et fagligt l ft af folkeskolen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Et fagligt løft af folkeskolen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Et fagligt løft af folkeskolen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Et fagligt løft af folkeskolen - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Et fagligt løft af folkeskolen. Folkeskolereformen Allerslev Skole den 7. november 2013. Disposition for oplæg. Hvorfor dette møde? Mødet - dialogen Processen op til reformen og lidt historie Status arbejdet med reformen UVM, Lejre Kommune, Center for Skoletilbud, Allerslev Skole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Et fagligt løft af folkeskolen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
et fagligt l ft af folkeskolen
Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereformen

Allerslev Skole

den 7. november 2013

disposition for opl g
Disposition for oplæg
 • Hvorfor dette møde? Mødet - dialogen
 • Processen op til reformen og lidt historie
  • Status arbejdet med reformenUVM, Lejre Kommune, Center for Skoletilbud, Allerslev Skole
 • Reformens mål og dens hovedelementer
 • Proces og tidsplan

Lejre Kommune og skolereformen Allerslev Skole og skolereformen

 • Udfordringer og muligheder
 • Afrunding og de næste skridt
status
Status

Aftalen: – ”Et fagligt løft af folkeskolen”

De centrale processer: folketing - ministerium lov, arb. tid

De kommunale processer: Lejre Kommune – Center for Skoletilbud

Skole processer: Allerslev Skole

reformens m l
Reformens mål

Reformen gælder for alle folkeskoler og specialskoler

” Et fagligt løft af folkeskolen”

 • Alle elever skal udfordres, så deres potentialer udnyttes
 • Betydningen af social baggrund skal mindskes i forhold til elevernes faglige resultater
 • Tilliden og trivslen i skolen skal styrkes
indsatsen ved reformen
Indsatsen ved reformen

I aftalen er præciseret, at det faglige løft af folkeskolen opnås ved:

 • En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
 • Få klare mål og regelforenklinger
fokus i reformen
Fokus i reformen

Lidt populært sagt:

 • Fra mål på undervisningens indhold -
 • Til mål på elevernes læring

Et paradigmeskifte

temaer i reformen som skal styrke skolen oversigt fra uvm
Temaer i reformen, som skal styrke skolenOversigt fra UVM:
 • Variation, herunder forskellige læringsmiljøer
 • Understøttende undervisning
 • Bevægelse
 • Lektielæsning – faglig fordybelse
 • Kvaliteten i den fagopdelte undervisning
 • Flere timer i dansk og matematik
 • Fremrykning af engelsk
 • Nye fag håndværk og design og madkundskab
 • Den åbne skole
 • De ældste elever – valgfag, talent UEA
 • Få, klare mål for folkeskolen
 • Kompetenceudvikling
 • Ro og klasseledelse, Undervisningsmiljø
 • Korps af læringskonsulenter
 • Forældresamarbejdet Elevinddragelse
 • Regelforenklinger, Klasselærerfunktionen

trivsel

hovedelementer i reformen
Hovedelementer i reformen
 • Længere skoledag
 • Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning
 • Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre med relevante kompetencer
 • Timetal i dansk, matematik, natur/teknik og musik øges
 • Engelsk fra 1. kl., andet fremmedsprog fra 5. kl. valgfag fra 7. kl.
 • Bevægelse i gennemsnit 45 min om dagen
 • Faglig fordybelse og lektiehjælp
 • Forenkling af fælles mål
 • Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv
 • Folkeskole og musikskole og billedskole forpligtes til samarbejde
 • Efteruddannelse af medarbejdere og ledere
 • Færre centrale regler om elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk råd, klasselæreropgaver mv.
elementer der rummer nye begreber
Elementer, der rummer nye begreber:
 • Understøttende undervisning, skal supplere og støtte op om undervisningen i folkeskolens fag og emner, i forthold til at realisere folkeskolens formål
 • Bevægelse i gennemsnit 45 min om dagen
 • Faglig fordybelse og lektiehjælp
 • Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv. Folkeskole og musikskole og billedskole forpligtes til samarbejde
kommunale beslutninger ved reformens implementering i lejre kommune
Kommunale beslutninger ved reformens implementering i Lejre Kommune.
 • Beslutninger om reformen, som kan tages når budgettet vedtages.
 • Kommunale pædagogiske kvalitets -beslutninger før planlægning af første år i den ny skole
 • Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole
1 de kommunale beslutninger ved budgetl gningen
1. De kommunale beslutninger ved budgetlægningen:

Version 1. af skolereformen i Lejre Kommune

Rammen der sættes for skoledagens struktur dvs. sammenhængen mellem faglig undervisning, den understøttende undervisning og sfoén, vil have store økonomiske konsekvenser.

Omvendt kan man sige, at den økonomiske ramme vil have stor betydning for, hvordan man kan skabe sammenhængen i skolen.

