predstavljanje mentora n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Predstavljanje mentora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Predstavljanje mentora - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Predstavljanje mentora. Prof.dr.sc. Ante Marušić. Nastavnici i suradnici. Prof.dr.sc. Ante Marušić Suradnici u nastavi Dr.sc. Srđan Skok Mr.sc. Juraj Havelka Doc.dr.sc. Stjepan Štefan. Predmeti na dodiplomskoj nastavi (FER-1). Redoviti predmeti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predstavljanje mentora' - madra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predstavljanje mentora

Predstavljanje mentora

Prof.dr.sc. Ante Marušić

nastavnici i suradnici
Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc. AnteMarušić

Suradnici u nastavi

Dr.sc. SrđanSkok

Mr.sc. JurajHavelka

Doc.dr.sc. StjepanŠtefan

predmeti na dodiplomskoj nastavi fer 1
Predmeti na dodiplomskoj nastavi (FER-1)

Redoviti predmeti

 • Zaštita i automatika elektroenergetskog sustava
 • Rasklopna postrojenja

(prof. S. Krajcar)

Izborni predmeti

 • Zaštita ee postrojenja
 • Sklopni i zaštitni uređaji

u postrojenjima (doc. S.Štefan)

laboratorij za relejnu za titu
Laboratorij za relejnu zaštitu
 • Numerički releji (Alstom, ABB, Siemens, Končar)
 • Statički i elektromehanički releji (BBC, Končar, ...)
 • Ispitni uređaji (BBC, Omicron, Programma)
donirana oprema za laboratorij za relejnu za titu
Donirana oprema za Laboratorij za relejnu zaštitu

Lipanj 2003 – Rujan 2006

 • Siemens – Numerički distantni relej 7SA500
 • Končar INEM – Numerički relej PRIL 2000
 • EII d.o.o. – Ispitni uređaj Omicron CMC 56
 • ARIES – Numerički distantni relej Alstom EPAC 3000
 • Končar KET – Numerički relej Siemens 7SJ531
 • ABB d.o.o. – Zaštita i vođenje SN voda REX 521
 • ABB d.o.o. – Numerički relej REJ 525
 • ABB d.o.o. – Numerički motorski relej REM 610
 • Končar INEM – Digitalni multimetar K6200 ION
 • Siemens d.o.o. – Numerički relej Siemens 7SJ512
 • Siemens d.o.o. – Programski paket DIGSI 4.71
laboratorij za elektri na postrojenja
Laboratorij za električna postrojenja
 • Upravljanje, automatizacija i zaštita u rasklopnom postrojenju
prof dr sc ante maru i
Prof. dr. sc. Ante Marušić

1995. izabran je u zvanje docenta

2000. izabran je u zvanje izvanrednog profesora

2006. izabran je u zvanje redovitog profesora

Poslijediplomsku nastavu održava na:

Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 • Relejna zaštita (zajedno s dr. sc. Srđanom Skokom)
 • Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva (zajedno s prof.dr.sc.Zlatkom Maljkovićem)

Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 • Numerička zaštita u energetici i industriji

Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 • Digitalni sistemi zaštite i upravljanja (zajedno s prof.dr.sc. Suadom Halilčevićem)
izbor iz ostalih znanstvenih i stru nih djelatnosti
Izbor iz ostalih znanstvenih i stručnih djelatnosti:
 • Ovlašteni je inženjer elektrotehnike u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zagreb
 • Dopredsjednik Izvršnog odbora HO CIGRÉ Zagreb (Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave)
 • Predsjednik Studijskog odbora 34/B5 “Zaštita i automatizacija” HO CIGRÉ Zagreb
 • Član Study Committee 34 “Protection and Automation” CIGRÉ Pariz
 • Član organizacijskog odbora i voditelj sekcija na simpozijima o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema HO CIGRÉ (1996. - 2006.)
 • Član International Program Committee IASTED Int. Conf. on Power and Energy Systems, Rhodes (2001), Int. Conf. Modelling & Simulation, Marina del Rey, California (2002) i Palm Springs, California (2003)
 • Član Stručnog savjeta časopisa “Eletrotehnika, računarstvo / energetika i marketing” (ER/EM), Zagreb i časopisa “ELEKTRO”, Zagreb
 • Predsjednik je organizacijskog odbora Sedmog savjetovanja HO CIGRÉ (2005).
 • Dopredsjednik je Nacionalnog organizacijskog odbora Int. Symp. CIGRÉ Paris:Transient Phenomena in Large Electric Power Systems; Zagreb, 2007.
prof dr sc ante maru i1
Prof. dr. sc. Ante Marušić

Kao mentor, vodio je uspješno obranjenu:

 • jednu doktorsku disertaciju,
 • 15 magistarskih radova,
 • 79 diplomski rad (od toga 3 s naglaskom na znanstveno – istraživački rad).
 • Objavio je kao autor ili koautor 217 znanstvenih i stručnih djela.
 • U koautorstvu s diplomandima objavio je 8 radova na međunarodnim i domaćim skupovima, a 22 radova s doktorantom i magistrandima.
podru ja djelovanja i tema za diplomske radove
Područja djelovanja i tema za diplomske radove
 • Relejna zaštita generatora, transformatora, VN motora, prijenosnih i razdjelnih elektroenergetskih mreža
 • Proračun podešenja i parametriranje releja u industrijskim i elektroprivrednim poduzećima
 • Ispitivanje i puštanje u pogon zaštitnih sustava
 • Revitalizacija sustava zaštite i vođenja u ee postrojenjima
 • Uzemljenje neutralne točke SN razdjelnih mreža
 • Projektiranje elektroenergetskih postrojenja
 • Istosmjerni razvod u elektroenergetskim postrojenjima
izbor iz popisa vo enih diplomskih radova
Izbor iz popisa vođenih diplomskih radova

