introduksjon til informasjons og kommunikasjonsteknologi ikt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007 Vibeke Bjarnø IT-seksjonen. Høgskolen i Oslo. Dagens program. Presentasjon av IKT-lærere og LMS-koordinator IKT integrert i lærerutdanninga – ny modell

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduksjon til informasjons og kommunikasjonsteknologi ikt

Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning 2006/2007

Vibeke Bjarnø

IT-seksjonen

Høgskolen i Oslo

dagens program
Dagens program
 • Presentasjon av IKT-lærere og LMS-koordinator
 • IKT integrert i lærerutdanninga – ny modell
 • IKT-timeplan på nett med fagressurser
 • Læringsmiljøsystemet Fronter
 • Nyhetsmeldinger i Fronter – all beskjed fra tilsatte til studenter
 • IT-instruksen ved HiO
 • Utdeling av brukernavn og passord
it l rere alu grunnutdanning
IT-lærere ALU grunnutdanning

Monica

Tonje

Leikny

Eli

Vibeke

Fred-Arne

Karsten

Beate

Anita

Anne Sofie

lms koordinator fronter kontakt
LMS-koordinator, Fronter kontakt
 • Første studieår – Bjørn Smestad (matematikk)
 • Hva er en LMS-koordinator?
 • Andre spørsmål – se ansvarsfordelingen i heftet!
ikt er sentralt i l rerutdanninga
IKT er sentralt i lærerutdanninga
 • Det kreves at studentene skaffer seg og videreutvikler sin IKT-kompetanse gjennom studiet
 • Hold dere oppdatert om tilbud på:

http://www.lu.hio.no/IT/ og lenka ”IKT og læring” – ”Grunnutdanning” – ”A06-stud”

 • Direkte lenke = DYNAMISK, må sjekkes ofte: http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0607/a06.htm
studieh ndboka alu
Studiehåndboka – ALU

IKT og læring:

De operative kunnskapene studentene tilegner seg gjennom innføringskurset skal de etter hvert bruke for å utvikle innhold og form i andre faglige sammenhenger, i samarbeid med lærere og miljøer som ser det hensiktsmessig å benytte IKT i undervisnings- og læringsprosesser… Studentene må sørge for å anvende det de lærer og selv utvikle kompetansen sin videre…

En moderne og profesjonell lærer må kunne bruke IKT i eget arbeid…

Kilde: IKT og læring – Plan for IKT i første avdeling. Studiehåndboka

ikt i l rerutdanninga ny modell 2003
IKT i lærerutdanninga – ny modell 2003

Historisk utvikling i tre trinn:

 • Separate introduksjonskurs
 • Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav
 • IKT integreres i fagene
  • Oppgaver i IKT blir integrert i de obligatoriske fagene f.eks praksisrapport
  • IKT-kurs koordineres etter tema og oppgaver generelt i studiet
  • NB! IKT undervisning og veiledning inneholder mer enn IKT-kravene på eksamer og lignende.
remediation
Remediation…

…the formal logic by which new media refashion prior media forms…

Remediation brukes til forskning på nye medier.

To strategier for remediation er ”immediacy” og ”hypermediacy”

(Bolter og Grusin 2003:273)

Eks: en remediering av en thesaurus

slide9

Eksempel - ALU: Responsskriving

IKT

 • Tekstbehandler:
 • Spore endringer
 • Merknader
 • Sammenligne- dokumenter
 • Stavekontroll
 • LMS:
 • Samskrivings-verktøy
 • Diskusjonsforum
 • Chat

Ny didaktikk

Remediation

Opprinnelig norsk- og IKT-didaktikk

Didaktikk

Norsk

 • Prosessorientert skriving:
 • Fokus på prosess framfor produkt,
 • Vygotsky, lærer i samhandling
 • Skrivemetodikk, lære å skrive:
 • Grammatikk
 • Ord- og tekstoppbygning
 • Sjanger
 • Fra symbol til lyd…

Digital tekstproduksjon godt egnet

slide10

Eksempel - ALU: Formler og tegning i matematikk

IKT

 • Tekstbehandler:
 • Sette inn objekter
 • Formeleditor
 • Tegneverktøy:
 • Punktgrafikk ogvektorgrafikk

