ftp protokol e mail servis na internetu dns
Download
Skip this Video
Download Presentation
FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS. Sanja Bimbi, 797 Mirjana Jukić, 777 Doris Crnjac, 796 Ružica Čeme, 780. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ftp protokol e mail servis na internetu dns

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS

Sanja Bimbi, 797

Mirjana Jukić, 777

Doris Crnjac, 796

Ružica Čeme, 780

slide2
Uvod
 • U okviru naše teme FTP protokol, email servis na Internetu i DNS pokušat ćemo vam objasniti neke osnovne pojmove. Reći ćemo nešto više o vrstama FTP prijenosa, FTP klijentima, HTTP-u i FTP-u, pristupnim protokolima, SMTP-u, značajkama DNS-a te još nekim pojmovima.
to je internet protokol
Što je internet protokol?
 • IP (Internet Protocol) je mrežni protokol za prijenos podataka kojeg koriste izvorišna i odredišna računala za uspostavu podatkovne komunikacije preko računalne mreže
ftp file transfer protocol
FTP (File Transfer Protocol)
 • FTP (protokol za prijenos datoteka ) je Internet protokol koji se pojavio 1971
 • Omogućava prijenos datoteka s jednog računala (domaćina ili hosta) na drugo računalo preko TCP/IP mreže.
 • princip client/server tehnologije
slide5
dvije vrste poslužitelja:

1. Anonimni:

- korisničko ime (User Name): annonymous ili ftp

- lozinka (Password): e-mailadresa

2. Autorizirani:

- korisnik mora imati korisničko ime i lozinku

slide7
Vrste FTP prijenosa:

-binarni - FTP client prenosit će podatke bez pokušaja da ih prepozna

-tekstualni (ASCII): koristi se kada datoteke sadrže tekstualne znakove

 • Pristup FTP-u i preuzimanje datoteke

-uz pomoć FTP clienta (FTP programa)

-iz samog WWW browsera: ftp://www.mathos.hr/

slide8
Prijenos datoteka na FTP weba-mjesta

-Potrebne određene dozvole od vlasnika web-mjesta (korisničko ime i lozinka)

 • FTP klijenti

-freeware (besplatni), shareware (besplatni na određeni period,ili besplatni uz ograničene mogućnosti, ili besplatni uz povremeno prikazivanje reklama ) te programi koje je potrebno kupiti.

 • -Najpopularniji FTP klijenti su FTP Explorer i Cute FTP, WS_FTP i Smart FTP.
http i ftp
HTTP i FTP
 • Zajedničke karakteristike:

- oba koriste TCP i pouzdan je prijenos podataka

 • Razlika:

- FTP koristi dvije paralelne TCP veze tijekom rada za

prijenos datoteka a to su

- nadzorna veza: za slanje kontrolnih informacija između dva hosta

- podatkovna veza: omogućuje slanje datoteke.

- HTTP šalje zahtjev i odgovor istom TCP vezom kao i

što šalje datoteke.

ftp naredbe
FTP naredbe
 • šalju se preko nadzorne TCP veze u 7-bitnom ASCII format
 • Neke FTP naredbe:

cd  - promjena direktorija na udaljenom računalnu

lcd - mijenja direktorij na lokalnom računalu 

user - određuje korisnika koji se spaja na udaljeno računalo

user-name - korisničko ime

password - lozinka

account - korisnički račun

ls - popis datoteka i poddirektorija određenog direktorija na udaljenom računalu

retr filename: za popravljanje datoteka na udaljenom direktoriju

stor filename: za pohranu datoteke na udaljeni direktorij

slide12
Iza svake naredbe slijedi odgovor koji

server šalje klijentu.

 • Neki tipični odgovori, zajedno sa

njihovim mogućim porukama su npr.

- 331 Username ok, password required

- 452 Error writing file

slide13
Neke adrese domaćih i stranih FTP poslužitelja
 • ftp://ftp.carnet.hr/- SRCE (Sveučilišni računski centar), Zagreb
 • ftp://www.mathos.hr/ - Odjel za matematičku, Osijek
 • ftp://cromath.math.hr/- Zavod za matematiku, PMF, Zagreb
 • ftp://ftp.ftpx.com - FTP Explorer stranica
 • ftp://ftp.microsoft.com - FTP stranica Microsoft korporacije
e mail servis na internetu
E-mail servis na Internetu
 • jedan od najkorištenijih interent aplikacija
 • Brz, jednostavan za distribuciju,jeftin,...
 • E-mail poruke mogu sadržavati hiperveze, HTML formatirani tekst, slike, zvukove, pa čak i video
pristupni protokoli
Pristupni protokoli

POP3 (Post Office Protocol 3)

- jednosmjeran protokol kojim primate e-mail poruke

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- dvosmjeran protokol kojim primate 

e-mail poruke

- MS Outlook, Apple Mail i Mozzila Thunderbird

smtp simple mail transfer protokol
SMTP (Simple Mail Transfer Protokol)
 • koristi pouzdani podatkovni prijenos podataka FCP za slanje e-pošte od pošiljateljevog mail servera do primateljevog mail servera.
 • u ”srcu” Internet e-maila
primjer osnovni princip rada smtp a
Primjer: osnovni princip rada SMTP-a

1. Petar poziva svog user agenta za e-mail da joj da Domagojevu mail adresu,sastavlja poruku, te naređuje svom user agentu da pošalje poruku.

