Klubijohtosuunnitelma
Download
1 / 11

Klubijohtosuunnitelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010. Klubijohtosuunnitelma. PETS Valkeakosken Päivölässä 14.3.2009 Tulevan kuvernöörin kirje 19.3.2009. Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010. Klubimme tänään. Rotari-ikä >85 vuotta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klubijohtosuunnitelma' - madelyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klubijohtosuunnitelma

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Klubijohtosuunnitelma

 • PETS Valkeakosken Päivölässä 14.3.2009

 • Tulevan kuvernöörin kirje 19.3.2009


Klubimme t n n

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Klubimme tänään

Rotari-ikä >85 vuotta

 • 53 veljeä, joista 40 % edelleen UPM- tai Säterilähtöistä

 • 37 jäsentä alle rotaryiän 85 vuotta 51 % UPM- tai Säterilähtöisiä

 • 16 uutta jäsentä 2001-2009, joista 25 % UPM- tai Säterilähtöistä


Klubimme t n n1

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Klubimme tänään

 • 46 kokousta, 3 klubineuvottelua, hallitus 1/kk

 • PTS laaditaan

 • Piirikonferenssi ja PETS

 • 5 toveruustapahtumaa

 • Läsnäolo > 80

Hallitus 12

Suunnitelma 2009-10

Presidentti

Palveluväylät 9

 • Esitelmät yritystoiminnasta ja eri ammateista

 • Yrittäjä- ja yritysvierailut

 • Tuki Valkeakosken työllistämis-, koulutus-ja kehitysprojekteihin

 • Luokitteiden määritykset

Varapresidentti

Tuleva presidentti

Ammattipalvelu

Edellinen presidentti

 • 5-7 esitelmää talouskriisistä ja uusien työpaikkojen synnystä V-koskella

 • Tuki Valkeakosken työllistämis- koulutus- ja kehitysprojekteihin

Yhteiskuntapalvelu

1. sihteeri

 • PHF 22->23

 • PolioPlus 30 € /v 3 vuotta

 • Nuorisoa rohkaistaan nuorisovaihtoon

 • GSE- ehdokas?

 • Mahdolliset RI:n projektit?

2. sihteeri

Kansainvälinen plu

1. klubimestari

2. klubimestari

 • Tiedotus sähköpostilla; kotisivun ylläpito

 • Esillä asunto-messuilla

 • Piirikonferenssi-tiedotus

Rahastonhoitaja

Komiteat 12

IT- vastaava

Julkaisu- ja tiedotus-

 • Info paikkaus- ja poissaolosäännöistä

 • Läsnäoloon kannustaminen

 • Jäsenmäärä 56-> 57

 • Luokitekartan ylläpito

Nuorisovaihtoasiamies

Jäsenyys- ja läsnäolo-

Stipendiasiamies

Rotarysäätiöasiamies

 • Tietoiskut ja- kilpailut

 • Uusien jäsenten koulutus

Rotarytietous-

Tiedotussihteeri

 • Luokite-esitelmät, vierailevat esitelmöitsijät

 • Lampaansyöjäiset, vuosi-juhla, vitjanvaihtajaiset, teatteri , matka

 • Albergan vierailu Tohkassa

 • Uusien tilaisuuksien ideointia

Toveruus- ja juhla


Tiekarttamme uuteen malliin

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Tiekarttamme uuteen malliin

 • Rotaryvuoden 2010-11 toimihenkilöt valittiin uuden komitearakenteen mukaisesti; suuri osa komiteoiden jäsenistä nimetään keväällä

 • Istuva ja tuleva klubihallitus päättivät 8.1., että klubijohtosuunnitelma otetaan käyttöön 1.7.2010

 • Klubijohtosuunnitelmasta keskusteltiin klubineuvottelussa 16.2. Siellä käynnistettiin myös pitkän aikavälin tavoitteiden (3 vuotta) suunnittelu

 • Suunnitelma, klubin sääntöihin tarvittavat muutokset ja 2010-11 toimi-henkilöstön muutokset esiteltiin viikkokokouksessa 19.2.

 • Vuoden 2010-11 toimihenkilöt perehtyvät tehtäviinsä opaskirjojen (www.rotary.fi/suoja) avulla ja PETSissä 20.-21.3.

 • Klubille ja komiteoille asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteet klubi-neuvottelussa 11.5.; keskustellaan toimenpiteistä (= vuositavoitteet)

 • Klubikomiteat toimittavat vuositavoitteensa tulevalle presidentille ja hän klubin tavoitteet apulaiskuvernöörille viimeistään 1.7.

 • Vuosisuunnitelmat ja -talousarvio käsitellään klubineuvottelussa 10.8. ja hyväksytään vuosikokouksessa 3.9. Tällöin hyväksytään myös sääntömuutokset ja tarvittavat toimihenkilömuutokset.

13.11.2009

8.1.2010

16.2.2010

19.2.2010

21.3.2010

11.5.2010

1.7.2010

3.9.2010


Uusi komitearakenne

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Uusi komitearakenne

Väylät

Hallitus 7-11

Komiteat

Alakomiteat

Presidentti

Yhteensä 18-21 veljeä hallituksessa ja pysy-vissä komiteoissa

Klubi-palvelu

Ammatti-palvelu

Yhteiskunta- palvelu

Kansainvä-linen palvelu

Varapresidentti

Edellinen presidentti

1. sihteeri

Raportoinnit

Maksut

Läsnäolokirjanpito

Klubin talous

Selosteet

Toveruus

Sisäinen tiedotus

Ohjelmat

Luokitteet

Rotarytietous

Hallinto 1+4-5

2. sihteeri

Rahastonhoitaja

Klubimestari

Ohjelma- ja toveruus- komitea 1+3-4

IT- vastaava

Suhdetoiminta

Suhdetoiminta 1+1

Tiedotus yleisölle rotarysta

Tuleva presidentti

Jäsenyys 1+2

Jäsenhuolto-suunnitelma

Projektien suun-nittelu ja toteutus

Projektit 1+2-3

Palveluprojektit

Nuorisovaihto

Tuen ja osallistu-misen suunnittelu

Rotarysäätiöasiamies

Rotarysäätiö 1+1


Tavoitteemme vuosille 2010 2013

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Tavoitteemme vuosille 2010-2013?

 • Millainen klubimme on tänään ja miten se toimii?

  • Millaisia vahvuuksia ja millaisia kehittämiskohteita meillä on?

  • Millaisia mahdollisuuksia meillä on? Mitä rajoituksia?

 • Miten varmistamme jatkuvuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden klubimme johtamisessa ja toiminnoissa ja jokaisen osallistumisen?

 • Millaisen haluamme klubimme olevan 3 vuoden päästä?

  • Millaiset realistiset (mitattavat) tavoitteet asetamme

   • klubimme jäsenistön kehittämiselle,

   • klubipalvelullemme,

   • koulutuksellisille, humanitaarisille ja ammatillisille palveluprojekteille ja

   • osallistumiselle Rotarysäätiön tukemiseen ja ohjelmiin?

   • Miten voimme suhdetoiminnalla tukea näiden tavoitteiden saavuttamista?

 • Millä rahkeemme (= aika ja raha) kestävillä toimenpiteillä alkavana rotaryvuotena klubimme parhaiten kehittyy kohti 3 vuoden päässä olevia tavoitteita?

  • Alkavan rotaryvuoden tavoitteet pohjaksi toimintasuunnitelmille.


Klubimme t n n2

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Klubimme tänään

Vahvuudet

Heikkoudet

 • palveluväylien ja komiteoiden toiminta ja hallintotehtäviin nimeäminen

 • rotaryn, etenkin rotarysäätiön tuntemus

 • ulospäin suuntautuvat aktiviteetit, nuoriso-vaihto ja GSE- vaihto

 • uudet toimintamuodot

 • uusien jäsenten vastaanotto ja perehdytys

 • klubin ilmapiiri

 • klubikokousten järjestelyt, ohjelmat ja johtaminen

 • klubitiedottaminen

 • klubin talous

 • sosiaaliset tapahtumat

Uhkat

Mahdollisuudet

 • klubissa hyvää eri alojen asiantuntemusta

 • klubijohtamisuudistus – lisää osallistujia

 • monilla mahdollisuus antaa lisää aikaa; yhdessä tekemiseen halua

 • pankkitilillä rahaa; jäsenmaksu kohtuullinen

 • Rotarysäätiön apurahaohjelmat

 • Valkeakoskella avun tarve kasvaa

 • yhteistoiminta emoklubin (ja muiden klubien?) kanssa

 • jäsenistö vanhenee; jäsenmäärä laskee

 • byrokratian kasvun vaara

 • monilla ei mahdollisuuksia antaa lisää aikaa rotarylle

 • raha-avustusten kysyjiä riittää

 • löytyykö resursseja paneutua säätiöasioihin?

 • miten valita löytää meille sopivat kohteet?


Klubimme kehitt mistavoitteet

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Klubimme kehittämistavoitteet?

Mielipidekyselyssä ja klubineuvotteluissa esille tulleita kehittämiskohteita:

 • Klubin johtamiseen ja kehittämiseen tarvittavien toimihenkilöiden valintasysteemin pikainen löytäminen ja uusien henkilöiden koulutus

 • Jäsenmäärän nosto ainakin tämän vuoden tavoitteen tasolle (57); lisää nuoria aktiivisia jäseniä; riittäisikö voimia aloittaa toimet heti?

