traject naar werk voor anderstalige analfabeten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Traject naar werk voor anderstalige analfabeten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Traject naar werk voor anderstalige analfabeten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten. Informatievergadering VDAB Antwerpen Arbeidsmarktregie en Inwerking “Traject naar werk voor anderstalige analfabeten” 20 juni 2008. Traject naar werk voor anderstalige analfabeten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Traject naar werk voor anderstalige analfabeten' - madeleine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
traject naar werk voor anderstalige analfabeten
Traject naar werk voor anderstalige analfabeten

Informatievergadering VDAB Antwerpen

Arbeidsmarktregie en Inwerking

“Traject naar werk voor anderstalige analfabeten”

20 juni 2008

traject naar werk voor anderstalige analfabeten1
Traject naar werk voor anderstalige analfabeten

Er wordt gedurende het traject, doorlopend, binnen de mogelijkheden van de doelgroep, bijzondere aandacht besteed aan sleutelcompetenties:

 • * zicht krijgen op het eigen leerproces
 • * keuzes maken
 • * initiatief nemen
 • * groepswerk
 • * verzelfstandiging
 • * zichzelf kunnen sturen als kernvaardigheid
 • * efficiënt werken
 • * kunnen doorzetten
 • * kunnen omgaan met regels
 • * kunnen omgaan met stress
 • * kunnen plannen en organiseren
 • * resultaat nastreven
 • * veilig werken en respect voor materiaal hebben
 • * verzorgen van persoonlijke presentatie
 • * zorgvuldig en nauwkeurig werken
 • * taalvaardig zijn in het Nederlands als technische vaardigheid
 • * benoembare beroepsvaardigheden verwerven
 • * …
traject naar werk voor anderstalige analfabeten2
TRAJECT:

Voortraject:

Voor Inburgeraars en eventueel doorverwezen Inwerkers:

- Maatschappelijke oriëntatie bij het onthaalbureau.

Voor iedereen:

- Cursus Nederlands Klanten hebben reeds minimum 120u Nederlands voor analfabete anderstaligen gevolgd(=alfabetiseringstraject).

- Loopbaanoriëntatie voor Alfaklanten zonder jobdoelwit bij de VDAB (duurtijd 1 week).

Trajectbegeleiding:

Het gaat om een geïntegreerd traject, waarbij de VDAB trajectbegeleider van bij aanvang nauw betrokken wordt bij alle stappen in het traject van elke klant. Zo wordt maximale ondersteuning en opvolging gewaarborgd. Het gaat om een traject op maat, waarbij men, naargelang de noden, op verschillende momenten kan in- of uitstappen. De duur van een traject kan dus individueel verschillen.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten3
Toeleiding:

De VDAB zorgt in overleg met Centrum Basis Educatie ( CBE) en het Huis van Nederlands (HvN) voor de toeleiding. Ook via het onthaalbureau worden klanten toegeleid. Dit gebeurt eveneens in overleg met bovenvermelde partners.

Opleidingstraject:

Intensieve cursus basis-Nederlands voor de analfabete anderstaligen die al een eerste stap in het Nederlands al gezet hebben maar die het niveau A1 van het Europees referentiekader nog niet halen.

Oriëntatiemodule: 1 week diepere oriëntatie op keuzesector of –beroep

Sectoren – beroepen: Bouw - Horeca - Schoonmaak – Groen - Productiearbeider

Vaktechnische opleiding op maat van doelgroep (ondersteunende taken binnen het gekozen beroep)bij VDAB voor sectoren schoonmaak en horeca , bij partners voor sectoren bouw, groen en productiearbeider

Vaktechnisch Nederlands georganiseerd door de opleidingsverstrekker.

(VDAB en partners).

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten4
Bemiddeling naar werk.

Doel: een zo hoog mogelijke uitstroom toeleiden en begeleiden naar (duurzame) tewerkstelling. Objectief uitstroom: 60%

Stuurgroep Tewerkstelling Analfabete Anderstaligen’.

- Opdracht: werkt rond sensibilisering en zoekt naar opportuniteiten.

Operationeel team

- Opdracht: staat in voor de begeleiding naar werk.

Bemiddeling op maat:

- Hoofddoel: tewerkstelling in het ‘Normaal Economisch Circuit’ (NEC)

- Indien nodig voor de klant, kunnen we toeleiden naar alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden. Dit kunnen werkervaringsprojecten bij OCMW, Stad Antwerpen en andere partners zijn. Dit kan gezien worden als bijkomende noodzakelijke opleiding.

