slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı

play fullscreen
1 / 61

Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma (EHİS) Kümesi ESSİAD Ş. Akın KAYACAN – ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı 4-5 Haziran 2013 Ankara 1

 2. Kümelenme Kümeler bir grup firmanın ve iş dışı kurumların oluşturduğu ve her bir firmanın rekabet edebilirliğine olumlu etkileri olan gruplardır. • Firmalardaki üretkenlik, verimlilik, yenilikçilik ve ticarileşme sürecini hızlandırır, • Rekabet gücünün artmasını sağlar, • Ekonomik gelişimi tetikler, Kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir

 3. Süreç

 4. Kümelenme Komitesi • Kamu Kurumları: KOSGEB, TÜİK, EİB, İZKA • Yerel Yönetimler: İBB, İÖİ • STK: ESSİAD, EGİAD, Ege KOBİDER, EÇEV, BASİFED, EGEV, TARGEV, ETO… • Özel Sektör Temsilcileri: ESBAŞ, İAOSB, TOSBİ • Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları: EBSO, İZTO, İTB, İESOB • Üniversiteler ve uzmanlar: EÜ, DEÜ, İEÜ, EBİLTEM, EPROCA

 5. Küme Haritası Bölgedeki İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Makineleri İş Kümesi Haritası Bölge Dışındaki İlgili ve Destekleyici Kurumlar İZKA EBSO İZTO MMO TTMD Müşteri Tabanı (Yurtiçi/Yurtdışı) Küme Örgütü Bölge Dışındaki İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar İSKAV İstanbul ESSİAD TOBB İklimlendirme Meclisi Ankara Sağlık Sektörü SOSİAD İstanbul Tarım Sanayi İSKİD İstanbul Gıda Sanayi Firmalar Teknik Destek, Bakım Ekipleri Lojistik Hizmetler Destekleyici Sanayiler Tedarikçiler Merkezi Sistem Klima Havalandırma Santralı İmalatçıları Ticari Soğutucu İmalatçıları Araç Klima ve Soğutucu İmalatçıları Turizm Sektörü Eşanjör İmalatçıları Perakende Zincirleri Soğutma Komponenti İmalatçıları Toptan Gıda Tacirleri Teşhir Dolabı, Dondurma Dolabı ve Market Dolabı Proje Taahhüt ve Mühendislik Firmaları Soğuk Hava Deposu İmalatçıları Toplu Gıda Tüketimi (Pastane, Restaurant vb) Demir Çelik Sanayi Soğutma Kompresörü İmalatçıları Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Test ve Kalite Merkezleri Ticari Araç İmalatçıları Yalıtım Malzemeleri EGE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Sektörü İYTE TÜRKAK Elektrik ve Elektronik Malzeme İmalatçıları Proses Endüstrileri (Kimya, Tekstil, Plastik Enjeksiyon vb) TSE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ASHRAE Atlanta Girdi ithalatçıları (distribütörler) EUROVENT

