eg szs g gyi orvosbiol giai m rn kk pz s magyarorsz gon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation

madonna-beasley
83 Views
Download Presentation

Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon Benyó Zoltán Monos Emil Budapest, 2009. január 7.

 2. Tartalom • Az egészségügyi mérnökképzés célja • A munka koordinálása • A szak tanterve • A képzés szakaszai • Záróvizsgák lebonyolítási módja • Eredmény BME-SE együttműködés

 3. Az egészségügyi mérnökképzés célja Az egészségügyi mérnökképzés célja olyan magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati tudással, valamint alkalmazási készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati jellegű egészségügyi tevékenységek széles területén fejtik ki tevékenységüket Magyarországon és külföldön egyaránt. BME-SE együttműködés

 4. A munka koordinálása Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) Az egészségügyi mérnökképzésben a három egyetem 35 tanszéke és 5 országos intézet vesz részt. BME-SE együttműködés

 5. A szak tanterve Diplomatervezés Diplomatervezés és diplomavédés szakasza Specializáció A teljes idejű képzés szakasza Klinikai műszeres diagnosztika Műszer és méréstechnika Biokompatibilis anyagok Folyamatszabályozás Radiológiai technikák Biotechnológia Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok Műszaki és biológiai rendszerek elmélete Biofizika A párhuzamos képzés szakasza Biomechanika Rendszerélettani alapismeretek Fizika Funkcionális anatómia Matematika Biokémia Számítástechnika BME-SE együttműködés

 6. Műszaki és orvosegyetemi, ill. biológus, fizikus diplomával rendelkezők is felvételt nyerhetnek az egészségügyi mérnökképzésre Kötelező, kötelezően választható és szabadon választható órák aránya BME-SE együttműködés

 7. Elméleti és gyakorlati képzés óraszámainak aránya Órarendi kötelezettségek, illetve az önálló munka időigénye BME-SE együttműködés

 8. A képzés szakaszai A párhuzamos képzés szakasza A teljes idejű képzés szakasza Diplomatervezés és diplomavédés szakasza Szigorlatok 3. szemeszter végén: Egészségügyi mérnöki alapok 6. szemeszter végén Diplomatervhez igazodva Diplomaterv Integrált egészségügyi mérnöki feladat megoldása E munkának igazolni kell, hogy adott egészségügyi mérnöki feladatot a hallgató alkotó módon tudja megoldani BME-SE együttműködés

 9. Záróvizsgák lebonyolítási módja A jelölt szabadelőadásban ismerteti a diplomatervben elvégzett munkát A záróvizsga második részében a hallgató két tárgyból szigorlatozik A Záróvizsga Bizottság szerkezete Elnök Titkár Külső szakértők (2 fő) Vizsgáztatók (2 fő) A külső szakértők feladata a szakmai színvonal ellenőrzése, kérdéseket tehetnek fel a jelöltnek, aktívan részt vesznek a diploma minősítésében BME-SE együttműködés

 10. Eredmény A röviden vázolt képzésben ez idáig 200 mérnöki, orvosi, biológusi és fizikusi alapképzettségű egyén sikeresen végzett és szerzett egészségügyi mérnöki oklevelet BME-SE együttműködés

 11. Sikeresen megvédett diplomamunkák • Long-term, continuous monitoring of patient ECG • Kompartment rendszerek számítógépes modellezése • Az emberi egyensúlyozásra vonatkozó tranziensek mérése és egy lehetséges szabályozási modell készítése • DNS chipek alapelvei és a detektálási módszerek kutatása • WAP-os egészségügyi tanácsadó rendszer elemeinek tervezése és megvalósítása • Farmako-EEG paraméterek vizsgálata és feldolgozása statisztikai módszerekkel • Bioimpedancia módszerrel működő testösszetétel meghatározó készülék prototípusának kifejlesztése • Projektmenedzsment szoftverek alkalmazásának lehetőségei kórházi intézményekben BME-SE együttműködés