- Voorwaarde: de alternatieve tewerkstelling moet aansluiten op de eerder gevolgde opleiding en op het vooropgestelde jobdoelwit binnen het NEC.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten5
Perceel 1: Basis Nederlands voor alfabetiseringsklanten

De doelgroep zijn anderstalige alfabetiseringsklanten die al een

eerste stap in het Nederlands hebben gezet maar het niveau A1 van het Europese referentiekader nog niet halen.

Programma

Het programma beoogt het actief kunnen meedoen aan de cursus Loopbaanoriëntatie van de VDAB, zonder hierop evenwel inhoudelijk vooruit te lopen. Elementen zijn daarom algemene onderwerpen als huisvesting, vervoer en tijd maar anderzijds ook elementaire communicatie over - eigen personalia als leeftijd en herkomst- gezinssituatie en mobiliteit- opleiding in welke vorm dan ook - professioneel of extra-professioneel verworven ervaring, uitgedrukt in vaardigheden- aanleunende begrippen rond veiligheid en attitudes.

De aanbieder beschrijft de methodiek concreet genoeg om een zicht te geven op de praktijk waarvoor hij zich borg stelt. De methodiek zal op de doelgroep toegesneden zijn.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten6
Perceel 2 tot 6 (fase 3): Beroepsoriëntatie sectoren bouw – groen –

schoonmaak – horeca en beroep productiearbeider.

Beroepsoriëntatie= een korte uitbreiding van

de algemene loopbaanoriëntatie, maar dan specifiek gericht op

het eerder gekozen beroep. Deze LO wordt doorspekt met

bezoeken aan opleidingen en werkplaatsen, eventueel met

kijkstages. Zo weten de klanten heel goed waar zij voor kiezen.

In de oriëntatiemodule wordt er voldoende bagage meegegeven aan de cursist,

zodat hij een duidelijk zicht heeft op wat hij kan bereiken in de vervolgmodule,

de specifieke beroepsopleiding :

- competenties

- specifieke persoonkenmerken en sociale vaardigheden

- specifieke arbeidsomstandigheden

- tewerkstellingsmogelijkheden in het werkdomein

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten7
Perceel 7: Beroepsopleiding met vaktechnisch Nederlandssector bouw

(fase 4)

Vaktechnische opleiding op maat van doelgroep (ondersteunende taken

binnen het gekozen beroep).

Bouw (handlanger) voor analfabeten

Competenties:

Een bouwwerf bevoorraden

Eenvoudig vlechtwerk verrichten

Eenvoudige bekisting timmeren en monteren

Grondwerken uitvoeren

Kleine schilderwerken uitvoeren

Uitvoeren van eenvoudig metselwerk (dichting- en onderhoudswerken)

Afbraakwerken

Opruimwerken

Toepassing van diverse bouwmaterialen kennen

Handgereedschap gebruiken

De uitvoerder moet de nodige acties ondernemen zodat de cursisten een erkend VCA- attest kunnen behalen.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten8
Persoonskenmerken

Evenwichtsgevoel hebben

Fysieke kracht kunnen gebruiken

Over een goed uithoudingsvermogen beschikken

Arbeidsomstandigheden

Beveiligde omstandigheden (kledij, apparatuur…)

Werken in open lucht

Werken op locatie

Werken op ladders en stellingen

Handenarbeid verrichten

Mogelijke werkdomeinen

Afbraakwerken op bouwwerven

Assistentie op bouwwerven (bevoorrading…)

Openbare werken (bruggen, dammen, elektriciteitswerken…)

Spoorwegen en rails

Wegenwerken

*Vaktechnisch Nederlands, georganiseerd door de opleidingsverstrekker.

(De VDAB en partners).

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten9
Perceel 8: Beroepsopleiding met vaktechnisch Nederlands sector groen

(fase 4)

Vaktechnische opleiding op maat van doelgroep (ondersteunende

taken binnen het gekozen beroep).

Groenarbeider voor analfabeten.

Competenties:

Grasmaaitechnieken toepassen

Oogsten

Verschillende soorten snoeien toepassen en kennen

Zaaien en aanplanten

Hout kappen en verhakkelen

Klein onderhoud terreinmeubilair en gebouwen

Onkruid wieden

Ruimen van afval

Sorteren en verwerken van afval

Werken met kettingzaag

Oriëntatie in de ruimte

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten10
Persoonskenmerken

Fijne manipulatieve vaardigheden hebben

Fysieke kracht kunnen gebruiken.

Goed gezichtsvermogen hebben.

Over een goed uithoudingsvermogen beschikken.

