Per fer k akc er lezyonlari ve med ast nal lenf nodlari n tanisal elektromanyet k gez c bronkoskop
Download
1 / 31

Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *. Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , Oya Kayacan 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 ,' - maeve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Per fer k akc er lezyonlari ve med ast nal lenf nodlari n tanisal elektromanyet k gez c bronkoskop

PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *

Demet Karnak 1, Aydın Çiledağ 1,

Koray Ceyhan 2, Çetin Atasoy 3, Serdar Akyar 3,

Oya Kayacan 1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Radyodiagnostik Anabilim Dalı

* TUBİTAK 1001 projeleri kapsamında 107S156 proje numarasıyla desteklenmiştir


Akci er kanseri
Akciğer kanseri NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Akciğer kanseri halen en sık kanser ölüm nedeni

 • ABD’de 173.000/yıl

 • ABD’de 150.000/yıl SPN

 • Türkiye’de insidans: 11.5/100.000


TANI NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Geleneksel olarak

  *Fleksiblbronkoskopi: Biyopsi, Lavaj, fırça, TBNA

  *BT eşliğinde iğne aspirasyonu

  *VATS/Torakotomi


Fleksibl bronkoskopi
Fleksibl bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • En az invaziv işlem

 • Tanı başarısı lezyonun boyutu ve lokalizasyonuna bağlı

 • Endobronşiyal lezyon olmadığında konvansiyonel bronkoskopinin tanı başarısı %20-80

 • <2cm ve akciğer proksimal üçte ikisinde %31

 • <2cm ve akciğer dış üçte birinde %14


TANI NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

*BT eşliğinde iğne aspirasyonu

Santral lezyonlarda yüksek pnömotoraks riski (%13-38)

*VATS/Torakotomi

(İnvaziv işlemler, morbitide yüksek, özellikle 65+ yaşta)


Med ast nal lenf nodlari
MEDİASTİNAL LENF NODLARI NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Fleksibl bronkoskopi ile TBNA’nın tanı başarısı %15-89

 • TBNA’nın akciğer kanseri evrelemesinde tanı başarısı %50-60

 • PET Yanlış pozitiflik, özellikle inflamatuar lezyonlarda

 • Mediastinoskopi/Mediastinotomi (invaziv)


Yen kilavuz y ntem
YENİ KILAVUZ YÖNTEM NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Hedef minimal invaziv yöntem ve düşük morbitide

  *Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Savaş teknolojisinin uydu yardımlı yön haritalamasının tıbba uyarlanmasıyla geliştirilmiştir


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi1
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi2
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Anatomik kayıt

 • Bronkoskop

 • Üç boyutlu BT görüntüleri

 • Yönlendirilebilir bir prob (LG)


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi enb
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB) NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Prosedür, genellikle 1 mm boyutunda ince kesitlerin olduğu bir BT’nin olmasını gerektirir

 • BT bilgisi cihazın diz-üstü bilgisine yüklenir ve sanal bir bronkoskopi görüntüsü oluşturulur


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi3
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi4
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi5
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi6
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi7
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi8
Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ


AMAÇ NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • Endobronşiyal lezyonun olmadığı ve TTİA için uygun olmayan (santral yerleşim) periferik akciğer nodül-kitlelerinde ve mediastinal lenf nodlarında ENB’nin tanı başarısını ve emniyetini değerlendirmek


Toplam 21 hasta NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

*5 hastada sadece periferik lezyon (PL)

*4 hastada PL+LN

*12 hastada sadece LN

On-site sitolojik inceleme


9 periferik lezyon
9 Periferik lezyon NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 4 → Sağ üst lob

 • 3 → Sol üst lob

 • 1 → Lingula

 • 1 → Sol alt lob

  Ortalama boyut: 25.88 ± 12.24 mm


31 lenf nodu
31 lenf nodu NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 11 subkarinal

 • 7 sağ hiler

 • 5 anterior karinal

 • 4 sağ paratrakeal

 • 3 sol hiler

 • 1 sol paratrakeal

  Ortalama boyut: 18.16 ± 6.01 mm


İşlem ortalama toplam süresi NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

39.33 ± 9.32 dakika


Sonu lar
SONUÇLAR NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 9 periferik lezyonun 8’i (%88.9)

 • 31 lenf nodunun 27’si (%87.1)

  örneklendi


Sonu lar1
SONUÇLAR NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 21 hastanın 18’inde tanıya ulaşıldı

 • Tanı başarısı: %85.7

 • 1 hastada pnömotoraks


Sonu lar2
SONUÇLAR NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 5 hasta küçük hücreli dışı akciğer kanseri

 • 6 hasta sarkoidoz

 • 3 hasta tüberküloz lenfadenit

 • 2 hasta benign pulmoner nodül

 • 2 hasta reaktif lenfadenit

  TANI BAŞARISI 18/21x100= %85.7


Tarti ma
TARTIŞMA NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 89 hasta (periferik lezyon)

 • Tanı başarısı %67

 • 2 hastada pnömotoraks

  Eberhardt R, Anantham D, Herth F. Et al. Chest 2007;131:1800-1805


Tarti ma1
TARTIŞMA NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • 60 hasta (periferik akciğer lezyonu veya mediastinal lenf nodu)

 • Periferik lezyonların %74’ü ve lenf nodlarının %100’ü örneklenmiş

 • ENB’nin tanı başarısı %80.3 olarak bulunmuş

 • 2 hastada pnömotoraks

  Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, et al. AmJ RespirCritCareMed 2006;174:982-989


SONUÇ NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ

 • ENB, periferik akciğer nodül-kitleleri ve mediastinal lenf nodlarının örneklenmesinde ve tanısında başarısı yüksek olan güvenilir bir yöntemdir


ad