ge stegets gr nsfrekvenser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GE-stegets gränsfrekvenser PowerPoint Presentation
Download Presentation
GE-stegets gränsfrekvenser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

GE-stegets gränsfrekvenser - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

GE-stegets gränsfrekvenser. log |A|. Passband. 20 dB/dekad. log f. f u. f ö. Undre gränsfrekvens. Övre gränsfrekvens. Undre gränsfrekvens för GE-steg. Vcc. Rc. Undre gränsfrekvensen sätts av C1, C2 och CE i kombination med Rin, Rut Rg och RL. R1. C2. C1. R G. R2. R L. V G.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GE-stegets gränsfrekvenser' - magda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ge stegets gr nsfrekvenser
GE-stegets gränsfrekvenser

log |A|

Passband

20 dB/dekad

log f

fu

Undre

gränsfrekvens

Övre

gränsfrekvens

undre gr nsfrekvens f r ge steg
Undre gränsfrekvens för GE-steg

Vcc

Rc

Undre gränsfrekvensen sätts

av C1, C2 och CE

i kombination med Rin, Rut

Rg och RL

R1

C2

C1

RG

R2

RL

VG

Re

CE

Ofta dominerar antingen

in- eller utgångens gräns-

frekvens

ing ngens undre gr nsfrekvens
Ingångens undre gränsfrekvens

RG

C1

Rut

C2

Uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

För GE-steg med avkopplad

emitter

Undre gränsfrekvens (pol):

utg ngens undre gr nsfrekvens
Utgångens undre gränsfrekvens

RG

C1

Rut

C2

uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

Undre gränsfrekvens

För GE-steg med avkopplad

emitter

(Rut = RC//ro):

gr nsfrekvensernas samverkan
Gränsfrekvensernas samverkan

Utgångssidan

|A|

En gränsfrekvens dominerar

Antag t.ex. att ingångens bryt-

frekvens är 5 ggr högre än

utgångens

Ingångssidan

-20 dB/dekad

fu

f

|A|

Gränsfrekvenserna

sammanfaller

OBS! Signalen faller –6 dB

istället för –3 dB vid fu

-40 dB/dekad

fu

f

emitterresistorns c e gr nsfrekvens
Emitterresistorns CE gränsfrekvens

|Av|

RE

CE

w1

w2

f

OBS! Kondensatorn CE

måste vara stor om låg

brytfrekvens w2 skall erhållas!

vre gr nsfrekvens f r ge steg
Övre gränsfrekvens för GE-steg

Vcc

CBC , CBE ochCCE är de

interna kapacitanserna i

transistorn. CCE är liten och

kan försummas.

CBC ger p.g.a. Millereffekten

största påverkan på den övre

gränsfrekvensen

Ibland sänks den övre gräns-

frekvensen m.h.a. extern CBC

R1

RC

CBC

C2

C1

CCE

RG

CBE

R2

VG

RE

CE

RL

millers teorem

V2

V1

V2

V1

1

N

2

2

1

N

Millers teorem

I2

I1

Z’

Z’

I1

I2

Z1

Z2

vre gr nsfrekvens ge steg
Övre gränsfrekvens GE-steg

CBC

Enligt Millers teorem kan

impedansen hos Cbc

transformeras till ingången:

B

C

gm vbe

CBE

rp

ro

RC

Uut

vbe

uin

E

CBC

På utgången erhålles

B

C

gm vbe

CM2

CM1

(kan oftast försummas)

rp

ro

RC

vbe

Uut

uin

E

vre gr nsfrekvens f r ge steg1
Övre gränsfrekvens för GE-steg

RG

gm vbe

R1//R2

CM2

CM1

rp

ro

uin

RC

VG

vbe

E

M.h.a Thevenins teorem kan vi finna övre gränsfrekvensen

som för ett vanligt RC-högpassfilter

transistorn vid h ga frekvenser
Transistorn vid höga frekvenser

Intern resistans mellan basanslutning

och intrinsisk bas

Cm

rb

gm vbe

Cp

Co

rp

ro

uce

ube

vbe

E

Millers teorem

rb

gm vbe

CM1

CM2

rp

ro

ube

uce

vbe

E

Övre gränsfrekvensen sätts av interna resistansen rb samt CM1

gb steget gemensam bas
GB-steget (gemensam bas)

Vcc

Basen signalmässigt jordad

via kondensator C och

fungerar som ”skärm”

mellan in- och utgång

Används i högfrekvens-

kopplingar p.g.a. liten

Millereffekt (CBE liten)

Nackdel: Låg inimpedans

R1

RC

C

C

Uut

C

R2

Uin

RE

Samtliga kondensatorer antas stora

gb steget ekvivalentschema
GB-steget ekvivalentschema

B

C

gm vbe

rp

ro

RC

vbe

uut

E

ie

RE

uin

Typisk Rin < 25 W vid Icq = 1 mA

kaskod h gfrekvenssteg
Kaskod (högfrekvenssteg)

Vcc

Består av ett GE- och GB-

steg som är ihopkopplade

Kombinerar GB-stegets låga

Millereffekt med GE-stegets

relativt höga inimpedans

R3

R1

RC

C

C

Q2

C

Q1

Uut

GB-steg

R4

R2

Uin

GE-steg

RE

CE

kaskod forts
Kaskod forts

GE-stegets förstärkning

vilket ger låg millerkapacitans (proportionell mot AvGE)

Kaskodens totala förstärkning ges av:

Stegets inimpedans ges av GE-steget som

sammanfattning
Sammanfattning
  • Ett GE-stegs UNDRE gränsfrekvens bestäms
  • primärt av kopplingskondensatorernas värden
  • Avkopplingskondensatorn CE kan också påverka
  • den undre brytfrekvensen
  • Övre gränsfrekvensen sätts huvudsakligen av
  • kondensator CBC och beräknas mha Millers teorem
  • GB-steget eller kaskoden kan användas vid höga
  • frekvenser för att minska inverkan av CBC