Danijela Klopotan Sekundarno ispitivanje distantnih releja pomoću računalnog simulatora EES

Kristijan Benčić Adaptivna zaštita elektroenergetskog sustava

Rajko Pribić Analiza utjecaja njihanja snage na distantnu zaštitu

Mario Gotovac Aspekti zaštite sustava za prijenos električne energije

Antonio Burić Daljinsko upravljanje u srednjenaponskoj mreži

Danijel Damijanić Laboratorijsko ispitivanje uređaja za zaštitu elektroenergetskog sustava

Krunoslav Flajšek Otkrivanje kvarova na visokonaponskim vodovima

Zoran Grahovac Sheme povezivanja distantnih zaštita

Miroslava Kovčalija Zamjena sekundarne opreme u distribucijskoj transformatorskoj stanici

Davor Jelinčić Uzemljenje neutralne točke mreže za razdiobu električne energije

Vedran Maljković Parametriranje i ispitivanje zaštitnih uređaja prilikom puštanja u pogon

Ivica Radetić Zaštita istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima

Ivo Palaversa Revitalizacija sustava zaštite i vođenja u elektroenergetskim postrojenjima

Davor Švarc Motrenje i zaštita energetskog transformatora

Ivan Vukić Životni vijek i revitalizacija sekundarnog sustava u TS

Josip Čurković Zemljospojna zaštita mreže uzemljene preko kompenzacijske prigušnice

Vjekoslav Milorad Sustav za razdvajanje elektroprivredne i industrijske razdjelne mreže

Bojan Đurović Zaštita sustava za razdiobu električne energije

Dominik Krajtner Izbor i dimenzioniranje strujnih transformatora za zaštitu i mjerenje

Antun Ivan Kraljević Selektivnost relejne zaštite elektroenergetskog sustava

izbor iz popisa vo enih magistarskih radova i doktorskih disertacija
Izbor iz popisa vođenih magistarskih radova i doktorskih disertacija

Marina Valentinčić Primjena neizrazite logike u algoritmu digitalnog lokatora kvara

Srđan Skok Primjena neuronskih mreža u postupku podešenja distantne zaštite visokonaponskih prijenosnih vodova

Džebel Kulenović Primjena neuronskih mreža u distantnoj zaštiti visokonaponskih vodova

Silvano Drandić Smanjenje pogrešnih prorada relejne zaštite u uzemljenim mrežama srednjeg napona

Mario Maričević Sustav relejne zaštite u kogeneracijskim postrojenjima

Filip Vidović Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih uređaja

Nikica Mikulandra Primjena registratora poremećaja u analizi sustava relejne zaštite

Ivan Višić Analiza načina uzemljenja zvjezdišta sinkronog generatora

Ivan Goran Kušiš Rezonantno uzemljenje neutralne točke srednjenaponskih mreža za distribuciju električne energije

Mislav Balković Analiza tehničkih zahtjeva i razvoj računalom podržanog sustava za registraciju poremećaja u elektroenergetskim postrojenjima

Igor Ivanković Statički pristup u analizi stabilnosti napona VN prijenosnog sustava

SrđanSkok Selektivnost zaštita u sustavima istosmjernih razvoda (doktorska disertacija)

Juraj Havelka Prepoznavanje poremećaja u pogonu sinkronog generatora korištenjem numeričkih algoritama (doktorska disertacija)

izbor iz popisa izra enih projekata
Izbor iz popisa izrađenih projekata
 • Analiza dinamičkih pojava u elektranama primjenom numeričke simulacije (HE Vinodol, HE Zakučac, HE Čakovec, EL-TO Zagreb, ...)
 • Informacijski sustav održavanja u Hrvatskoj elektroprivredi (ISOHEP)
 • Analiza rada relejne zaštite u velikim industrijskim mrežama (INA Rafinerija nafte Rijeka i Sisak, CPS Molve, INA Petrokemija Kutina, JANAF Omišalj, ...)
 • Analiza stanja i unapređenja sustava zaštite i nadzora u termoenergetskim izvorima Hrvatske elektroprivrede (TE Plomin, TE Sisak, TE-TO Zagreb, ...)
 • Mjerenje značajki uzemljivačkih sustava elektroprivrednih postrojenja (REVOZ, HE Zakučac, TS Đurđevac, TE Sisak, HE Dubrava, ...)
 • Analiza stanja i projektiranje revitalizacije relejne zaštite SN mreže distribucijskih područja HEP (DP Koprivnica, DP Križ, DP Gospić, ...)
 • Izvedbeni projekt zaštite TS 35/10 kV Kutina, Popovača, Križ, ...)
 • Podešenje zaštite ganeratora u HPP Habu i HPP Jor, Malaysia
izbor iz popisa firmi
Izbor iz popisa firmi

u kojima su se zaposlili diplomandi prof.dr.sc. Ante Marušića:

 • HEP, Distribucijsko područje Zagreb, Pula, Križ, Rijeka, Sisak, Koprivnica, ...
 • HEP, Prijenosno područje Zagreb, Osijek, Opatija, Split
 • TE Sisak, EL-TO Zagreb
 • RHE Vila Velebita, HE Vinodol
 • Elektroprivreda Herceg Bosne, Mostar
 • FER, Zagreb
 • Končar KET, INEM, Institut, Transformatori, Zagreb
 • EXOR, Zagreb
 • Telenerg, Zagreb
 • Siemens d.o.o, Zagreb
 • Schneider Electric, Zagreb
 • Institut “Hrvoje Požar”, Zagreb
 • Ekonerg, Zagreb
 • EL-TEH, Zagreb
slide15
Hobi
 • Slikarstvo