mit on filosofia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mitä on Filosofia? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mitä on Filosofia?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Mitä on Filosofia? - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Mitä on Filosofia?. Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento. Filosofian kurssi 2009. Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada ajatus liikkeelle Tuoda filosofia osaksi elämää. Filosofian kurssi 2009. Teemat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mitä on Filosofia?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mit on filosofia

Mitä on Filosofia?

Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Filosofian Kurssi 2009

filosofian kurssi 2009
Filosofian kurssi 2009
 • Tavoitteet
  • Havaita filosofian läsnäolo arjessa
  • Haastaa nykyinen maailmankuva
  • Saada ajatus liikkeelle
  • Tuoda filosofia osaksi elämää
filosofian kurssi 20091
Filosofian kurssi 2009
 • Teemat
  • Mitä filosofia on?
  • Moraali
  • Filosofia Yritysmaailmassa
  • Itämainen filosofia

- Avoin

 • Praktikum – Luento - Luentopäiväkirja
p iv n teemat
Päivän teemat
 • Filosofian alku
 • Antiikin Kreikkalaisten filosofiakäsitys
 • Uuden ajan filosofiakäsitys
 • Analyyttinen filosofiakäsitys
 • Mannermainen filosofiakäsitys
 • Yhteenvetoa
filosofian alku
Filosofian alku

”Nimenomaan ihmettelyhän on filosofialle ominaista; se juuri on filosofian lähtökohta”

-Platon

antiikin kreikka
Antiikin Kreikka
 • Filosofia tienä viisauteen ja oikeaan tapaan elää
antiikin kreikka1
Antiikin Kreikka

Sokrates

Filosofi

 • Plutarkos (~200 jKr) Sokrateesta:
  • ”Suurin osa ihmisistä luulee, että filosofia koostuu puheiden pitämisestä katedeerin korkeuksista tai teksteihin perustuvista luennoista. Mitä nämä ihmiset eivät näe on se keskeytymätön filosofia, jonka näemme toteutettavan joka päivä, täysin osana elämää. […] Sokrates ei puhunut korkealta lavalta eikä istunut ammattilaisen tuolilla; hänellä ei ollut määrättyä aikataulua ystäviensä kanssa keskustelemiseen ja kävelyyn. Sen sijaan hän teki filosofiaa joskus vitsailemalla heidän kanssaan, tai juomalla tai menemällä sotaan tai torille heidän kanssaan ja lopulta menemällä vankilaan ja juomalla myrkyn. Hän oli ensimmäinen, joka osoitti että kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa, kaikessa mitä meille tapahtuu, päivittäinen elämä antaa meille mahdollisuuden tehdä filosofiaa.”
uuden ajan filosofia
Uuden ajan filosofia
 • Usko ihmisen kykyyn pelkän järjen voimalla ratkaista todellisuuden perimmäiset kysymykset
 • Filosofian tarkoitus löytää kiistämättömät, varmat totuudet
uuden ajan filosofia1
Uuden ajan filosofia

Descartes

Usko yksittäisen neron kykyyn rakentaa ymmärrys maailmasta

1. Todeksi ei pidä hyväksyä mitään, missä ei ole niin suurta selvyyttä ja tarkkuutta ettei sen totuudellsuudesta voi jäädä epäilystä

2. Jokainen tutkittava pulma jaettava niin moneen osaan kuin mahdollista

3. Ongelmien tutkiminen on aloitettava yksinkertaisimmasta ja helpoimmin ymmärrettävistä seikoista, joista vähitellen edetään monimutkaisiin

4. Asiat on luetteloitava niin yleisellä tasolla ja täydellisesti, ettei mitään voi jäädä huomaamatta

uuden ajan filosofia2
Uuden ajan filosofia

David Hume

Suuri skeptikko

 • ”Kun minä puolestani syvennyn mitä huolellisimmin siihen, mitä kutsun itsekseni, törmään aina johonkin tiettyyn kuumuuden tai kylmyyden, valon tai varjon, rakkauden tai vihan, mielihyvän tai kivun havaintoon. En koskaan, en minään ajankohtana tavoita itseäni havainnosta erillisenä, enkä koskaan voi nähdä muuta kuin havaintoa.”
valistuksen filosofia
Valistuksen filosofia

Kant

Filosofian kopernikaaninen vallankumous

 • Kantin kategoriat
  • kvantiteetti eli määrä: yksi, monta, kaikkeus.
  • kvaliteetti eli laatu: olemassa, ei olemassa, oleminen rajoitettua jonkin toisen olemisen ehdoilla.
  • relaatio eli suhde: substanssi ja aksidenssi, kausaliteetti ja riippuvuus, vuorovaikutus muiden olioiden kanssa.
  • modaliteetti eli tapaluokka: mahdollinen vs. mahdoton, oleva vs. ei-oleva, välttämätöntä vs satunnaista.