2. Petrov user agent šalje poruku njenom mail serveru, koji ju sprema u odlazne poruke.

3. SMTP klijent odlazi u Petrov mail server i nalazi tu poruku. Tada se otvara TCP veza na SMTP serveru i poruka odlazi na Domagojeov mail server.

4. Nakon početnih dogovora SMTP-a, SMTP klijent Petrovu poruku šalje preko TCP veze.

5. Na Domagojevom mail serveru SMTP server prima poruku i Domagojev mail server smješta poruku u njegov mailbox.

6. Domagoj poziva svog user agenta da bi pročitao poruku.

slide19
Primjer prijepisa između klijenta (C) i servera (S). Ime klijentovog hosta je burek.ba, a serverovog tena.com
slide20
Preporučeno je da se koristi TELNET za ostvarivanje izravne veze sa SMTP serverom.
 • Namjena ovog protokola je uspostava dvosmjernog 8-bitnog komunikacijskog kanala između dva umrežena računala.
usporedba sa http om
Usporedba sa HTTP-om
 • HTTP i SMTP protokoli koriste se za prijenos s jednog hosta na drugi: HTTP prenosi datoteke s Web servera Web user, a SMTP prenosi datoteke sa jednog mail servera na drugi.
 • Zajednička karakteristika: Kada prenose datoteke i HTTP i SMTP mogu slati više datoteka preko iste TCP veze
 • Razlike:

1. HTTP je u načelu ˝pull protocol˝, dok je SMTP ”push protocol”

2. SMTP zahtjeva da svaka poruka (i tijelo poruke) bude u 7-bitnom ASCII formatu, dok HTTP to ne zahtjeva

3. Također SMTP zahtjeva da tijelo svake poruke mora završiti sa 'CRLF.CRLF' , gdje CR i LF označavaju povratak i pomak u novi red

mail message formats formati mail poruka i mime multipurpose internet mail extensions
Mail Message Formats (formati mail poruka) i MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions )
 • Primjer :

FROM: [email protected]

TO: [email protected]

SUBJECT: nesto

mime extension za ne ascii podatke
MIME Extension za ne-ASCII podatke
 • Dva ključna MIME zaglavlja:
  • Content Type
  • Content-Transfer-Encoding
 • Content Type - dopušta primateljevom user agetu korištenje odgovarajuće akcije u poruci
 • Content Transfer Encoding - zaglavlje obavještava primateljevog user agenta da li je tijelo poruke ASCII kodirano i koja se vrsta kodiranja koristi
primljena poruka
Primljena poruka
 • Prije tijela poruke imamo praznu liniju i zatim brojne header linije kao što su: FROM, TO, SUBJECT
 • One uključuju MIME header linije: Content Type i Content-TransferEncoding linije
 • Klasa linija ubačena od SMTP-a:

Received: liniju zaglavlja na vrh poruke

slide25
DNS
 • Identificiranje Internet poslužitelja
   • Imenom poslužitelja (hostname)
   • IP adresa
to je dns
Što je DNS?

(Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem se nalaze informacije o povezanosti IP adresa i njihovih simboličkih imena.

struktura dns a
Struktura DNS-a
 • Idejno je DNS trebao biti centralizirana baza no to ne nemoguće
 • DNS je podijeljena baza
 • Tri tipa servera
   • Lokalni
   • Korijenski (root)
   • Autoritativni
 • Važna značajka: DNS caching
dns zapisi i poruke
DNS zapisi i poruke
 • Neki tipovi DNS zapisa
   • A, NS, CNAME, MX
 • DNS poruke: upiti i odgovori
   • Dijelovi poruke:
      • zaglavlje
      • pitanje
      • odgovor
      • autoritet
      • dodatno
interaktivni programi za istra ivanje dns a
Interaktivni programi za istraživanje DNS-a
 • mogu dati značajan uvid kako DNS radi
 • dostupni su putem Interneta
 • najpoznatiji:
   • NSLOOKUP
   • DIG
   • HOST
zaklju ak
Zaključak
 • FTP je protokol koji se koristi za prijenos datoteka između dva umrežena računala. DNS je strogo hijerarhijski sistem čija je dobivanje IP adresa iz simboličkih naziva koji se mnogo lakše pamte.
 • Najpopularnija osobina Interneta je sistem E-maila. Sve što se može spremiti u memoriju, može se poslati e-mailom.
literatura
Literatura:
 • Computer Networking - A Top-down Approach Featuring the Internet, 3rd Ed [by Kurose, Ross].pdf
 • Foundations of Python Network Programming 2ed.pdf
 • http://help.outlook.com/hr-hr/140/cc511383.aspx, 27.04.2011.
 • M. Mitka, http://www.desktop.hr/razno/454-imap-protokol.html, 27.04.2011.
 • http://www.tech-faq.com/ftp.html, 03.05.2011.
 • http://www.fasthosts.co.uk/knowledge-base/?article_id=356, 05.05.2011.
 • http://web.vip.hr/nvareski.vip/diplomski/ftp.htm, 05.05.2011.
 • http://www.posluh.hr/mezmera/FOI/Informatika/web_ftp_naredbe.htm, 29.05.2011.
 • http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/imme/ftp1.html, 29.05.2011.
 • http://sistemac.srce.hr/index.php?id=35&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=220, 04.05.2011.
 • D. Korunić, http://sistemac-portal.carnet.hr/system/files/DNS-prirucnik-1_5.pdf, 04.05.2011.
ad