slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
dr. Vercseg Ilona, közösségfejlesztő kutató, oktató, tréner vercseg@kkapcsolat.hu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

dr. Vercseg Ilona, közösségfejlesztő kutató, oktató, tréner vercseg@kkapcsolat.hu - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

ARIADNE , vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek Próbaképzés - 2012. május 23-25. - Kunbábony. dr. Vercseg Ilona, közösségfejlesztő kutató, oktató, tréner vercseg@kkapcsolat.hu. A HELYI KÖZÖSSÉG ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr. Vercseg Ilona, közösségfejlesztő kutató, oktató, tréner vercseg@kkapcsolat.hu' - maegan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknekPróbaképzés - 2012. május 23-25. - Kunbábony

dr. Vercseg Ilona, közösségfejlesztő kutató, oktató, tréner

vercseg@kkapcsolat.hu

A HELYI KÖZÖSSÉG ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A befogadó társadalmi közeg és a szervezeten belüli identitástudat, kohézió erősítése a közösségfejlesztés eszközeivel – Közösségi kompetenciák fejlesztése

slide2
Bevezetés

Ma már mindnyájunk számára evidencia, hogy a mi célcsoportjaink és azok a helyi közösségek, amelyekben élnek, nem sokat várhatnak az ún. külső modellektől, mert azok éppen most kerülnek válságba, a fenntarthatóság problémájával nézve szembe.

A helyi fejlesztés inkább a helyi lakosság által kidolgozott sajátos alternatív stratégiákon és a helyileg önállóan kialakított terveken alapulhat, mégpedig a lakosság szükségleteinek és erőforrásainak újfajta egybevetéséből kiindulva.

Ez azonban hosszú folyamat és olyan kompetenciák meglétét teszi szükségessé, amelyek épp a mi célcsoportjainknál hiányoznak a leginkább. Akkor születhetnek helyi fejlesztési stratégiák, ha fejlesztjük a célcsoport közösségi kompetenciáit és a közösségi tanuláshoz-cselekvéshez megteremtjük a szükséges feltételeket is.

Az erre általunk legalkalmasabbként ismert eszköz a közösségfejlesztés.

slide3
Előadásom témái, felépítése

Előadásomban arra törekszem, hogy bemutassam a közösségi kompetenciák és készségek elérésének néhány lehetséges közösségfejlesztési módját.

Előadásomat két részre osztottam.

Az I., Közösségi kompetenciák fejlesztése részben a közösségben való élethez és cselekvéshez szükséges tudás-kompetenciákat, közösségismereti területeket ismertetem gyakorlati példákon keresztül, míg a

II., Közösségi együttműködés részben azokból a közösségfejlesztői módszerekből mutatok be néhányat, amelyek a cselekvéshez-együttműködéshez szükséges készségeket fejlesztik ki.

Végül összefoglalom a közösség általi fejlesztés során létrejövő-fejlődő legfontosabb kompetenciákat.

slide4
I. Közösségi kompetenciák fejlesztése

A közösségfejlesztés lényegében a képessé tételről (empowerment) és a képessé válásról szól. Nem a közösségfejlesztő teszi képessé ugyanis az érintetteket, hanem a közösségi kezdeményezés és cselekvés sokrétű, informális és formális tanulási folyamata (melynek szerveződésében természetesen a szakembernek is nagy szerepe van, akár képzőként is!)

A szakember számára előírt szakmai kompetenciák (ismeretek, szaktudás) és készségek (kapcsolat-szervező készségek, meghallgatni és kommunikálni tudás, köznyelvi beszédkészség, stb.) kérdése most háttérben marad, mint olyan erőforrás, amely képes kifejleszteni és mozgósítani a helyi lakosokban, az érintettekben (stakeholders) a közösségi kompetenciákat és általuk mozgásba hozni-mozgásban tartani a közösségi együttműködést.

slide5
A közösségi létet már a legkisebb kortól gyakorolni kell. Nem egyszeri akciókra gondolunk csupán, hanem rendszeres, napi vagy heti munkálkodásra.

