansiniai sunkumai yra tik laikini, įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, siekia išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas ir atkurti mokumą. Vadovaujantis atitinkamais vertinimo kriterijais teismui būtina spręsti, ar konkreti įmonė, kurios restruktūrizavimo procesas inicijuojamas, susiduria dar tik su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais, ar tie sunkumai jau nebėra laikini. Įvertinus, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (2008-09-05 Kauno apygardos teismo civ. byla Nr. 2-850/2008; 2007-08-23 Lietuvos apeliacinio teismo civ. byla Nr. 2-517/2008);

  15. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (3) • Įmonės sunkumai yra laikino, o ne nuolatinio pobūdžio (ĮRĮ 2 str.1 d.). Pagal šią įstatymo normą vienas reikalavimų, kad restruktūrizavimo bylą galima iškelti tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini, reiškia, kad restruktūrizavimo procesas taikomas įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra laikini, o ne ilgai besitęsiantys, nuolatinio pobūdžio. Finansinių sunkumų laikinumas nereiškia, kad jis turi būti apibrėžtas konkrečiu terminu;ĮRĮ 3 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas yra minimalus. Jo nustatymas nereiškia, kad, šiam terminui suėjus, turi būti keliama restruktūrizavimo byla, jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriumi ( kreditorias). Iš esmės svarbus yra pats faktas, kad, šiam terminui suėjus, neatsiskaitymai su kreditoriumi ( kreditorias) yra laikini ar nuolatinio pobūdžio (2009-12-30 LAT civilinė byla Nr. 3K-3-496/2009).

  16. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (4) • Įmonė turi vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Ūkinė-komercinė veikla reiškia tęstinio pobūdžio savo rizika plėtojamą verslo subjekto veiklą, kuria siekiama gauti pelną, t.y. perkant-parduodant, teikiant paslaugas kitiems asmenims ar kitokiu būdu siekiant atlygio. Taigi, tam kad veikla būtų laikoma ūkine-komercine, ji turi atitikti tris požymius: pasižymėti tęstinumu (nuolatinė), savarankiškumu ir atlygintinumu. (2008-07-10 Panevėžio apygardos teismo civ. byla Nr. 2-510/2008); Finansinių sunkumų laikinumas taip pat reiškia, kad įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir ją galima išsaugoti. ĮRĮ nustatytas reikalavimas, kad įmonė vykdytų ūkinę komercinę veiklą, reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, bet kaip tokį, kuris realiai vysto ar gali vystyti atitinkamą veiklą. Tik tokia įmonė iš savo resursų gali atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą. Šią išvadą kasacinis teismas grindžia ir minėta ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalies nuostata, kurioje nustatytas įmonės restruktūrizavimo tikslas. (2009-12-30 LAT civilinė byla Nr. 3K-3-496/2009).

  17. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (5) • Restruktūrizavimo ir bankroto procesų rūšys (ĮRĮ 8 str.). Tuo atveju, kai teisme dar nepriimta nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, pirmiau turi būti išspręstas pareikštas reikalavimas dėl įmonės restruktūrizavimo, o tik po dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Toks reglamentavimas reiškia, kad, esant vienu metu neišnagrinėtiems reikalavimams, pirmenybė yra teikiama įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimui, o tik po to iškeliama bankroto byla, jeigu yra ĮBĮ nustatytos sąlygos(2009-12-30 LAT civilinė byla Nr. 3K-3-496/2009).

  18. Teismų praktikadėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo (6) • Ieškovas privalo pateikti teismui visus ĮRĮ 5 str. 3, 4 ir 5 d. numatytus dokumentus. ĮRĮ nuostatos įpareigoja ieškovą pateikti teismui ĮRĮ 5 str. 3,4 ir 5 d. numatytus dokumentus, kadangi tik juos turėdamas, teismas gali visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti įmonės finansinę padėtį ir nuspręsti, ar ji turi finansinių sunkumų, ar šie sunkumai laikini, ar atitinkamuose dokumentuose numatytos priemonės ir būdai pašalinti laikinus sunkumus, ar jie yra veiksmingi. (2008-07-10 Panevėžio apygardos teismo civ. byla Nr. 2-510/2008);

  19. Paprastesnė įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka • Taikoma, kai restruktūrizavimo planas parengiamas iki pareiškimo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui. • Įmonės vadovas ar kreditorių atstovas teismui pateikia: - pareiškimą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą; - įmonės restruktūrizavimo planą, kuriam turi būti pritarta visų kreditorių; - įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę bei jų pritarimą restruktūrizavimo planui; - nepriklausomo eksperto išvadą dėl restruktūrizavimo plano bei jo įgyvendinimo priemonių pagrįstumo. • Teismas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti ir patvirtinti ar nepatvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą.

