intervjusjangeren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intervjusjangeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intervjusjangeren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Intervjusjangeren - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Intervjusjangeren. Et intervju er en samtale der de som deltar, har hver sin rolle. Intervjueren stiller spørsmålene, og Intervjuobjektet svarer. Intervjuer finner vi i aviser, ukeblad, tidsskrifter, på nettet, i radio og på tv. Intervjusjangeren ppt av Reidun S Seiffert.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intervjusjangeren' - magee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intervjusjangeren
Intervjusjangeren
 • Et intervju er en samtale der de som deltar, har hver sin rolle.
 • Intervjueren stiller spørsmålene, og
 • Intervjuobjektet svarer.
 • Intervjuer finner vi i aviser, ukeblad, tidsskrifter, på nettet, i radio og på tv.
intervjusjangeren ppt av reidun s seiffert
Intervjusjangeren ppt av Reidun S Seiffert
 • Det er to typer intervjuer:
 • - portrettintervju
 • - saksintervju
ppt av reidun st dle seiffert
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • I et portrettintervju er målet å presentere intervjuobjektet.
 • Vi understreker og belyser det spesielle ved akkurat den personen vi intervjuer; vi forsøker å male et bilde av personen med ord.
ppt av reidun st dle seiffert1
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Hva har intervjuobjektet utrettet?
 • Hva er han eller hun opptatt av?
 • Hvilke interesser og egenskaper har intervjuobjektet?
 • I et portrettintervju kan små, men vesentlige detaljer om intervjuobjektet si mer om personen, for eksempel at personen alltid går med rød skjorte, ser såpeoperaer eller elsker såpeoperaer.
ppt av reidun st dle seiffert2
Ppt av Reidun Stødle seiffert
 • I et saksintervju er det en bestemt sak som skal opplyses.
 • Da stiller intervjueren spørsmål for å sjekke fakta, få ny informasjon og finne ut hva som er sant eller ikke i en sak.
 • Saksintervjuer kan også handle om et problem som bør løses, og som kan belyses fra flere kanter.
 • I et intervju om problemer knyttet til skoleskyss kan det være interessant å intervjue både elever, foreldre og rådmannen i kommunen.
ppt av reidun st dle seiffert3
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Intervjuspørsmål:
 • Før vi foretar intervjuet, må vi tenke gjennom og formulere spørsmålene vi vil stille. Under selve intervjuet må vi være klare til å følge opp med tilleggsspørsmål når nye, interessante opplysninger dukker opp.
ppt av reidun st dle seiffert4
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Vi har flere spørsmålstyper å velge mellom:
 • - åpne spørsmål begynner med ordene hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor, hvilken, når og gir intervjuobjektet stor frihet til å svare slik han eller hun vil. Det passer å begynne intervjuet med åpne spørsmål, og når et nytt tema introduseres.
ppt av reidun st dle seiffert5
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Utdypende spørsmål brukes til å utdype eller følge opp noe som er sagt tidligere.
 • Eksempel:
 • ”Hva mener du når du sier…?”
 • ”Kan du si litt mer om…?”
 • ”Kan du forklare litt nærmere….?”
ppt av reidun st dle seiffert6
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Lukkede spørsmål er spørsmål intervjuobjektet kan svare enten ja eller nei på:
 • ”Ser du på tv hver dag?”
 • ”Synes du det er riktig at elever har hjemmearbeid?”
 • Lukkede spørsmål skal ikke brukes for ofte, men de kan skape variasjon i intervjuet.
ppt av reidun st dle seiffert7
Ppt Av Reidun Stødle Seiffert
 • Ledende spørsmål:
 • Bruker intervjueren til å få intervjuobjektet til å svare slik intervjueren ønsker.
 • Eksempel:
 • ”Du er vel ikke særlig opptatt av fotball, du?”
ppt av reidun st dle seiffert8
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Å redigere intervjuet:
 • Når vi har gjennomført intervjuet, er det tid for å redigere eller ordne notatene og bearbeide dem til en helhetlig tekst
ppt av reidun st dle seiffert9
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Noen spørsmål og svar passer det å gjengi som replikker, nøyaktig slik de ble sagt. Det kaller vi direkte tale.
 • Andre svar ønsker vi kanskje å gjøre om til fortellende setninger. Når vi skriver om replikkene slik, kalles det indirekte tale.
ppt av reidun st dle seiffert10
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Skildringer, , interessante faktaopplysninger eller kommentarer skaper liv i framstillingen
ppt av reidun st dle seiffert11
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Vi må jobbe med språket og variere ordbruken.
 • Unngå å bruke sier - hele tida, men finn på andre utsagsverb, som fortelle, spørre, be, svare, hviske, informere…
ppt av reidun st dle seiffert12
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • En interessevekkende og dekkende overskrift hører med, og i mange tilfeller må det tas stilling til om intervjuet skal illustreres.
ppt av reidun st dle seiffert13
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Også intervjuer er det vanlig å bygge opp ved hjelp av de tre delene:
 • Innledning
 • Hoveddel
 • Avslutning
ppt av reidun st dle seiffert14
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Tegnsetting:
 • - bruk replikkstrek for å markere replikken og resten av setningen:
 • - Jeg trives godt på ungdomsskolen.
 • , sett komma mellom replikken og resten av setningen:
 • - Jeg trives godt på ungdomsskolen, forteller J.
ppt av reidun st dle seiffert15
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • : Sett kolon etter utsagnsverbet når det kommer foran replikken:
 • Jørgen svarer: -Jeg trives godt på ungdomsskolen.
ppt av reidun st dle seiffert16
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Vurdering av intervjuer:
 • Fanger overskriften leserens interesse?
 • Blir personen eller saken presentert i ingressen eller innledningen?
 • Veksles det mellom direkte og indirekte tale?
 • Er det eksempler på de ulike spørsmålstypene åpne spørsmål, lukkede spørsmål, oppfølgingsspørsmål, ledende spørsmål?
 • Er det skildringer i intervjuet?
 • Er det brukt andre utsagnsverb enn sa og svarte?
 • Er det en naturlig avslutning på intervjuet?
ppt av reidun st dle seiffert17
Ppt av Reidun Stødle Seiffert
 • Lykke til med intervjusjangeren!!
 • Hilsen Reidun