A jó közösségfejlesztési gyakorlat azt mutatja, hogy hozzáértő segítséggel a gyermekek és fiatalok képesek maguk elé közösségi célokat és feladatokat kitűzni, s ezek köré kortárs-csoportokat szervezni.

slide6
I.1 Helyi tantervek

A közösségi szocializáció folyamatát a nemzeti alaptantervet kiegészítő, helyi, közösségi módon kidolgozott, közösségi legitimációval rendelkező helyi tantervek tehetik eredményesebbé, amennyiben a megszerzett kompetenciák adekvát módon beültetődnek a iskolarendszeren belüli és a közösségi gyakorlatba.

A helyi tantervek kivitelezése nem pusztán az iskola feladata, hanem az egész közösségé. A megvalósítás katalizátora lehet maga az iskola, vagy az általa bevont közösségfejlesztők, de a szülők, a helyi intézmények és a lakosság együttműködése, vagyis a szocializáció tudatossá és társadalmivá tétele nélkül e folyamat nem lehet eredményes.

slide7
A kisebbségi tantervek, a kisebbségi népismeret oktatásának szükségessége a rendszerváltás után vetődött fel ebben a térségben, de a multikulturalizmus is felvetheti szükségességét.

Az önálló oktatás opciója lehetővé teszi helyben, hogy a kisebbségi népismeret tantárgyban szintetizálódjanak az olyan témakörök, mint pl. a kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája; a kisebbség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, a kisebbség és a többség viszonya és a kisebbségi és állampolgári jogok.

slide8
A helyi közösség ismerete egy olyan élet-tantárgy, amelynek megismerését befejezni nem, csak folytonosan gazdagítani, mélyíteni lehet. Tartalmazza a helyi történelem, hagyományok, tudás és tapasztalás legfontosabb vonatkozásait, de a helyi táj és a természet, az épített környezet, a termelési és értékesítési, szolgáltatási rendszerek, a közélet ismeretét és az e rendszerekkel való aktív viszony kialakítását is.

A közösségismeret lényege az lenne, hogy az érintettek megismerjék azt a kontinuitást, ami az adott lokalitásban érvényesül – megismerjék és továbbgondolják, mintegy jövőbe vetítsék azt, saját cselekvő szerepükkel együtt. Ne csak a múlttal és a természeti környezettel foglalkozzon az iskola és a közösség, hanem a ma élő emberrel is!

A felnövekvő generációknak meg kellene ismerni és érteni az alapvető determinációkat és életlehetőségeket – a jórészt a külvilág által meghatározott életszervezéstől a belső erők által irányított helyi fejlesztésig; a munkanélküliségtől a karrierlehetőségekig; a helyi kisebbségi és emberi jogi problémáktól az állampolgári kötelezettségekig, stb

slide9
A helyi fejlesztési terv mint szocializációs kihívás

A fejlesztési tervek megvalósítása meglehetősen kényes kérdésnek bizonyulhat. A „kitörési pontok” gyakran a helyi állampolgároknak olyan képességeit és jártasságait tételezik, amelyek nem állnak rendelkezésre az adott lokalitásban.

A helyi turizmus kiépülésének feltétele lenne például a közösségismeret; a helyi lakosok, vendéglátók, programvezetők stb. kommunikációs képessége és jártassága, helyismerete, nyelvismerete, stb. Ha ezek a kompetenciák nem épülnek be a helyi tantervbe, a közösség polgárai egy évtized múlva sem tudják a terveket megvalósítani.

Ugyanez áll a régiónkban most olyan divatos, de még kevesek által sikerrel művelt biotermesztésre, ökogazdálkodásra is. Itt a természeti-környezeti tudatosság mellett, mely nagyrészt a helyi természeti értékek ismeretéből és védelméből áll, még speciális gazdálkodási ismeretek és készségek elsajátítására is szükség van.

De építenek a helyi fejlesztési tervek a lakosság vállalkozási készségére és ismereteire is.