Digital didaktikk

Remediation

Matte- og IKT-didaktikk

Didaktikk

 • Presise uttrykksformer:
 • Behov for å lage egne oppgaver
 • Arbeide med symboluttrykk

Matematikk

 • Formellære:
 • Polynomuttrykk
 • Brøkuttrykk
 • Bruk av likhetstegn
 • Figurlære:
 • Tegning av grafer og andre figurer

Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy godt egnet

digital kompetanse ikt som pedagogisk verkt y

KULTUR FOR LÆRING I BARNEHAGE, SKOLE OG LÆRERUTDANNING

Digitalkompetanse - IKT som pedagogisk verktøy -

Nasjonale planer?

Hva sier Kunnskapsløftet?

Planer og praksis ved avdeling LU?

st meld nr 30 2003 2004 kultur for l ring
St.meld.nr.30 (2003-2004): Kultur for læring
 • En skole for kunnskap, mangfold og likeverd:
 • ”Skolen kan ikke lære oss alt, men den kan lære oss å lære…styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. De er redskaper for all annen læring og derfor avgjørende for videre utdanning og arbeid”
 • De ferdigheter som framheves er: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy.
basiskompetanse som del av en helhetlig kompetanse
Basiskompetanse – som del av en helhetlig kompetanse:

…som lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) og sosial kompetanse…(s.31)

hva vil det si kunne bruke digitale verkt y
Hva vil det si å kunne bruke digitale verktøy?

…bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon…(s.34)

Visjonen i Program for digital kompetanse 2004-2008 = ”digital kompetanse for alle””Gjøre digital kompetanse til alles eiendom”

 • Største utfordring: Øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet
 • Utdanning på alle nivåer har et ansvar!
slide17

Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnene også fordrer evnene til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse.

(Kultur for læring side 48)

digital kompetanse
Digital kompetanse?
 • For barn i barnehagealder?
 • For elever i småskolen
 • For elever på mellomtrinnet?
 • For elever på ungdomstrinnet?
 • For elever på videregående?
 • For lærerstudenter?
 • For lærerutdannere?
kunnskapsl ftet eks engelsk
Kunnskapsløftet – Eks. - Engelsk:

”Å kunne bruke digitale verktøy gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.”

Mål etter 4 årstrinn: ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst”

Mål etter 7 årstrinn: ”bruke hensiktsmessige digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring”

”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster”

Mål etter 10 årstrinn: ”kommunisere via digitale medier”

ikt timeplan p nett med fagressurser
IKT-timeplan på nett med fagressurser

Husk å sjekke timeplanen ofte!

Levende!

Dynamisk!

Hva ligger der?

 • Tematisk oversikt
 • Undervisningsmateriale
 • Oppdatert timeplan
det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk
Det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk
 • Nyheter (oppslag) i Fronter- alle praktiske beskjeder gis her
 • Fronter generelt- http://home.hio.no/lms/ellerhttp://www.fronter.com/hio
 • E-post (leses enten i Fronter, e-postprogrammet på studentmaskinene eller via webmail.hio.no = samme e-post overalt)
 • Fagseksjoners nettsider-http://www.hio.no enheter – LU – Faglige sider - ALU
 • Høgskole-veven generelt- http://www.hio.no
nb studieh ndboka og diverse informasjon p nett
NB! Studiehåndboka og diverse informasjon på nett

http://www.hio.no/content/view/full/35438

Fronter:

 • Tilgang (samme brukernavn og passord overalt ved HiO)
 • Rom
 • Brukergrensensitt
 • Nyhetsmeldinger
it instruksen ved hio
IT-instruksenved HiO
 • For å få utdelt brukernavn og passord til HiO-nettverket må dere godta IT-instruksen

= Sunn fornuft!

 • For studenter – IT informasjon for studenter – IT-instruks Viktig: Les IT-reglementet!
 • Samme sted kan dere f.eks bytte passord til vårt nettverk – NB! Alle innen 1.okt 2006, men ETTER Fronter i faglig studiestart
 • Utdeling av brukernavn og passord