 6. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Yol Haritası (Mavi Kitap) • İZKA tarafından yapılan saha çalışması neticesinde sektörümüz kümelenme potansiyeli %97 endeks değeri ile en yüksek puan alan sektör olarak belirlenmiştir. • 3 çalıştay yapılmıştır. • Yol haritası belirlendi. Mavi kitap hazırlanmıştır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 7. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Yol Haritası (Mavi Kitap) • Küme ile ilgili istatistikler ortaya çıkarıldı. • Küme aktörlerinin kümelenmeyle ilgili farkındalıkları artırılarak, kümenin sosyal sermayesi geliştirildi (toplantılar, eğitimler, kümelerle ilgili bilgi notları). • Kümenin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı gerçekleştirildi. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 8. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Yol Haritası (Mavi Kitap) • Aynı sektördeki yurtdışı küme yöneticileri davet edilerek bilgi paylaşımı sağlandı. • AREA (AirConditioning and RefrigerationEuropeanAssociation, • ATF (Associazione Dei Tecnici Del Freddo), • Faculty of Politecnico di Torino dernekleri ile işbirliği. • AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) • IIR (International Instute Of Refrigeration) • TÜSİAB (Azerbaycan Türk Sanayici ve İş Adamları BeynelHalk Cemiyeti) • Eurovent Association • Kümenin geliştirilmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin artmasını sağlayacak 3 yıllık küme faaliyet planı oluşturuldu (Küme faaliyet planı bütçe, ilgili/sorumlu kuruluşlar ve ilgili destekleri de içeren ön fizibilite çalışmasını da kapsayacak şekilde hazırlandı). Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 9. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları • Sektörde İzmir’de kayıtlı 232 firma bulunmakta olup bu sayı Türkiye’deki sektörde yer alan firma sayısının % 17’sini oluşturmaktadır. • Sektörde İzmir’de 8188 kişilik istihdam mevcuttur. • Dünya Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Pazarının Büyüklüğü: 260 Milyar USD (2011) • EHİS sektörü (Endüstriyel) ise 103 milyar USD ile toplam Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma pazarının %40’ını içermektedir. • Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri ihracatı son 5 yıl içerisinde yaklaşık 7 kat büyümüştür. • Türkiye toplam Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Pazarı, 3,8 Milyar USD ile küresel pazarın %1,5’ini oluşturmaktadır. • Sektörün İzmir’deki cirosunun Türkiye’deki toplam cirosuna oranı % 30’dur. • Sektördeki ihracatın %20’den fazlası İzmir ve Ege Bölgesindeki firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesindeki firmaların %69’u ise İzmir’dedir. Kaynaklar: OAIB, ITC, UNCOMTRADE Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 10. Türkiye EHİS Sanayi Yoğun Bölge Dağılımı Kaynak:Zobu Danışmanlık Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 11. EHİS KÜMESİ : ESSİAD • Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği • Kuruluş Tarihi: 1990 • Üye Sayısı: 100 Tüzel Üyeler : 69, Şahıs Üyeler:31 Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 12. Vizyon, Misyon ve Hedefler Çalıştayı ESSİAD'ın Vizyonu Enerjiyi verimli kullanan, çevreci, teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten, sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir küme olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak. ESSİAD'ın Misyonu Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik ve ekonomik platformlar oluşturarak rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili otoriteler ile işbirliği yapmak. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 13. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirmeve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası • Aylık E-Bülten : üyelere - güncel çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. • Sosyal paylaşım siteleri: Facebook ve twitter hesapları oluşturulmuştur. • izmirkumelenme.org web sitesinde EHİS kümesi ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 14. Küme Dinamiği Paydaşlarımız ve İşbirliği Kuruluşlarımız

 15. ESSİAD’ın Görev Aldığı Kurumlar Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) • Yönetim Kurulu Saymanı • Meclis Üyeleri • Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ • 1. Yönetim Kurulu • 2. Müteşebbis Heyeti • TOBB İklimlendirme Meclisi • Başkan Yardımcısı • Meclis Üyesi • İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri (İSİB) • Yönetim Kurulu Üyeliği • Denetleme Kurulu Üyeliği • İzmir Ticaret Odası • Meslek Komitesi Üyesi • Meclis Üyesi • Makine Mühendisleri Odası (MMO) • TESKON Yürütme Kurulu Üyeliği • İSKİD İstatistik Komisyonu Üyeliği • Mütevelli Heyeti Üyeliği • Yönetim Kurulu Üyeliği • Yeni Projeler Komisyon Başkanlığı ISKAV

 16. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu • 17-20 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen 11.Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) bünyesinde yapılmıştır. • 21 bildiri sunulmuştur. • ESSİAD organizasyonunda MMO İzmir Şube yürütücülüğünde düzenlenmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 17. Üniversite – Sanayi İşbirliği: Firma Ziyaretleri • 17-20 Nisan 2013 - 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON+ISK Sodex 2013 eşliğinde • İSKİD Organizasyonu ve ESSİAD İşbirliği ile • 90 Öğrenci – 26 Öğretim Görevlisi • Ahmet Yar Soğutma A.Ş. • Dinamik Isı A.Ş. • Imeksan Ltd. Şti. • Safkar A.Ş. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 18. Üye Profil Kataloğu / EHİS Kümesi Faaliyet Raporu ÜYELERİMİZİN KURUMSALLIĞI VE FARKINDALIĞINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ • Türkçe ve İngilizce • Tüm üye bilgilerinin yer aldığı katalog • hazırlanmıştır. • Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlarda • Resmi kurum / kuruluşlar ile toplantılarımızda • Sektörde ilgili kişilere dağıtılmaktadır. • EHİS Kümesi Faaliyet Raporu Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 19. Üye Profil Kataloğu Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 20. ESSİAD SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ESEM) ÜYELERİMİZİN KURUMSALLIĞI VE FARKINDALIĞINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi • Usta kursları - Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ile protokol • ISKAV ileeğitim işbirliği • DEU IMYO işbirliği • Ege Üniversitesi MYO işbirliği • Balıkesir Üniversitesi MYO İşbirliği • İlk eğitimimiz : “SoğutucuAkışanlar, Yağlar veServis İşlemleri Kursu” • 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi • Güney Afrika Bilgilendirme Toplantısı – Güney Afrika Fahri Başkonsolosu Sayın Tamer TAŞKIN’ın sunumu • “İklimlendirme Sektörünün mesleki eğitimdeki kalite güvencisi projesi’ne” ortaklık • Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi - Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı • Genç İstihdamın Desteklenmesi Proje çalışması • Marka ve Patent Eğitimi • MMO ile yönetim, teknik, pazarlama eğitim ve kursları (plan) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 21. EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi) • Üyelerimizden 52 firma projeye katılmıştır. • Proje Süresi: 3 yıl • Eğitim Danışmanlık ve İhtiyaç Analizi yapılmıştır. • Analize Göre : • Üretim, pazarlama, e-ticaret ve stratejik yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık programları • Alım ve Yurtdışı Pazarlama Programları düzenlenmektedir.