Számos erőfeszítés és próbálkozás zajlik Európa-szerte a gazdasági kultúra fejlesztésére, s ez a közép-kelet európai régióban egyike a legnagyobb kihívásoknak. A közösségfejlesztés elsősorban a közösségi alapú gazdaságfejlesztéshez tud hozzájárulni a maga eszközeivel.

slide10
I.2 Közösségi iskolák, közösségi oktatás

A közösségi iskola a lakóhelyi közösség szükségleteit elégíti ki, feladata a lakossági kezdeményezések segítése, koordinálása. A közösségi iskolák a közösségi oktatás filozófiájára építenek. Eszerint hasznosnak tartják a közösség részvételét a gyermekek nevelésének gazdagításában, a család és a társadalom fejlesztése érdekében.

A közösségi oktatás egy folyamat, mely szerint a közösség minden tagjának joga és feladata, hogy részt vegyen a közösség szükségleteinek megfogalmazásában és együttműködésre késztesse az intézményeket annak érdekében, hogy fejlesszék a közösség életkörülményeit, életminőségét.

Az ökoiskolák egyaránt járulnak hozzá a helyi közösség ismeretén alapuló helyi identitáshoz, a környezettudatos gondolkodás kialakulásához és a helyi természet- és környezetvédő mozgalmak kialakulásához.

slide11
I.3 Népoktatás – tanulókörök, népfőiskolák

A közösségfejlesztés számára kedvező talajt teremt a skandináv országok felnőttképző vonatkozású népoktatása, melynek jelentőségét nem lehet túlbecsülni. „A népoktatás célja … nem csupán a tudás átadása (az oktatás szintjét javítandó), de a társadalmi tapasztalat kommunikációja és a tudatosság fejlesztése is, amely a szélesebb körű és mélyebb demokráciához vezet.” (CESAM, 1994).

A skandináv népoktatás a skandináv országokra kiterjedő felnőttképzési rendszereken keresztül tartja magas szintű működésben a demokráciát és a működéséhez szükséges társadalmi kommunikációt, nyilvánosságot, önnevelést, a közösségi részvételt.

slide12
A rendszer teljes földrajzi lefedettséget és szervezettséget biztosít ezekben az országokban. A tanulóköri mozgalmak, az oktatási egyesületek, a népi egyetem, a nyilvános könyvtárak, a népfőiskolák és a mindezt összefogó nemzeti felnőttképzési tanácsok, az e szervezetek érdekeit képviselő egyesületek és szövetségek és nem utolsó sorban a mindenki számára elérhető állami támogatás, tehát e képzési formák ingyenessége és szabad hozzáférhetősége olyan országokat hoznak példának elénk, ahol nem csak papolják, de lehetővé is teszik az élethosszig tartó tanulást.

Ezek az országok, a dán Grundtvig 1830-as évi kampányától számítva, közel 180 éve hoznak komoly áldozatokat a népoktatásért, nem is csak a legalacsonyabb szintű iskolai végzettségűek, hanem mindenki folyamatos tanulása érdekében. A „Nordic Welfare Modell” titkainak egyike minden bizonnyal az ingyenes népoktatás.

slide13
Egy magyar népfőiskola, a Civil Kollégium Alapítvány

Vendéglátó szervezetünk létrejötte az alapító Közösségfejlesztők Egyesülete felismerésének köszönhető.

1975 óta tartó közösségfejlesztő gyakorlatunk során egyre inkább rájöttünk arra, hogy a közösségfejlesztési folyamatokban zajló informális tanulást ki kell egészíteni formális tanulással is.

Az egyesület kialakította a felnőttképzéssel kapcsolatos stratégiáját és képzési tevékenységgé szervezte azt, fókuszába a közösség, a demokrácia, a civil társadalom, a helyi nyilvánosság és a közösségi alapú gazdaságfejlesztés témáit helyezve.

slide14
E formális képzési alkalmak 1997 óta szerveződnek egy-egy éppen aktuális téma köré, bentlakásos, vagyis közösségépítő jellegűek; egy-egy alkalommal több közösség is képviselteti magát, elősegítendő az egymástól tanulást; a képzések építenek a felnőtt emberek már meglévő tudására és élettapasztalatára és biztosítják a résztvevők aktív részvételét.

