Download
gambit drogi krajowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GAMBIT DROGI KRAJOWE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GAMBIT DROGI KRAJOWE

GAMBIT DROGI KRAJOWE

140 Views Download Presentation
Download Presentation

GAMBIT DROGI KRAJOWE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GAMBIT DROGI KRAJOWE STRATEGIA BRD

 2. Drogi krajowe 2001 - 2005 Średnio w roku: 10870 wypadków 14810 ofiar rannych 2075 ofiar śmiertelnych 8 mld zł koszty wypadków i kolizji

 3. Drogi krajowe – przyczyny wypadków

 4. Syntetyczna diagnoza • drogi krajowe - 37 % ogółu ofiar śmiertelnych • rodzaje wypadków: - najechanie na pieszego – 30 % • - zderzenia czołowe – 30 % • - zderzenia boczne - 17 % • - najechanie na drzewo – 12 %

 5. Syntetyczna diagnoza • zachowania uczestników ruchu: - nadmierna prędkość - 35 % ofiar śmiertelnych • - nieprawidłowe manewry - 26 % • - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 15 % • Elementy dróg: • - odcinki proste - 70 % ofiar śmiertelnych • - przejścia przez obszary zabudowane – 19 % • - skrzyżowania – 16 % • - łuki poziome - 12 %

 6. CEL GŁÓWNY Celem głównym Programu „GAMBIT - Drogi Krajowe” jest zmniejszenie w okresie 2006-2013 na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 75 % tj. do 500 ofiar śmiertelnych w roku 2013 Etapami realizacji celu głównego są cele pośrednie: rok 2008– nie więcej niż 1900 ofiar śmiertelnych, rok 2010 – nie więcej niż 1250ofiar śmiertelnych, rok 2013 - nie więcej niż 500 ofiar śmiertelnych.

 7. CELE SZCZEGÓŁOWE Cel 1: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku najechania na pieszego Cel 2: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku zderzeń czołowych Cel 3: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku zderzeń bocznych i tylnych Cel 4: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku wypadnięcia z drogi Cel 5: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w porze nocnej Cel 6: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku nadmiernej prędkości

 8. DROGI KRAJOWE – OFIARY ŚMIERTELNE 2001- 2005

 9. NAJECHANIE NA PIESZEGO

 10. ZDERZENIA CZOŁOWE

 11. ZDERZENIA CZOŁOWE – ŚRODKI -RYZYKO WZGLEDNE

 12. NOC

 13. NOC

 14. Potencjał redukcji w roku 2013 (osoby uratowanie od śmierci)