 22. EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi) • Projenin Amaçları : • EHİS Kümesi Yol Haritası • İhracat Pazar Payları • Uluslararası işbirliği İmkanları • Alım ve Ticaret Heyetleri • Ortak Yurtdışı Tanıtım Çalışmaları • İnovasyon ve Markalaşma Süreçleri Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 23. EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 24. EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE Projesi) • UR-GE Projemiz Kapsamında Düzenlenmesi Planlanan Eğitimler • Yük Hesaplamaları • Elektrik • Alet ve Ekipmanlar • Hava İşleme • Amonyaklı –Karbondioksitli Soğutma (Bu konuda özel uzmanlığı bulunan yurtdışından eğitmen tercih edilecektir.) • Isı Transferi ve Termodinamik • Ticari Soğutma Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 25. Yurtdışı İşbirliği Kuruluşlarımız • AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) • IIR (International Instute Of Refrigeration) • TÜSİAB (Azerbaycan Türk Sanayici ve İş Adamları BeynelHalk Cemiyeti) • Eurovent Association Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 26. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • China Refrigeration 2011, Çin • 14 kişilik grup ile katılım • KOSGEB desteği ile • Mostra Convegno Expocomfort, 2012 Milano • 30 kişilik grup ile katılım • KOSGEB desteği ile • Convegno Europeo (Avrupa Konferansı)’nda sunum • Türkiye sektörel bilgileri ve derneğimizin tanıtımı • Teknik gezi – Nicotra / Gebhardt Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 27. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Azerbaycan Heyet Gezisi (17-19 Ekim 2012) • 14 kişilik grup ile katılım • Ekonomi Bakanlığı Desteği ile • Bakü Build 2012 ve AquaTerm 2012 Fuar Ziyaretleri • Bakü Ticaret Ateşe Ziyareti • Firma Ziyaretleri • Dernek Ziyaretleri Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 28. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri ISH Frankfurt 2013, Almanya (12-15 Mart 2013) • 19 Kişilik grup ile katılım • ISH Frankfurt 2013 fuar ziyareti • Fuarda İkili görüşmeler • Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası ile toplantı Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 29. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013); • T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile • Ön heyet ve 13 kişilik grup ile katılım: T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan 2 Uzman - Dernek Proje Sorumlusu • 16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı’na birlikte katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 30. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • Ön Hazırlık • Hedef Pazar Tespiti: AFRİKA • İSİB veri analizlerinden (ülkelerin ithalat verileri) faydalanılmıştır. • Daha önce Afrika’ya heyet düzenlemiş kümelerin bilgileri analiz edilmiştir. • MOSDER-Mobilya Sanayicileri Derneği • IMMIB-İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri • Orta ve Güney Afrika ülkelerindeki Ticaret Müşavirlerimizin önerileri doğrultusunda kararlar alınmıştır. • Güney Afrika Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN’ın katılımları ile Afrika Kıtası ve Güney Afrika Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmiştir. • Nairobi Ticaret Müşavirimizin desteği ile Kenya YellowPages’ten 100 firma bilgisi değerlendirilmiş 60’a indirgenmiştir. • Derneğimiz heyet öncesi İzmir’den bu firmalara e-posta ile heyetimizin ziyareti, fuar katılımımız ve B2B görüşmeleri hakkında bilgi ve davetiye göndermiştir. • Heyete katılan firmalar önceden belirlenen 60 firmaya, ziyaret öncesi e-posta yoluyla firma tanıtımlarını ayrıca göndermişlerdir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 31. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • Ön Hazırlık Kenya Ticaret Heyeti Programımız ile ilgili broşür Afika Ticaret Heyeti tanıtım dosyası Kenya Ticaret Heyeti’ne katılan firmalarımızın bilgilerinin yer aldığı tanıtım dosyası