  20. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą • Draudžiama vykdyti visas finansines prievoles neįvykdytas iki tos dienos, išieškoti skolas iš šios įmonės, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, išskyrus tam tikrus atvejus, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti; • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles susidariusias iki tos dienos skaičiavimas, išskyrus kai kuriuos su darbo santykiais susijusius atvejus; • Sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus bei reikalavimų įskaitymas, jei jie nenumatyti restruktūrizavimo plane; • Įmonė savo įsipareigojimus kreditoriams privalo vykdyti restruktūrizavimo plane nustatytais terminais bei mąstais; • Restruktūrizavimo proceso metu parduodant įkeistą turtą, įkaito turėtojo sutikimu šis turtas turi būti parduodamas panaikinus jo įkeitimą ir (ar) hipoteką, išskyrus atvejus, kai pirkėjas sutinka pirkti įkeistą turtą; • Kreditoriai gali padaryti nuolaidas dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos vykdymo, atidėti savo reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti bendros reikalavimų sumos (jos dalies) ir (ar) pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą įmonei atsiskaityti įmonės turtu ar įmonės akcijomis.

  21. Kreditorių reikalavimų tenkinimas Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą, įmonės kreditoriai pateikia savo reikalavimus įmonės administratoriui, kuris teikia juos tvirtinti teismui. Teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai tenkinami restruktūrizavimo plane nustatytais terminais ir mastais laikantis šios kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės: įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai; pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo, susirgimo profesine liga arba mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. antrąja eile tenkinami visi kiti reikalavimai. Kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais: tenkinami reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų; antrajame etape tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis.

  22. Restruktūrizuojamos įmonės valdymas (1) Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, restruktūrizavimo planą įgyvendina, disponuoja įmonės turtu bei įmonės ūkinei veiklai vadovauja įmonės valdymo organai pagal kompetenciją, nustatytą įmonės įstatuose ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, laikydamiesi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje nustatytų apribojimų. Įmonės valdymo organų veiklą restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu prižiūri teismo paskirtas įmonės administratorius. Plano įgyvendinimo laikotarpiu jų veiklą prižiūri pagal savo kompetenciją kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkas ir įmonės administratorius. Įmonės administratorius prižiūri arba organizuoja restruktūrizavimo plano įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti rengimą (jei planas nebuvo parengtas prieš teismui priimant nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo) ir teikia jį kreditorių susirinkimui, o šiam pritarus - teismui tvirtinti. Administratorius taip pat teikia informaciją teismui ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie įmonės veiklą, patikrina restruktūrizuojamos įmonės sudarytus sandorius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, šaukia kreditorių susirinkimus.

  23. Restruktūrizuojamos įmonės valdymas (2) • Kreditorių susirinkimas gali rinkti kreditorių komitetą ir jam perduoti visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių ir pareigų. • Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, įmonės veikla vykdoma vadovaujantis restruktūrizavimo planu. Jei planas nenumato kitaip, įmonė nevykdo finansinių prievolių, nemoka netesybų ir palūkanų už savo prievoles, sustabdomas išieškojimas iš įmonės pagal vykdomuosius dokumentus, nesudarinėjami turtiniai sandoriai. • Tačiau įmonė privalo mokėti visas einamąsias įmokas, jei nėra sudariusi su kreditoriais sutarčių dėl šių įmokų atidėjimo, kreditorių reikalavimų atsisakymo ar pakeitimo kita prievole.

  24. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas Kreditorių susirinkimui pritarus, administracijos vadovas gali kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, jeigu: Per 4 mėn. nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos nepateiktas teismui restruktūrizavimo planas; Restruktūrizavimo proceso metu išaiškėja, kad apie įmonės ekonominę būklę buvo pateikta neteisinga informacija ir dėl to restruktūrizavimo planas negali būti įvykdytas, ir tai patvirtina kreditorių komitetas (susirinkimas); Išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas; Jeigu restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu atsiranda pagrindas kelti bankroto bylą ir teismas gauna pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas priima nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti įmonei bankroto bylą; Įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės vadovas ir įmonės administratorius per 10 kalendorinių dienų parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir per 5 kalendorines dienas jį pateikia teismui. Teismas priima sprendimą patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

  25. StatistikaRESTRUKTŪRIZUOJAMOS ĮMONĖS LIETUVOJE (2001 m. liepos mėn. -2010 m.kovo mėn.)

  26. Šiuo metu restruktūrizuojamos įmonės

  27. Šiuo metu bankrutuojančios įmonės

  28. Kodėl restruktūrizavimo praktika Lietuvoje nėra prigijusi? (1) Teisinio reglamentavimo problemos: Sudėtinga Restruktūrizavimo įstatymo taikymo procedūra. Nepakankamas reglamentavimas derinant visų suinteresuotų, priešingus interesus turinčių šalių valią ir veiksmus. Per didelė bendrovės kreditorių valios reikšmė – nuo jų priklauso tiek restruktūrizavimo proceso pradžia, tiek ir tolimesnė jo eiga. Operatyvumo ir terminų problema - klausimus ar pradėti restruktūrizaciją būtina spręsti greitai, o dažnai nėra įmanoma gauti visų reikiamų sutikimų per nustatytus terminus.

