Filmtips - PowerPoint PPT Presentation

filmtips n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filmtips PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Filmtips
257 Views
Download Presentation
maegan
Download Presentation

Filmtips

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Filmtips Virkemidler

  2. Bildeutsnitt: • nær • Halvtotal • Ultranær • Total

  3. Kameravinkel Fugleperspektiv Froskeperspektiv

  4. Kamerabevegelser Panorering tilting Zooming krabbing

  5. Filmteknikk • Aksjonslinje • LYS/motlys • Utsnitt/Bakgrunn • Klipping

  6. Fra idé til film • Fortellingen er bygget opp av scener • Hvor er vi? =Sceneoverskrift • Hvordan ser det ut her? • Hvem er med i scenen og hvordan ser de ut? • Hva gjør de som er i scenen? • Hva sier de som er i scenen? • Hvilke lyder hører du? • Hvordan brukes kamera?

  7. Dreiebok Tuba atlantic

  8. Øvelse Ta små filmsnutter/bilder med forskjellige: • Perspektiv: fugle-og froskeperspektiv • Utsnitt: Halvtotal, nær, ultranær • Kamerabevegelse: panorering, tilting, krabbing • Lysforhold: motlys(foran vindu, foran snø), foran mørk bakgrunn • Lydforhold: Snakk ved siden av annet støy og ved rolige omgivelser • Last inn i creaza eller annet redigeringsprogram