 32. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • Ön Hazırlık • Fuar Organizatörü Expo Grup’tan geçmiş yılın ziyaretçi ve katılımcı dataları temin edilmiş ve Kenya ve Çevre Ülkelere toplam 7.000 adrese e-mail gönderilmiştir. • 4-6 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Kenya Ticaret Heyeti 16. BuildExpo Afrika 2013: International Trade Exhibition Fuarı’na denk getirilerek, fuarda 9 m2’lik ortak tanıtım standı ile sektörümüzün, katılımcı firmaların, ESSİAD’ın daha geniş bir müşteri kitlesine erişmesi sağlanmıştır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 33. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Ön Heyet Gezisi (09-12 Nisan 2013) • T.C. Ekonomi Bakanlığı Desteği ile • İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren • 12 firma ile ikili görüşme, • Daily Nation ile gazete reklamı hakkında görüşme, • Nairobi Ticaret Müşaviri Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 34. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Ön Heyet Gezisi (09-12 Nisan 2013) • Ziyaret Öncesi Tanıtım-Reklam • 29.04. 2013 tarihli National Media Group’a ait • Daily Nation Gazetesi’nde reklam verilmiştir. • Nairobi Ticaret Müşaviri desteği ile 20 firma adresine davetiye • dağıtımı yapılmıştır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 35. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • 16. BuildExpo Africa 2013 Fuarı • 1 gün önce gidilerek stand hazırlanmıştır. • Tanıtım materyalleri ve katılımcı firma broşürleri hazırlanmıştır. • Expo 2020 İzmir tanıtımı gerçekleştirilmiştir. • Tanıtım ve temaslar (stantta her bir görüşme yaklaşık 3-4 dakika sürmüştür. • Nairobi Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirimiz ziyaret edilmiştir. • 4-6 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşen fuar süresince standımıza büyük ilgi gösterilmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 36. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • Ticaret Heyeti süresince toplam 338 iş görüşmesi gerçekleşmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 37. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • 16. BuildExpoAfrica 2013 Fuarı Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 38. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • 16. BuildExpoAfrica 2013 Fuarı Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 39. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 40. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) • Fuarın son günü 6 Mayıs 2013 tarihinde, 09:30-13:30 saatleri arasında B2B gerçekleştirilmiştir. • 09:00’da firmaların görüşmeye gelerek kapıda bekledikleri görülmüştür. 15:30’a kadar kesintisiz görüşmeler devam etmiştir. • Nairobi Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirimizin ikili görüşmeler süresince desteği devam etmiştir. • Katılımcılarımız; Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 41. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 42. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 43. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 44. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili Görüşmeler (B2B Meetings) Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 45. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • İkili görüşmelerin sonrasında, • T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Şube Md. V. Sayın Zeynep İYİLER, 2011/1 Sayılı Yurtdışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği ile ilgili sunum yapılmıştır. • Nairobi Büyükelçiliğimiz ve • Ticaret Müşavirliğimiz ziyaret edilmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 46. Yurtdışı Tanıtım ve Heyet Faaliyetleri • Kenya, Nairobi Yurtdışı Pazarlama Heyeti (03-08 Mayıs 2013) • Firma Ziyaretleri • Özellikle fuarın son günü ve firma ziyaretlerine ayrılan 7 Mayıs tarihinde 5 firma yetkilisi distribütörlük verebilecekleri firmaları ve doğrudan sipariş alabilecekleri, çeşitli sektörlerden (gıda, içecek, inşaat, villa ve rezidans imalatı yapan müteahhitler) firmaları yerlerinde ziyaret etmişlerdir . Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 47. Paydaşlarımızla İşbirliği • Yerel ve Yurtdışı Alım Heyetleri • İkili İşbirliği Görüşmeleri ile ilgili Faaliyetlerimiz • Almanya • Birleşmiş Milletler • Hırvatistan • Portekiz • Vietnam • Güney Afrika • Şili Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 48. UR-GE PROJESİNİN ESSİAD’A KATKILARI • Yurtdışına birlikte katılımın maliyetleri düşürmesi, • İhracatın geliştirilmesi ve katılımcıların pazar payının arttırılması, • Rakiplerin bile birlikte daha güçlü olduğu uluslararası işbirliklerinin önemi, • UR-GE Projesinde vizyonumuzu oluşturmaktadır. • Her firmanın katıldığı ve bilinen ülke ve fuarlar yerine, ithalata ihtiyacı olan, genel ihracat politikalarına aykırı bir politika izleyerek nokta atışı ile hedef pazarlarımızı seçiyoruz. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 49. Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi Aşağıda görselleri bulunan çalışmalar kapsamında sektörümüz ile ilgili veriler belirlenmiş, yol haritası çizilmiş ve akredite bir laboratuvar ihtiyacı açıkça ortaya çıkmıştır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 50. Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi • Proje Kapsamında yapılanlar : • Yurt dışından uzman desteğiyle fizibilite etüdü hazırlanmıştır. • Teknik ve Mali gereksinimler raporu hazırlanmıştır. • Akreditasyon gereksinimi belirlenmiştir. • Maliyet analizi hazırlanmıştır. • İşletme analizi yapılmıştır. • www.hvaclabturkey.comadlı websitesi oluşturulmuştur. • EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Kurulumu için Güdümlü Destek Projesi yazılmış ve İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim edilmiştir. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği