bases neurobiol giques de la conducta agresiva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bases neurobiològiques de la conducta agresiva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bases neurobiològiques de la conducta agresiva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Bases neurobiològiques de la conducta agresiva - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Bases neurobiològiques de la conducta agresiva. Dra. Pilar Adroher Tarrés Pediatre Clínica Bofill. Agressivitat. “Instint agressiu” és present a totes les espècies. 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bases neurobiològiques de la conducta agresiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bases neurobiol giques de la conducta agresiva

Bases neurobiològiques de la conducta agresiva

Dra. Pilar Adroher Tarrés

Pediatre

Clínica Bofill

agressivitat
Agressivitat
 • “Instint agressiu” és present a totes les espècies. 
 • En humans, la plasticitat cerebral del nen en els primers anys, fa que els vincles afectius i patrons educacionals dels familiars responsables, determinin un correcte desenvolupament de connexions interneuronals que controlaran la seva conducta post.
 • Els “afectes” o “emocions” viscudes durant la primera infància, són senyals neurofisiològicament generades, i que es van registrant, imprimint en l’anatomia d’un cervell en desenvolupament.
hist ria pedi trica de l agressivitat
Història pediàtrica de l’agressivitat
 • Lactant 1er any: interacció bàsica plor-resposta mare.
 • Fins 2 anys: rebequeries, esgarrapa la seva cara, crits, mossegades... autoagressions quan no obté el que vol.
 • Als 2-3 anys: agredeix als demés de la seva edat estirant cabells, esgarrapant, mossegant, empaitant els companys.
 • Als 4 anys: inici d’agressivitat verbal.
slide4

“Tic.. FADAT..”

Si +4 anys persisteix la intolerància a la frustració, amb resultat de freqüent conducta violenta, és preocupant, sobretot si s’arriba a preadolescent, perquè obra el pas al món de la predelinqüència.

determinants socials i de l entorn
Determinants socials i de l’entorn
 • Baixnivelleconòmic i/o situació laboral d’atur
 • Dificultatsd’aprenentatge a l’escola, sensació de fracàs i baixa autoestima
 • Conflictesfamiliars: maltractaments, abusos físics o sexuals
 • Implicats en grupd’adolescentsdelinqüents
 • Falta de model de comportamentapropiat
 • Antecedentsfamiliars d’ alcoholisme, criminalitat o psiquiàtrics
problemes de salut d aquests adolescents
Problemes de salut d’aquests adolescents
 • Necessitats nutritives no cobertes
 • Lesions o traumes menors 4-8 vegades més
 • Abús de substàncies
 • Malalties de transmisió sexual i embaràs precoç
etiologia de l agressivitat
Etiologia de l’agressivitat
 • Factors genètics
 • Factors anatòmics
 • Factors neuroendocrins
 • Factors neuroquímics
factors gen tics
Factors genètics
 • Cromosomopaties: Síndrome de Klinefelter (47 xxy)

Síndrome 47 xyy

 • Malaltieshereditàries : Malaltia de Wilson

________________________________________

Estudisfetsambnensadoptats, fills de pares biològicsviolents, presenten méstendència a ser violents també.

Estudisfetsambbessonsmonocigotsdemostrenmajorconcordància en la tendènciacap a conductesagressives que no en bessonsheterocigots.

________________________________________

Sembla existir alguntipus de vulneranilitat heredada.

factors anat mics
Factors anatòmics
 • El cervell és extraordinàriamentcomplex.
 • Nombroses estructures orgàniquesintervenen en generar i modular la conducta agressiva.

- des de partsmésinferiors de l’hipotàlam, com el sistema límbic, que controla circuïtsemocionals,

- la amígdala,

- fins a les àreesméssuperiors, àrees pre- frontals, que controlen circuïtsracionals.

lesions cerebrals
Lesions cerebrals

Lesionsorgàniques en àreesdeterminades del cervell per: 

 • Accidents traumàticsamb lesions frontals o temporals,
 • Asfíxia neonatal, que afectinàreestàlam-amígdala-ganglisbasals ,
 • Accidents vasculars cerebrals
 • Tumors de l’hipotàlam
 • Seqüelesd’infeccions: menigitis, encefalitis
factors neuroqu mics
Factors neuroquímics

“Neurotransmisors”:substàncies que intervenen en la producciód’impulsos nerviosos entre neurones.

Importància per l’elaboració dels “psicofàrmacs”, que actuaran modificant la funciód’aquestsneurotransmisors.

 • Serotonina: nivells (-) es relaciona amberrades en elsmecanismes que controlen els impulsos agressius.
 • Dopamina: nivells(+) desencadena violencia autodestructiva.
 • HiperfuncióNA i Hipofunció del GABA.

Influència de substànciespsicoactives: alcohol.

factors neuroendocrins
Factors neuroendocrins

Les hormones modulen la conducta individual, i alhorafactorsambientals regulen la síntesid’algunes hormones.

 • Testosterona (+) genera conductesdominants.
 • Corticoïdes (-) presenta en conductessumises.
 • Glucèmia (-)
avaluaci cl nica
Avaluació clínica
 • Anamnèsi: edatd’inici, símptomes, evolució, circumstànciesdesencadenants (divorci pares, pressó pare, pèrdua de treball…)
 • Antecedentspersonals:Embaràs, Part (anòxia, patiment fetal), Desenvolupament psicomotor (marxa, llenguatge), Malaltiesprèvies (epilepsia), Accidents (maltractaments), Hospitalitzacions, Escolarització (retardsd’aprenentatge, dislèxia, disgrafia, discalcúlia).
 • Antecedents familiars:Edat dels pares, Professió, Estudis, Orígengeogràfic, Interacció familiar, Criteriseducatius, Alcoholisme i drogues, Conductesdelictives, Transtornspsicòtics, Depressió de la mare i maltracte.
 • ExploracióFisica- Neurològica:Detecció de lesionsfísiques –hematomes, Malformacions o dismorfies, Focalitatsneurològiques
exploracions complement ries
Exploracions complementàries
 • Analitica de sang: Nivells de glucosa

Nivells de testosterona

Nivellsd’alcoholèmia

 • LCR: Nivells de serotonina (5-HIAA)

Nivells de dopamina

 • Estudi del cariotip. Descobreixcromosomopaties
 • EEG. Descartar epilèpsialòbul temporal
 • RMN.Valoralesionsorgàniques per trauma, tumor, AVC
 • Exploracióneuropsicològica: Qüoficient Intelectual, Lectura, Escriptura, Càlcul, Llenguatge i raonamentlògic
tractament
Tractament
 • Teràpia multisistèmica. Inclou en seguiment en equip format per treballadors socials, psicòlegs, pediatres, neuròlegs, pedagogs, psicoterapeutes.
 • Psicofàrmacs. justificat quan el pacient té transtorns psiquiàtrics catalogats (depressió, transtorn d’ansietat, dèficit d’atenció e hiperactivitat, epilepsia o símptomes psicòtics.)