 12. Sikeresen megvédett diplomamunkák • Orvosi információk biztonságos hálózati elérése és feldolgozása • Epilepsziás EEG felvételek oktatási célból történő tematikus és időbeli rendszerezését elősegítő program • Képfeldolgozó szoftver kifejlesztése mikrofluorimetriás felvételek kiértékelésére • Ipari frekvenciájú villamos és mágneses terek emberi szervezetre gyakorolt hatása • Optimalizáló neurális hálózatok • EKG hőnyomtató mechanikájának tervezése • Digitális pásztázó radiológia • Számítógéppel támogatott hallásfejlesztési módszer kidolgozása • A HIV vírus koreceptor használatának vizsgálata az újonnan kifejlesztett GHOST sejtvonallal BME-SE együttműködés

 13. Sikeresen megvédett diplomamunkák A daganatos emlőelváltozások korai felismerése és detektálása infravörös monitorozással Kommunikációs interfész kidolgozása betegfelügyeleti rendszerhez Mozgásminták automatikus kiértékelése idegrendszeri zavarok vizsgálatához Beszédfelismerő rendszerek alkalmazása az orvosi technikában Szívritmus-variabilitás fraktális megközelítésű vizsgálatára alkalmas számítógépes alkalmazás fejlesztése Kameramozgató rendszer tervezése járásrehabilitációs célokhoz Beszédtechnológia alkalmazása a klinikai gyakorlatban Mioelektromos kéz- és karprotézisek működésének számítógépes modellezése és megjelenítése Terheléses EKG vizsgálat PC alapú mérőrendszerrel BME-SE együttműködés

 14. Sikeresen megvédett diplomamunkák • Digitális tomográfia új lehetőségeinek vizsgálata • Hematológiai minták kvalitatív analitikai módszereinek kidolgozása • Orvosi műszerek adatainak továbbítása e-mail formájában • Lézeres hematológiai mérőfej tervezése • Frekvencia adaptált pacemakerek működésének, programozható paramétereinek áttekintése, a fejlesztési lehetőségek felvázolása • A DNS-chipek szerepe és jelentősége a genetikában • Kisfrekvenciás mágneses terek élettani hatásainak vizsgálata • Statikus DNS-tartalom mérés TV képfeldolgozó rendszerrel • Az emberi gerinoszlop biomechanikai vizsgálata. Implantátumok alkalmazásának lehetőségei nyaki csigolyák esetében • Hőfényképezés és egyéb képalkotó diagnosztikai rendszerek digitalizálása, feldolgozó és archív rendszerek BME-SE együttműködés

 15. Sikeresen megvédett diplomamunkák • Képpárok és sorozatok generálása és beépítése az oktatásban használt 3D megjelenítő rendszerbe • Adatfeldolgozó software Hidrogén Teszter orvosi mérőkészülékhez • Mindennapi gyakorlatban is alkalmazott bioszenzorok a technika jelenlegi szintjén • Ipari buszrendszerek orvosi alkalmazásai • Mozgásanalizátorok alkalmazhatósága idegrendszeri betegségekben szenvedők aktuális állapotának objektív minősítésére • Nukleinsav szekvenciák immobilizációs technikái DNS chipeken, azok ellenőrzése és detektálási módszerei • Veszélyes kamrai tachiaritmiák detektálása EKG alapján, fuzzy döntési algoritmussal • Hypermédiás oktatási adatbázis fejlesztése valódi 3D megjelenítő rendszerhez BME-SE együttműködés

 16. Sikeresen megvédett diplomamunkák Sztereo képpárok automatikus 3D kiértékelése Orvosi radiológiai képfeldolgozó és képarchiváló keretrendszer moduljainak tervezése és fejlesztése Többfunkciós élettani jelszimulátor Laser-Doppler elven működő szöveti áramlásmérő műszer tervezése Miniatürizált robotrendszer fejlesztése mikrobiológiai laboratóriumok számára Preparation of protein-DNA complexes for crystallographic studies A minőségbiztosítás kérdései az orvosi laboratóriumokban Biotechnikai folyamatok rendszerbe foglalása az informatika segítségével Modern vállalatirányítási rendszerek alkalmazása a kórházi informatikában. Az SAP által kínált megoldás az egészségügy számára Integrált diagnosztikai módszer kidolgozása spiroergometriai mérésekre BME-SE együttműködés

 17. Köszönöm a figyelmüket! BME-SE együttműködés