 • Tilaisuuksien tms. järjestäminen uusille jäsenille ja niille nykyisille jäsenille (perheineen), joille nykyiset eivät syystä tai toisesta sovi

 • Palvelutarvekartoituksen teko paikkakunnalla yhdessä emoklubin kanssa ja mahdollinen projektin käynnistäminen

 • Rotarysäätiön apurahaohjelmaan osallistuminen yhdessä emoklubin kanssa

  Tohkan henki, viikkokokousten jämäkkä mutta vapaa ilmapiiri ja korkeatasoiset esitelmät säilyttäen


Johtamisen jatkuvuus ja uusiutuminen

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Johtamisen jatkuvuus ja uusiutuminen

Hallitus 2012-13

Hallitus 2010-11

Hallitus 2011-12

Presidentti

Presidentti

Jouni Huuskonen

Presidentti

Asser Laine

Varapresidentti

Varapresidentti

Kari Aro

Varapresidentti

Edellinen presidentti

Asser Laine

Edellinen presidentti

Risto Valta

Edellinen presidentti

Jouni Huuskonen

1. sihteeri

1. sihteeri

Teppo Kaura

1. sihteeri

2. sihteeri

2. sihteeri

2. sihteeri

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja

Turkka Heinelo

Rahastonhoitaja

Klubimestari

Klubimestari

Risto Rautiainen

Klubimestari

IT- vastaava

IT- vastaava

Kari Aro

IT- vastaava

Tuleva presidentti

Tuleva presidentti

Asser Laine

Tuleva presidentti

Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä

Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä

Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä

Palveluprojektit

Palveluprojektit

Timo Vuori

Palveluprojektit

Rotarysäätiöasiamies

Rotarysäätiöasiamies

Turkka Heinelo

Rotarysäätiöasiamies

Suhdetoiminta

Suhdetoiminta

Petri Ahonen

Suhdetoiminta

Hakusessa 2. sihteeri, komitea-jäseniä ja 2 +2 tilintarkastajaa

Hallitukseen tarvitaan 6-8 uutta jäsentä ja komiteoihin 8-10


Millainen on klubimme 3 vuoden kuluttua mit teemme sen hyv ksi 2010 11

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Millainen on klubimme 3 vuoden kuluttua? Mitä teemme sen hyväksi 2010-11?

Visiomme ja tavoitteemme täsmennetään klubineuvotteluun 11.5

Tähän visiolause, joka kuvaa klubiamme sellaisena kuin sen haluamme olevan vuonna 2013

Miten haluamme kehittää kokouksi-amme, yhteisiä tilaisuuksiamme jne?

Vuotuinen tuki säätiölle?

Paljollako mukana isäntänä/sponsorina apurahaohjelmissa?

Paljonko henkilö-tunteja ja rahaa per vuosi hyvän tekemi-seen paikkakunnalla tai muualla?

Tavoitteet jäsen-määrän ja jäsenistön kehittämiselle?

Mitä varten ja missä määrin tiedotamme yleisölle rotarysta ja klubista?

Millä toimenpiteillä visio 2013 saavutetaan? => tavoitteet vuodelle 2010-11

Mitä teemme rotaryvuonna 2010-11 ja millä resursseilla? => vuosisuunnitelma


Kuinka mittavia tavoitteita rahkeemme sallivat

Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen 21.2.2010

Kuinka mittavia tavoitteita rahkeemme sallivat?

PRESIDENTIN KUNNIAMAININNAN saa rotaryvuonna 2009-10, kun klubi

 • täyttää jäsenyystavoitteensa ja

 • toteuttaa yhden toiminnon vähintäin kolmessa alla olevista alueista (yhteensä 3)

Polion hävittäminen

 • huomattava varainhankintakampanja paikkakunnalla

 • klubina vähintään 1.000 USD lahjoitus polion hävittämisponnisteluihin.

  Parantakaa rotaryn arvostusta ja julkista kuvaa esimerkiksi

 • toteuttamalla paikkakunnalla merkittävä PR- kampanja

 • julkaisemalla vähintäin yksi ”Inhimillisyyttä liikkeellä” ilmoitus lehdissä

 • saamalla tiedotusvälineet kertomaan jostakin klubitapahtumasta tai projektista paikkakunnalla

  Lisätkää rotaryn palvelukykyä esimerkiksi

 • suorittamalla paikkakunnalla tarvekartoitus ja suunnittelemalla projekti, johon osallistuu vähintäin puolet klubin jäsenistä

 • sponsoroimalla yhtä kansalaistoimintaryhmää ja toteuttamalla sen kanssa yhteinen projekti

 • toteuttamalla palveluprojekti ulkomaisen partnerin kanssa organisoijana tai sponsorina (vesi, terveydenhoito, nälkä, luku- ja kirjoitustaito)

  Kasvattakaa jäsenistöä ympäri maailmaa niin lukumääräisesti kuin laadullisesti esimerkiksi

 • kehottamalla vähintään 20 % klubin jäsenistä tuomaan potentiaalisen jäsenehdokkaan klubikokoukseen

  Korostakaa rotaryn ainutlaatuista sitoutumista ammattipalveluun esimerkiksi

 • tuomalla esiin voimakkaan sitoutumisemme korkeisiin eettisiin periaatteisiin

 • tukemalla nuorten mentorointiohjelmaa (10 % klubin jäsenistä mukana)

  Johtamistaitojen mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö RI:ssä esimerkiksi

 • suunnittelemalla johdon kehittämisohjelma, jonka vähintään 5 % klubin jäsenistä suorittaa


ad