A formális tanulás kiegészíti az informális tapasztalatokat, tudatosítja a helyi viszonyok és konfliktusok lehetséges hátterét, az egyes szereplők szerepfelfogásait és végigjárja az eredményes együttműködés lehetséges útjait.

A CKA tanárai valamennyien közösségfejlesztők, akik egy-egy területre is specializálódtak.

slide15
Összegezve:

A fenti tartalmú, egész életen át tartó, folyamatos közösségi szocializáció a feltétele annak, hogy a közjóra irányuló cselekedetek, a közösségi együttműködés magától értetődővé, megszokottá, természetessé váljon és rendre pozitív változásokat hozzon létre a közösség életében.

Ezt az ideális állapotot hívjuk a közösség önmaga általi fejlesztésének.

slide16
II. Közösségi együttműködés

2.1 Kommunikáció – kommunikáció – kommunikáció

Megnyerni a helyi közösséget! Az identitástudat fejlesztése - Önmagunk és helyzetünk megismerése, megértése

A bizonytalan, egymást nem ismerő és egymás iránt bizalmatlan szereplők megerősítésének eszköze a kommunikáció, melyben a szereplők bemutatják egymásnak saját helyzetüket. Az önbemutatás, a helyzetleírás, a probléma definiálása vezet a párbeszéd kialakulásához, a zárt világok kinyílásához, a közös ügyek felismeréséhez.

A kommunikáció egyben az érintettek megszólítása és bevonása is, kapcsolatteremtés a lakosok között - nem csak verbálisan!

slide17
- Bemutatkozás, önbemutatás, csoportbemutatás – kik vagyunk mi, így, együtt?A saját kultúra felismerése, az összetartozás megélése: vannak-e közös történeteink? Mit jelent a számunka itt élni? identitásunk tartalma

Példák a bemutatkozásból előtűnő történetek nyilvános bemutatására, közösségivé tételére;

Oral history interjúk közösségi bemutatása;

Ki mihez ért? „Én ezt tudom” – kiállítás-bemutatóval egybekötött egymástól tanulás: közösségi akció

A helyi készségek, képességek közösség elé vitele: a lakosok fotózhatják egymást, videót készíthetnek (ki vagy?), bemutatkozó akciókat, rendezhetnek kiállítást, falfestést, közösségi színházat, cirkuszi előadást, sport-csapatversenyeket, civil börzét, vendégségbe mehetnek – vendéget fogadhatnak, stb.

slide18
Mi történt velünk? A rendszerváltás hatása a helyi közösségre

Csoportos és végül össz-közösségi (kerületi, szomszédsági, települési, kistérségi) akciók/ beszélgetések – a csoportok elmondják/lerajzolják/bemutatják véleményüket!

A párbeszéd során létrejöhet a megértés, s a szimmetrikus helyzetben kifejtett nézetek összehangolásával az egyetértés is megszülethet. A dologról való megértés a beszélgetés során jön létre, csak ebben dolgozhatunk ki közös nyelvet. Az emberek a sikeres beszélgetésben alávetődnek a dolgok igazságának, mely új közösséggé kapcsolja össze őket.

Ezen a talajon már felismerhetik a közös helyzetükből adódó közös ügyeket és elkezdik megtervezni azok kezelését, megoldását. Mert ez a folyamat azt hozza magával, hogy a helyi közösség szereplői – civilek, az önkormányzat és intézményei, a vállalkozók – fokozatosan belátják az együttműködés szükségességét és annak módozatait is felismerik, ill. kitanulják.

A sikeres cselekvés pedig növeli az embereknek nem csak önmagukba, hanem a közösségükbe vetett hitét is.

slide19
2.2 Táguló világok - viszonyítási pontok keresése

„Kihez képest vagyok az, aki?”

Paradoxon, de a kommunikációs forradalom korában a deprivált közösségek meglehetősen zártan élnek, kevés a kapcsolatuk a külvilággal, s így kevéssé tudják viszonyítani magukat másokhoz és felismerni sajátosságaikat.