1 n dvendige kommunale beslutninger f r budget
1. Nødvendige kommunale beslutninger før budget:

Budgettet for skolen er besluttet og angiver en retning ved en beregningsmæssig baggrund for:

 • Faggrupperne i skolen
 • Sammenhængen i skoledagen
 • Den understøttende undervisning
 • Faglig fordybelse/lektiehjælp
 • Pauser
 • SFO-tilbuddet i fremtiden
 • Lærernes nye arbejdstid
 • Anlæg – behov for nyt
 • Andre driftsmæssige afledte udgifter

Kun en beregningsmæssig ramme – ikke så klart et afsæt for næste step, som man kunne have haft – det giver muligheder

slide15
Folkeskolereformen

”Et fagligt løft af folkeskolen”

fremmer

at Suveræne Skoler i

Lejre Kommune udvikles

2 kommunale p dagogiske kvalitets beslutninger f r planl gning af f rste r i den ny skole
2. Kommunale pædagogiske kvalitets -beslutninger før planlægning af første år i den ny skole

Version 2. af skolereformen i Lejre Kommune

For at lede det faglige løft i folkeskolen, og for, at reformen gennemføres og understøtter det fælles skolevæsen i Lejre Kommune, skal der kommunalt tages stilling til, på hvilke områder, og i hvilken grad skolerne skal arbejde efter fælles rammer og fælles pædagogiske og faglige mål.

eksempel p tidligere kvalitets og krav
Eksempel på tidligere kvalitets og krav

Vejledende timetal (dog 25 ugentlige lektioner i 0.-2. klasse).

At der etableres 2-voksen ordninger i alle 0.-3. klasser, hvor pædagoger fra skolens SFO samarbejder…..

At skolen udarbejder en udviklingsplan og følger den. Planen udarbejdes i henhold til kommunens overordnede beslutninger om vision, mål og indsatsområder.

Skolerne tildeles særlige ressourcer fra det råderum, der skabes ved implementeringen af skoleplanen. Ressourcerne tildeles skolerne så de kan prioritere en særlig indsats på skolen til:

 • Implementering af visionen for skoleområdet,
 • Initiativer, der understøtter egentlig uddannelse omkring inklusion,
 • Efteruddannelse i øvrigt.
trin 2 kommunale p dagogiske rammer for planl gning af f rste r i den ny skole
Trin 2: Kommunale pædagogiske rammer for planlægning af første år i den ny skole

Væsentlige temaer i reformen som skal bidrage til det faglige løft af folkeskolen:

 • Kvaliteten i den fagopdelte undervisning
 • Variation, herunder forskellige læringsmiljøer
 • Bevægelse
 • Den åbne skole
 • Digitalisering
 • Ro og klasseledelse
 • De ældste elever – valgfag, talent UEA
 • Undervisningsmiljø og trivsel
 • Inklusion
 • Forældresamarbejdet
 • Klasselærerfunktionen
 • Elevinddragelse
3 kommunale styrelses rammebeslutninger for den ny skole
3. Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole

Reformen vil give nye muligheder for, hvordan skolen organisation styres.

Der arbejdes med nye styringsredskaber.

Der skal kommunalt tages stilling, på hvilke områder, at skolerne skal have sammen organisering- en ny styrelsesvedtægt.

3 kommunale styrelses rammebeslutninger for den ny skole1
3. Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole

Temaer som reformen lægger nye veje for:

 • Pædagogisk råd
 • Skolebestyrelserne
 • Kvalitetsrapporten – udviklingsredskab
 • Læringsmål udvikling af elevplanerne
vilk r for implementeringen af reformen
Vilkår for implementeringen af reformen

Afgørende vilkår, der skal afklares og udvikles undervejs:

 • Ny lov om lærernes arbejdstid og ny aftale mellem BUPL og KL
 • Kompetenceløft for skoleledelserne
 • Kompetenceløft for medarbejderne
tidsplan for processen planlagte m der til processtart
Tidsplan for processenPlanlagte møder til processtart:
 • 20. august: Kick´of med skoleledelser og borgmester
 • 30. august: Temadrøftelse på budgetseminar
 • 18. september: 1. Stormøde med alle interessenterne
 • Okt. Nov: Skolemøder med alle medarbejdere
 • 16. november: Pædagogisk dag med alle medarbejdere
 • 22. januar: 2. Stormøde
den kommunale proces
Den kommunale proces
 • De nærmeste skridt
 • Hvornår er vi færdige?
 • Hvordan får vi mere viden sammen og hver for sig?
allerslev skoles proces
Allerslev Skoles proces
 • De nærmeste skridt
 • Hvornår er vi færdige?
 • Hvordan får vi mere viden sammen og hver for sig?
udfordringer og muligheder
Udfordringer og muligheder
 • Kommunal og skole -proces skal begge løbende have tid, næring og omsorg:

Allerslev Skoles bidrag fra dette møde:

 • Refleksion hver for sig to min
 • Grupper
 • To flips
et fagligt l ft af folkeskolen1
Et fagligt løft af folkeskolen
 • Suveræne Skoler vi vil lykkes,

Suveræne skoler i bevægelse, skabelsen af fremtidens voksne.

Afrunding og spørgsmål