Filosofian Praktikum 2008

analyyttinen filosofia
Analyyttinen filosofia
 • Filosofia koskee eksklusiivisesti kieltä
 • Ihanteet
  • Looginen selkeys
  • Käsitteellinen yksiselitteisyys
 • Filosofian tehtävä on käsitteiden analyysi ja tarkka määrittely
analyyttinen filosofia1
Analyyttinen filosofia

Wittgenstein

Filosofisia ongelmia ei ratkaista, ne puretaan

 • ”Minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”.
mannermainen filosofia
Mannermainen filosofia
 • Olemme aina olemisemme tavan vankeja
 • Filosofian tehtävä on laajentaa ajattelumme aluetta
mannermainen filosofia1
Mannermainen filosofia

Heidegger

Mitä on olevan oleminen?

 • ”Metafysiikka ajattelee olevan olemusta, ja se ratkaisee myös totuuden olemuksen. Jokainen aikakausi perustuu metafysiikalle, sillä metafysiikka tulkitsee olevan ja totuuden tietyllä tavalla, mikä antaa kullekin aikakaudelle sen luonteenomaisen hahmon. [--] Pohdiskelu on rohkeutta työstää ennen kaikkea omien oletusten totuus ja omien tavoitteiden ala sellaisiksi, että ne kannattaa kyseenalaistaa.”
muita n kemyksi
Muita näkemyksiä
 • Kriittinen teoria:
  • ”Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen.” Marx
 • Pragmatismi
  • Ihminen ensisijassa toiminnallinen ja maailmaan käytäntöjen kautta kiinnittyvä olento. Inhimilliset arvosidonnaiset pyrkimykset edeltävät kaikkea järkeilyä ja teoriaa
ehdotus filosofian olemuksesta
Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Taustaa:
  • Maailmankuva
  • Maailmankatsomus
ehdotus filosofian olemuksesta1
Ehdotus filosofian olemuksesta

Tietoisuus

Tiedostamaton

ehdotus filosofian olemuksesta3

Itse päätellyt asiat

Opetetut asiat ja asenteet

Uskon asiat

Yhteisöltä tietoi-sesti omaksutut asiat ja asenteet

Tieteestä omaksutut asiat

Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Tietoinen mieli
ehdotus filosofian olemuksesta4
Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Ehdotus I:
 • Filosofia = Ajattelun rakenteet, joista olemme tietoisia, jotka olemme ’valinneet’
ehdotus filosofian olemuksesta6
Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Derridan hautakivi

Filosofia

Filosofia

ehdotus filosofian olemuksesta7
Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Ajattelun

laajeneminen

Filosofia

ehdotus filosofian olemuksesta8
Ehdotus filosofian olemuksesta

Filosofia

 • Ajattelun

muokkaaminen

ehdotus filosofian olemuksesta10
Ehdotus filosofian olemuksesta
 • Filosofia: prosessi, jossa tullaan tietoiseksi ja muokataan ajattelun perusrakenteita
ehdotus filosofian olemuksesta11
Ehdotus filosofian olemuksesta

Filosofia on maailmankuvamme rakenteiden tietoista käsittelyä

Prosessi, jossa avaamme primäärejä kysymyksiä ajattelullemme ja pyrimme vastaamaan niihin perustellusti

Ositeltuna

1. Prosessi

2. Perimmäisiä kysymyksiä koskevaa

3. Kysymysten tuominen tietoisuuden valokeilan alle

4. Perusteltavuus

ehdotus filosofian olemuksesta12
Ehdotus filosofian olemuksesta

Filosofia[Prosessi]: Ajattelun rakenteiden tietoista käsittelyä

Filosofia[Normi]: Pyrkimys suurempaan tiedostamiseen ja perusteltavuuteen

Filosofia[Staattisena]: Ajattelun rakenteet, joista olemme tietoisia, jotka olemme ’valinneet’