A közösségfejlesztő összeköti a helyi világot a távolabbival, vagy meglévő kapcsolatainak megsokszorozásával fokozza a helyi világ nyitottságát, táguló körökben (szomszéd települések, kistérség, megye, régió, ország, Euro-régió, Európa), de folyamatosan, az általa kialakítandó közösségi munkamód révén, mindezt közösen tárja fel a helyi közösség melléje csatlakozó tagjaival. A szomszédolás, tanulmányutak, kistérségi műhelymunkák, az országos találkozókon, konferenciákon és a nemzetközi porond való részvétel mind-mind a közösség nyitottá válását segítik elő.

slide20
A lokalitáson túllépő kapcsolatszervezés abban segít, hogy a helyi közösség mind nyitottabbá váljon, azaz minél több érdemi szállal kapcsolódjon szűkebb és tágabb környezetébe, a kistérség, a régió és Európa más helyi közösségeihez. A nyitáshoz egyre inkább hozzátartozik a szomszédos megyék, tájegységek, régiók, a szomszédos országok és Európa ismerete. A „lássunk világot” elve nem új, már a céhek is alkalmazták ez a módszert (ma „tapasztalatszerző gyakorlatnak” neveznénk).

A más kultúrák, nyelvek megismerése új vonatkozási keretet hoz létre a közösségek életében, az összehasonlítás a saját értékek kikristályosodásához, az életünk jobbításához vezet. Mindezek miatt fontosak azok az erőfeszítések, amelyeket más mikro– és makrokörnyezet megismeréséért és megértéséért folytatunk.

Számos hazai és EU ösztönzési forma létezik e gyakorlat szélesítéséért, melyek erős közösségi hozadékkal járnak: a közösségi önbemutatás új, szélesebb közegben érvényesül, s saját helyzetünk felismerése egyrészt a realitások talajára helyezi közösségi önismeretünket és igyekezeteinket, másrészt inspirál bennünket pozitív változások meghozatalára.

slide21
2.3 A saját helyzet javítása, együttműködés, hálózatépítés

A kapcsolatok szerveződhetnek szektorokon belül és között is.

A szektorokon belüli szerveződések az önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozók helyinél tágabb körre érvényes kapcsolatrendszerének kialakulásához vezetnek. Az önkormányzati társulások, közös önkormányzati programok és testvérvárosi kapcsolatok; a civil szervezetek kistérségi és regionális összefogása, hálózatszerű működése; az üzleti szereplők társadalmi felelősségvállalásra létrehozott intézményei mind–mind e nyitást szolgálják.

A szektorok közötti szerveződések pedig már fejlesztési programok közös tervezéséhez és megvalósításához vezethetnek. A szervezetek és intézmények a tájékozott, nagy kapcsolatrendszerrel rendelkező közösségszervező segítségével maguk is kiépíthetik a saját területük fejlesztéséhez szükséges kapcsolatokat.

slide22
Mi az, amin változtatni kellene és hogyan?

Elképzelések felgyűjtése

Ki mivel járul hozzá?

A szervezettség növelése, hálózatosodás

Csoportok alakulása

Programok fejlesztése

Képzések

Amennyiben a közösség szervezettsége jó szintűnek mondható, és tartalmában korszerű elemek is megjelennek – tehát nem korlátozódik az ún. társadalmi részvételre (érdeklődési körök, jótékonyság stb.), hanem az ún. civil részvétel is működik (fejlesztői, érdekvédelmi, környezetvédelmi csoportok, civil kerekasztal stb.) –, akkor szervezettől szervezetig folyhat a kapcsolatépítés, kommunikáció, közös tervezés, együttműködés. Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy az önkormányzati, civil és vállalkozó szektorokon belül és között, valamint a szakmák között is szervezheti a közről való gondolkodás kiszélesülését a segítő szakember.

slide23
2.4 Párbeszéd a 3 szektor intézményei között és belül – intézmények újjáalakulási folyamata

A közszolgálati intézmények nem függetlenek társadalmi környezetüktől, s bár fő feladatuk a törvények betartásával nyújtott szakszerű szolgáltatás, szabad mozgástereit a közegével való rugalmasabb, empatikusabb működés kialakítására, és a többi intézménnyel való rendszeres együttműködésre kellene kitöltenie annak érdekében, hogy a rászorulók felvegyék a kapcsolatot az intézményekkel, ill. hogy ne vesszenek el a rendszerben. E kívánatos változások is gyakran igényelnek közösségfejlesztői beavatkozást.

