imt3102 objektorientert systemutvikling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMT3102 Objektorientert systemutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMT3102 Objektorientert systemutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

IMT3102 Objektorientert systemutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

IMT3102 Objektorientert systemutvikling. 10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling Emnet forutsetter IMT2242 Systemutvikling 6 timer pr uke : forelesning, diskusjon, case, mappearbeid Evalueringsform : mappeevaluering !!! Tre individuelle arbeider – to skal i presentasjonsmappa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMT3102 Objektorientert systemutvikling' - madeline-willis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imt3102 objektorientert systemutvikling
IMT3102 Objektorientert systemutvikling
 • 10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling
 • Emnet forutsetter IMT2242 Systemutvikling
 • 6 timer pr uke : forelesning, diskusjon, case, mappearbeid
 • Evalueringsform : mappeevaluering !!!
  • Tre individuelle arbeider – to skal i presentasjonsmappa
  • Tre gruppe arbeider – to skal i presentasjonsmappa
  • Karakter settes ut fra presentasjonsmappa – ingen eksamen
  • Utstrakt tilbud om veiledning gjennom semesteret, men IKKE retting underveis – kan forbedre arbeidene
 • Et prosjektarbeid utføres mot en reell oppdragsgiver – dette inngår som enkelte av mappearbeidene

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

m lformuleringen i emnebeskrivelse
Målformuleringen i emnebeskrivelse
 • Studentene skal ha kunnskaper om inkrementelle og iterative systemutviklingsprosesser
 • og kunne gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML.
 • Videre skal de også ha kjennskap til bruk av Patterns ved design av programvare.

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

temaer
Temaer

Kursets hovedtemaer ”Vekt”

 • Systemutviklingsmetodologier/ prosessrammeverk (30)
 • Objektorientert analyse og design med anvendelse av Unified Modelling Language (40)
 • Arkitektur og Design Patterns (30)

Sitat fra pensumboka (Larman) :

”This is an introduction to OOA/D while applying the Unified Modeling Language (UML), patterns, and the Unified Process” s.4

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

repetisjon imt2242 systemutvikling tradisjonelle systemutviklingsmodeller
Repetisjon IMT2242 Systemutvikling:Tradisjonelle Systemutviklingsmodeller

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

forts repetisjon moderne tiln rminger til systemutvikling
forts. repetisjon Moderne tilnærminger til systemutvikling

EXTREME PROGRAMMING :

 • Verdigrunnlag :

Communication, Simplicity, Feedback, Courage

 • 12 pratices :

On-site Customer Test før kode

System Metafor Refactoring

Små releaser Enkelt Design (DTSTTCPW)

Planning Game Kontinuerlig integrasjon

Par programmering Kode standard

Felles eierskap 40 timers uke

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

forts repetisjon
forts repetisjon
 • Systemutviklingsprosjekter bør alltid forankres i en utviklingsmodell. Denne danner rammeverket for hele prosessen, og gir oss den grunnleggende strukturen for arbeidet i prosjektet. Generiske aktiviteter som Spesifikasjon, Utvikling, Testing må ivaretas
 • Det er ingen direkte føringer mellom det å drive objektorientert systemutvikling og bestemte utviklingsmodeller, men valg av modell og metodeverk må sees i sammenheng. Tendensen er en dreiningen mot utviklingsmodeller som ”dyrker” iterasjoner og inkrementell utvikling.

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

systemutviklingsmetoder
Systemutviklingsmetoder

Bruk av metodebegrepet

 • I IMT3102 tillegges begrepet systemutviklingsmetode det faglitteratur omtaler som ”methodology”

Noen definisjoner / beskrivelser :

 • The American Miriam-Webster dictionary :

“Methodology :1) a series of related methods or techniques; 2) the study of methods

 • Avison & Fitzgerald – 95

“ A system of procedures, techniques, tools and documentation aids, usually based on some philosophical view, which help the system developers in their efforts to implement a new information system.”