Arbeidsomstandigheden

Fysiek belastende arbeid

Herhaalde bewegingen

Hoog werkritme

Werken in vochtige omgeving

Werken in open lucht

Werken op locatie

Werken in ongemakkelijke houdingen

Mogelijke werkdomeinen

Stadsdiensten: groendienst, park- en bosonderhoud, groenonderhoud speelplaatsen, speeltuinen.

Privé: land- en fruitteelt, tuinbouw, serres.

*Vaktechnisch Nederlands, georganiseerd door de opleidingsverstrekker.

(De VDAB en partners).

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten11
Perceel 9: Beroepsopleiding met vaktechnisch Nederlands

productiearbeider (fase 4)

Vaktechnische opleiding op maat van doelgroep (ondersteunende

taken binnen het gekozen beroep).

Productiearbeider voor analfabeten.

Competenties

Goederen laden en lossen (rugsparend werken)

Goederen manueel verpakken

Verpakkingsmaterialen verwerken

Afval sorteren (milieuvoorschriften)

Producten klasseren

Versieren van verpakkingen

Eenvoudige machines bedienen

Eenvoudig handgereedschap gebruiken

Veiligheidsregels kennen en toepassen

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten12
Persoonskenmerken

Fijne manipulatieve vaardigheden hebben

Fysieke kracht kunnen gebruiken

Memoriseren van diverse informatie

Arbeidsomstandigheden

Werken in ploegen (drieploegenstelsel, tweeploegenstelsel, volcontinu)

Fysiek belastende arbeid kunnen verrichten

Repetitief werk kunnen verrichten

Werkdomeinen

Metallurgie

Voedingssector

Medewerken in magazijnen

Verwerken van materiaal en bevoorrading in de bouwsector

Inpakker in bedrijven

*Vaktechnisch Nederlands, georganiseerd door de opleidingsverstrekker.

(De VDAB en partners).

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten13
Perceel 10: Coaching van het project en vorming van de individuele

lesgevers oriëntatie, vaktechnisch Nederlands en beroepsopleidingen bij

de verschillende partners.

In het project dat beschreven wordt ‘traject naar werk voor analfabete

anderstaligen’ is het dus van belang dat er aandacht is voor expertise-

ontwikkeling bij de vakinstructeurs zodat zij hun taalgebruik aanpassen aan de

klanten..

Evaluatie gericht op structurele inbedding

Eindresultaat: opgeleide trajectbegeleiders en instructeurs en een (beperkt)

draaiboek met ‘tips & trics’ voor de trajectbegeleider en de instructeurs zodat

de expertise na afloop van het project eventueel verder gezet kan worden.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten14
EVALUATIE GERICHT OP DE STRUCTURELE INBEDDING

Introspectie van de coaching :

De inschrijver geeft een tijdskader weer, geeft aan in welk overleg en

op welke manier er zal gecommuniceerd worden en hoe de participatie

in de ‘Stuurgroep tewerkstelling Analfabete Anderstaligen’ hierin een

plaats krijgt. Hij omschrijft in een eigen rapport hoe er is omgegaan met

mislukkingen in het verleden, wat men geleerd heeft uit deze

ervaringen en hoe er zal bijgestuurd worden, hoe de problemen en

pluspunten worden aangepakt.

Uitschrijven van het draaiboek:

De inschrijver neemt een engagement op om een structuur uit te

schrijven waarin een concrete aanpak, om met analfabete

anderstaligen aan de slag te gaan, is opgenomen. Het doel van dit

draaiboek is een kapstok te kunnen aanbieden aan trajectbegeleiders en

instructeurs. Hierin is een basisstructuur in grote lijnen uitgewerkt, met een

realistische timing.

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten
traject naar werk voor anderstalige analfabeten15
Aantallen.

Aantal klanten per jaar:

Fase 1 bij partnerorganisatie in uitbesteding

60 klanten (15 per module )

Fase 2 LO bij VDAB Inwerking

120 klanten

Fase 3 Uitgebreide beroepsoriëntatie bij partnerorganisatie in

uitbesteding

24 klanten (12 per module )( 5 sectoren x 24 = 120 klanten)

Fase 4 Vaktechnische opleiding + Nederlands in uitbesteding

24 klanten (12 per module) ( 3 sectoren x 24 = 72 klanten * )

Fase 4 Vaktechnische opleiding + Nederlands

klanten(12 per module) ( 2 sectoren x 24 = 48 klanten * )

Fase 5 Bemiddeling naar werk (trajectbegeleiding in het kader van het project)120 klanten

Fase 6 Nazorg: op maat van de klant 120 klanten

Traject naar werk voor anderstalige analfabeten