  29. Kodėl restruktūrizavimo praktika Lietuvoje nėra prigijusi? (2) Įmonių subjektyvios ir objektyvios priežastys: Įmonių noras kiek galima ilgiau tęsti veiklą, neturint jėgų ją reanimuoti. Nepakankamai adekvatus esamos įmonės padėties įvertinimas. Per ilgas delsimas iki pradedant svarstyti restruktūrizavimo galimybę ir jau būna per vėlu bandyti. Realaus ir įtaigaus restruktūrizavimo plano sukūrimo problema. Nelengvos investitorių paieškos.

  30. Kodėl restruktūrizavimo praktika Lietuvoje nėra prigijusi? (3) Kreditorių interesai: Bankai nelengvai sutinka, kad įmonė restruktūrizuotųsi, nes iškėlus bylą neskaičiuojamos palūkanos už jų išduotus kreditus ir delspinigiai. Hipotekiniai kreditoriai (dažniausiai bankai) nėra pernelyg suinteresuoti verslo išsaugojimu ir restruktūrizacija, nes dažniausiai jų reikalavimai yra apsaugoti įkeistu bendrovės turtu. Ilgas procesas iki paskolintų lėšų susigrąžinimo. Nepasitikėjimas parengtais restruktūrizavimo planais. Noras susigrąžinti lėšas greitai, nors gal ir mažiau.

  31. Kodėl restruktūrizavimo praktika Lietuvoje nėra prigijusi? (4) Valstybės vaidmuo: Gauti valstybės institucijos (tokios kaip mokesčių inspekcija ar valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) pritarimą restruktūrizavimui dažniausiai nėra paprasta. Nors valstybė ir turi interesą išsaugoti darbo vietas, dažnai valdininkai nenori prisiimti atsakomybės už galimai nesėkmingą restruktūrizavimą bei gaišti laiką, todėl bankrotas jiems gali pasirodyti lengvesnis ir paprastesnis sprendimas. Bankroto atveju valstybės reikalavimams suteikiama pirmenybė prieš kitų 3 eilės kreditorių reikalavimus (2 eilės reikalavimai), o restruktūrizavimo atveju jie tenkinami vienoje eilėje su kitų kreditorių reikalavimais (2 eilės reikalavimai).

  32. PatarimaiKas galėtų padėti įmonei nelengvoje situacijoje Greitas ir profesionalus įmonės esamos padėties įvertinimas. Bendradarbiavimo bei pasitikėjimo su kreditoriais sukūrimas ir palaikymas. Komunikavimas su bankais ir kitais kreditoriais, susitariant dėl įmonės restruktūrizavimo esminių klausimų dar prieš pradedant teismines procedūras. Tinkamo restruktūrizavimo plano parengimas. Operatyvus ir tikslus reagavimas į situaciją. Šalinimas problemos priežasčių, o ne tik pasekmių. Planavimas ir valdymas, dirbant kartu su teisininkais ir verslo konsultantais. Strateginis mastymas, smulkmeniškumo vengimas. Pastovus dėmesys kritinių procesų optimizavimui ir prevencijai. Realybės jausmas. Rinkos analizė ir perspektyvų objektyvus įvertinimas.

  33. Pasiūlymai teisinio reglamentavimo tobulinimui Restruktūrizavimo įstatymo keitimas atsisakant kreditorių daugumos sutikimo restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje. Didesnių galių teismui suteikimas, kaip kad yra JAV ir kai kuriose kitose valstybėse. (Pagal JAV bankroto kodeksą teismas, esant tam tikroms sąlygoms, turi teisę patvirtinti restruktūrizavimo planą net ir tada, kai tam nepritaria kreditoriai (taip vadinama „prastūmimo“ (angl. cramdown) taisyklė).) Bankų įtakos sumažinimas restruktūrizavimo procese. Užimtumo fondų lėšų skyrimas restruktūrizavimo procesams, siekiant remti nedarbo prevencijos programą (Užimtumo rėmimo įstatymo 34 str. 1 d. 1p.).

  34. Restruktūrizavimas kaip “išsigelbėjimo” priemonė Lehman Brothers restruktūrizavimas yra didžiausias JAV istorijoje (jo turtas siekia 639 mlrd. USD); Restruktūrizavimo procedūros padėjo išsigelbėti stambiai JAV naftos kompanijai Texaco – jos restruktūrizavimas buvo pradėtas 1987 m. ir nutrauktas po metų, kai Texaco įsigijo Chevron; Deltar Air Line, kurios restruktūrizavimas pradėtas 2005 m. ir sėkmingai baigtas 2007m.

  35. Sėkmingo restruktūrizavimo pavyzdžiai Lietuvoje • "Sidabra“ - baigta restruktūrizuoti 2005-03-16; • "Panevėžio stiklas“ - baigtas restruktūrizuoti 2007-01-25; • "Gargždų mida" - baigta restruktūrizuoti 2006-03-27; • "Senoji Baltija" – baigta restruktūrizuoti 2006-06-09; • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių įmonė – baigta restruktūrizuoti 2005-07-28, veiklą tęsia kaip VšĮ "Aksida“.

  36. Tel. (8 5) 248 74 67Faks. (8 5) 248 74 65El. paštas info@balciunasgrajauskas.ltwww.balciunasgrajauskas.ltA.Tumėno g. 4, Vilnius