 • Cockburn - 99

“Methodology means the role definitions, job descriptions, activities and exchange deliverables of everyone on the project.”

Koblinger mellom metodologi, modell, metode, teknikk, prosessrammeverk ..

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

the new methodology artikkelsamling art 1 m fowler
The New Methodology Artikkelsamling, art.1, M.Fowler

Det finnes ingen enerådende klassifisering av systemutviklingmetoder, men de senere årene har skillet mellom såkalte ”Heavy methodologies” og ”Agile methodologies” blitt stadig mer etablert. Fowler skiller mellom ”Predictive” og ”Adaptive” metoder.

Aktuelle Agile metoder :

 • XP
 • Crystal, ASD, Scrum, FDD, DSDM

Eksempler på Heavy metoder :

 • Fossefall, rendyrket inkrementell utivkling

Hvor plasserer vi for eksempel :

 • RUP, Open Source

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

scrum http www controlchaos com about
SCRUM http://www.controlchaos.com/about/

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

myke metoder og teknikker artikkelsamling 2 avison m fl
Myke metoder og teknikkerArtikkelsamling, 2, Avison m.fl.

Definering av prosjektspesifikke metoder der man selv ”syr” sammen sitt eget prosessrammeverk blir mer og mer vanlig. Her blir kjennskap til den ”flora” av komplementære metoder og teknikker viktig for å kunne sette opp et eget prosessrammeverk.

Mykere metoder / teknikker omtalt i Avison :

Ethics, SSM, Rike bilder, CATWOE

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

soft system methodlogy
Soft System Methodlogy
 • Ser organisasjonen som helhet, ikke ”bare” funksjonene til fremtidig IT-løsning
 • Menneskelig adferd det vanskelige i SU, ikke modellering av data og prosesser
 • Benytter teknikker som Rike Bilder og Rotdefinisjon (CATWOE)
 • En ”front end” for harde metodologier

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

soft system methodlogy1
Soft System Methodlogy

Rotdefinisjon :

 • Client - mottaker
 • Actor - den utførende
 • Transformation - hva blir gjort
 • Weltanschauung - perspektiv
 • Owner - ansvarshavende
 • Environment - omgivelser

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

ethics
ETHICS
 • Menneskeorientert metodologi
 • Fokus på sosio-tekniske forhold
 • Teknologien må fungere i en sosial og organisasjonsmessig sammenheng
 • Ikke ren SU, ser mest på Organisasjonsutvikling og Personalutvikling
 • Medvirkning er det bærende element (konsultere, representere, konsensus)
 • 15 steg der teknisk design inngår, men ikke er sterkt fokusert

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

methodology topics and samples artsaml 4 cockburn fig 1
Methodology topics and samples (Artsaml. 4 : Cockburn – Fig. 1)

/

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

methodology dimentions cockburn fig 2
Methodology dimentions (Cockburn – Fig. 2)

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

valg av metodologi
Valg av metodologi
 • Har man reell valgmulighet i vanlige SU-prosjekter ?
  • På organisasjonsnivå
  • På prosjektnivå
  • På prosjektets livssyklus-nivå
 • Kan uansett påvirke arbeidprosessen innen en ”definert metodologi”
 • Kunnskap om alternative metodologier og deres styrker og svakheter blir viktig for for å løse problemet på en hensiktsmessig måte (”optimal” vil være å sikte for høyt !)

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

strategier for metodevalg
Strategier for metodevalg
 • Velge i liste over metodologier (Davis, 1982)
 • Velge ut fra problemsituasjonen (Avison & Taylor, 1997)
 • Ha innsikt i metodeklassifiseringer og dermed økt bevissthet rundt valg (Cockburn, 1999, Kroll, 2003)
 • Velg en adaptive og menneskeorientert prosess ved uklare krav, motivete utviklere og deltagende kunder (Fowler, 2003)

Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005