A társadalmi közeggel való együttmozgás és érdemi együttműködés azonban nyitott helyzeteknek, váratlan fordulatoknak teszi ki az intézményeket és azonnali döntéseket és szakmai innovációt igényelhetnek, melyekhez az intézményeknek nincs meg sem a felkészültsége, sem az eszközrendszere. Szükséges tehát az intézmények, szervezetek képessé tétele is, mégpedig elsősorban az állampolgárok szervezett csoportjaival való együttműködés révén, de ők sem mellőzhetik időnként a formális képzéseken való részvételt.

slide24
Befejezés

Az előadás végén leszűrhetjük a tanulságot: a helyi közösségeknek és közösségi csoportoknak nagy szerepük van a teljes emberi életet magába foglaló közösségi lét kialakításában: a helyi kultúra elsajátításában, megőrzésében és továbbfejlesztésében, az e folyamatot szabályozó értékek és normák kialakításában, és mindezek gyakorlattá szervezésében.

Ezek híján a társadalmi funkcionalitás (és a fogyasztói kultúra!) válik uralkodóvá, s a társadalom által működtetett intézmények (pl. jog) és mindennapi használatuk (szabálykövető magatartás) közötti óriási lesz a távolság.

Amikor Közép-Kelet Európában értékválságról, morális válságról, bizalmi válságról, a kultúra válságáról és ki tudja még milyen válságokról beszélünk, fel kell ismernünk, hogy közösségi és demokratikus szocializáció nélkül e válságok nem kezelhetőek megfelelően. A szétesett és atomizált, a külvilágnak tökéletesen kiszolgáltatott helyi közösségek megújulása a legtöbb helyzetben igényli a külső, közösségfejlesztői beavatkozást.

slide25
A közösségi általi fejlesztés során létrejövő-fejlődő kompetenciák:

Létrejön: közösség iránti elköteleződés és az erős közösségi identitás. Közösségi attitűd alakul ki – a magánjó mellett a közjó is fontossá válik, s ezért „mindenki” dolgozik. Az egész életen át tartó közösségi szocializáció és együttműködés befogadó, támogató közösségi közeget képes kialakítani, mely szinte a legfőbb feltétele a szervezetek és intézmények prosperálásának.

Tágul az ismeretek, tudás-kompetenciák köre: közösségi ismeretek (helyi közösség, kistérség, ország, EU), bővülnek a szervezési, együttműködési ismeretek, cselekvési módszerek és technikák (know-howk) kerülnek elsajátításra. A civil cselekvéshez szükséges ismeretek általánosabb (közösség, demokrácia, civil társadalom, 3 szektor) és helyi köre is kialakul: tervezés, civil álláspont kialakítása és képviselete a döntéshozatalban.

slide26
Kompetenciák folyt.

A közös cselekvés révén növekszik a résztvevők önbizalma, a közösségben a bizalom, az együttműködés, a szervezettség-hálózatosodás és a szolidaritás, tehát a társadalmi tőke

Készségek fejlődnek: kommunikációs-beszéd-írásbeli készségek, önszervező és közösségszervező, interperszonális készségek, stb.

Motiváció épül többek között a cselekvésre - a helyzetünk jobbítására, de általános értelemben is a proaktivitás kerül előtérbe -, a tanulásra, a változás létrehozására, stb.

slide27
Köszönöm a figyelmet és javaslom, hogy beszéljük meg az elhangzottakat!

dr. Vercseg Ilona

Közösségfejlesztő oktató, kutató, tréner

vercseg@kkapcsolat.hu

ad