Download
1 / 13

Opintojen mitoitus korkeakouluissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Opintojen mitoitus korkeakouluissa. Marianne Isola / Suvi Jutila W5W. Opintojen mitoitus I. Tutkinnon laskennallisen keston tulee vastata sen todellista kestoa Opiskelijan vuosittainen työaika on 1600 tuntia 1600 tuntia on 60 opintopistettä 1 opintopiste on laskennallisesti 26,67 tuntia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opintojen mitoitus korkeakouluissa' - madge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opintojen mitoituskorkeakouluissa

Marianne Isola / Suvi Jutila

W5W


Opintojen mitoitus I

 • Tutkinnon laskennallisen keston tulee vastata sen todellista kestoa

 • Opiskelijan vuosittainen työaika on 1600 tuntia

 • 1600 tuntia on 60 opintopistettä

  • 1 opintopiste on laskennallisesti 26,67 tuntia

  • 1 tunti on laskennallisesti 0,0375 opintopistettä

 • Yliopistoissa kandidaatin tutkinto 4200 tuntia opiskelijan työtä (180 op) ja maisterin tutkinto 3200 tuntia opiskelijan työtä (120 op)

W5W / Marianne Isola 2004


Opintojen mitoitus II

 • Ennen mitoittamista on selvitetty kokonaisuus

  • kompetenssit, tavoitteet ja ydinaines

 • Mitoitus on opetussuunnitelmatyön tekninen puoli

  • tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi helppoa!

 • Valtakunnallisia suosituksia ei ole olemassa

  • kaikkien etu on, että mietitään mitoituksen perusteet yhdessä ja mitoitetaan opintojaksot yhdessä.

  • kukin yksikkö päättää itse, miten asia käytännössä toteutetaan

W5W / Marianne Isola 2004


Opintojen mitoitus III

 • Tapahtuu keskimääräisen opiskelijan mukaan

  • lahjakkaat pääsevät ”vähemmällä” – osa tekee enemmän

 • Avoimuuden lisääminen tärkeää

  • opiskelijat tietävät opintojaksoon vaadittavan työmäärän

  • opiskelijoille pitää kertoa, mihin aikaa on varattu ja kuinka paljon

 • On mietittävä oppimisen ja kontaktiopetuksen suhdetta

  • esityö? jälkityö?

W5W / Marianne Isola 2004


Pohdintatehtävä I

 • Mihin perustuu opintojen mitoitus omissa ammattikorkeakouluissanne?

 • Pohtikaa asiaa pienissä ryhmissä!

W5W / Marianne Isola 2004


”Anna aikaa ajatella”

 • Mitoitusmallin käyttöä varten erilaiset opetusmenetelmät luokitellaan viiteen opetusmuotoon

 • Opetuksen tuottajat yhdessä päättävät

  • mitä opetusmenetelmiä käytetään

  • miten ne jaetaan opetusmuodoiksi

  • mitä suhdelukuja käytetään

W5W / Marianne Isola 2004


Opetusmuodot I

Esittävä opetus on tietoa välittävää opetusta, jossa opettaja selostaa, näyttää tai havainnollistaa opittavaa asiaa, ja opiskelijat seuraavat mahdollisesti muistiinpanoja tehden opettajan esitystä

Toiminnallinen opetus edellyttää opiskelijan osallistumista toimintaan muutenkin kuin muistiinpanoja tekemällä (esim. valmentavat ennakkotehtävät, kotitehtävät jne.)

W5W / Marianne Isola 2004


Opetusmuodot II

Tehtäväohjatussa opetuksessa kontaktiopetusta ei ole lainkaan, tai se on hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista. Opettaja antaa opiskelijalle tehtävän, jonka jälkeen opiskelija huolehtii sen tekemisestä itsenäisesti ja omavastuisesti.

Kirjallisuuteen perehtyminenOpiskelija lukee omavastuisesti ja annettujen ohjeiden mukaan kurssin oppisisältöön liittyvää kirjallista materiaalia.

VirtuaaliopetusOpiskelija suorittaa tehtäviä ja kommunikoi ennen kaikkea kirjoittamalla. Opettaja on läsnä jonkun teknisen välineen kautta.

W5W / Marianne Isola 2004


Mitoituskertoimet opetusmuodoille I(aine- ja perusopinnot)

Esittävä opetus

 • Luennot: 1:1 → 2 h

 • Harjoitukset: 1:2 → 3 h

  Toiminnallinen opetus

 • Aktivoivat luennot: 1:2 → 3 h

 • Ohjatut harjoitukset: 1:3 → 4 h

 • Aktivoiva havainnollistaminen: 1:1 tai 1:2 → 2-3 h

 • Ongelmakeskeinen opetus: 1:5 → 6 h

 • Seminaarit: 1:2 → 3 h

 • Työharjoittelu sovittava erikseen

Katso tarkemmin Anna Aikaa Ajatella –kirjasta!

W5W / Marianne Isola 2004


Mitoituskertoimet opetusmuodoilleII(aine- ja perusopinnot)

Tehtäväohjattu opetus

 • kirjallinen tuotos, artefakti, esittävä tuotos, autenttinen tehtävä tms. Esim. 100 sanaa → 1 h

  Kirjallisuuteen perehtyminen

 • Kirjallisuus oheislukemistona (ei mitoiteta erikseen)

 • Kirjallisuus suoritetaan erikseen kirjatenttinä (kolme lukemiskertaa: 100 sivua → 20-30 tuntia)

 • Kirjallisuudesta vaaditaan erillinen suorite (yksi lukukerta; 100 sivua → 7-10 h + 100 sanaa → 1 h)

 • Kirjallisuus hakuteoksen tapaan käytettynä (yksi lukukerta; 100 sivua → 7-10 h)

  Virtuaaliopetus

 • Samat kertoimet kuin edellä, mutta mitoituksessa huomioidaan myös 8-24h opetusympäristöön tutustumista

W5W / Marianne Isola 2004


Opintojaksojen mitoittaminen

 • Opintojaksojen mitoituksen on oltava realistinen

  • tavoitteena on aina ymmärtävä oppiminen

 • Mitoittaminen voi perustua:

  • Kertoimiin→ huonoin vaihtoehto

  • Intuitioon→ perinteinen vaihtoehto

  • Mitoitusoppaaseen→ uusi vaihtoehto

 • Mitoituksen olisi perustuttava johonkin muuhun kuin vanhaan järjestelmään.

 • Korkeakoulu / yksikkö voi esim. selvittää omien opiskelijoidensa ajankäyttöä.

W5W / Marianne Isola 2004


"Opetuksen näkökannalta opiskelijan ajan tarve on arvioitava aina ymmärtävän oppimisen näkökulmasta.

Mitään opetukseen sisällytettävää opintokokonaisuutta tai opintojaksoa ei tule mitoittaa siltä pohjalta, että se saadaan suorittaa asioita oppimatta.

Opetuksen tehtävä korkeakouluissaei voi olla pinnallisen oppimisen tavoittelu tai oppimattomuuden edesauttaminen."

W5W / Marianne Isola 2004


Pohdintatehtävä II

 • Onko omien ammattikorkeakoulujenne opinnot mitoitettu ymmärtävän oppimisen näkökulmasta?

  • Miksi on, miksi ei?

  • Mistä tiedät / päättelet asian olevan niin?

 • Pohtikaa asiaa ensin yksin, keskustelkaa sitten pienissä ryhmissä!

W5W / Marianne Isola 2004


ad