Diapresentatie Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog - PowerPoint PPT Presentation

diapresentatie harlingen tijdens de tweede wereldoorlog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diapresentatie Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diapresentatie Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog

play fullscreen
1 / 114
Diapresentatie Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog
201 Views
Download Presentation
maddy
Download Presentation

Diapresentatie Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DiapresentatieHarlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 Klikken

 2. De voorpagina van de Nieuwe Harlinger Courant van vrijdag 10 mei 1940  

 3. In Harlingen werd op 10 mei 1940 de havenmondgeblokkeerd door eentweetaldrijvendekranen en eenkolenlichter tot zinkentebrengen.

 4. Duitsers in de Bosboom Toussaintstraat zomer 1940

 5. Diverse gebouwen werden gevorderd. Zo ook dit pand op 't Franekereind dat werd ingericht als soldatenheim (ursulaheim)

 6. Duitse grenspolitie. Een afdeling van deze Zoll was vanaf de zomer van 1940 gevestigd in het gebouw 'Voorwaarts', Voorstraat 52. Het pand waarin thans de bibliotheek is gevestigd. Later (december 1941) wordt een gedeelte van de Zoll verplaatst naar de Zuidoostersingel 23-25.  

 7. De Duitse MesserschmittBf 109E die op 12 mei 1940 bij Pingjum neerkwam na te zijn beschoten vanuit de Wonsstelling. De Duitse piloot kwam met de schrik vrij.

 8. Het beschadigde woonhuis van de commissaris van de Loodswezen aan de Zuiderhaven na een bomaanval in de nacht van 21 op 22 juli 1940.

 9. Het eerste nummer van het illegale blaadje 'De Geus'  zoals dat in november 1940 verscheen.

 10. De bekendmakingen en bedreigingen met de doodstraf werden via aangebrachte affiches op de Raadhuistoren kenbaar gemaakt.

 11. De op 14 mei 1940 uitgegeven "..toestemming om zich op den openbaren weg te bevinden tusschen 1/2 uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst..."

 12. Radiospeech van Burgemeester Hannema

 13. Zo adverteerde assurantiekantoor J. F. van Wier

 14. Zo adverteerde de Fa. J. Van Smeden

 15. Witte paaltjes langs de Zoutsloot zoals die op tal van plaatsen in Harlingen langs walkanten werden aangelegd.  Volgens een opgave van de gemeente bedroegen de kosten voor de aanleg van deze 'afrastering langs vaarwater', die in november 1940 gereed kwam in totaal Hfl 2.002,90

 16. De in 1990 afgebroken watertoren aan de begraafplaatslaan werd in 1941 ingericht als luchtwachtpost. Aan de buitenzijde van de toren werd een elektrische lift aangebracht De in 1990 afgebroken watertoren aan de Begraafplaatslaan werd in 1941 ingericht als luchtwachtpost. Aan de buitenzijde van de toren werd een elektrische lift aangebracht

 17. De RK Jongensschool op de Schritsen. De school werd op 5 november 1941 verwoest door een bom.

 18. In de vroege ochtend van 5 november 1941 veroorzaakte een zware bom een enorme ravage op de Schritsen en omgeving. Hierbij waren dertien doden te betreuren.

 19. Stempel met als opschrift 'Ortskommandantur Harlingen'

 20. MussertsNSB-lidmaatschapskaart Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij die sympathiseerde met de Nazi's. Opgericht 1931 door Ir. A.A. Mussert. Vanaf 1941 enig toegestane politieke beweging in Nederland.

 21. Embleem van de NSB Vlag van de NSB Eerste nummer van Volk en vaderland, 7 januari 1933. NSB Landdag in 1935. De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (afgekort NSB) was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945heeft bestaan. De NSB was op nationaasocialistische leest geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als collaboratiepartij

 22. In 1941 werd op het kaatsland van de k.v. Eendracht een Wehrmachtslager gebouwd. Na de bevrijding werd het Lager ingericht als interneringskamp, Barka genoemd, voor  NSB-ers en andere Harlingers die 'fout' waren. De foto is genomen tijdens één van de Elfstedentochten tijdens de oorlog.

 23. De Duitse KorvettenkapitänHelmuttKlett in het barakkenkamp ‘Barka’ op het terrein van de kaatsvereniging Eendracht. Op de achtergrond is een grote groep (Harlinger?) kinderen zichtbaar. Is er iemand die zich deze gelegenheid kan herinneren?

 24. Leden van de Nationale Jeugd Storm (Nederlandse jeugdorganisatie van de NSB) tijdens een optreden in het Wehrmachtslager (Barka) op het terrein van de kaatsvereniging Eendracht.

 25. Wandelen op de Ringmuur met Duitse Militairen

 26. "Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor de veiligheid heeft de volgende verordening over het optreden van de Joden in het openbaar uitgevaardigd", begint het artikel Verordening over het optreden van Joden in het openbaar op de voorpagina van de Nieuwe Harlinger Courant van 16 september 1941 dat hieronder in z'n geheel wordt weergegeven

 27. Vordering over het optreden van Joden in het openbaar

 28. Brief Joden verklaring

 29. Vanaf 1942 werden bij tal van openbare gelegenheden borden geplaatst met daarop  de tekst dat de toegang voor joden verboden was. Ook in Harlingen. Hieronder de van 16 februari 1942 daterende kopie van Order nr. 71 uit het orderboek van de gemeentepolitie van Harlingen.

 30. Bordjes met de tekst 'Voor Joden Verboden'  verschenen vanaf februari 1942 ook in Harlingen.

 31. Abraham Pais met Jodenster

 32. Ook de achtjarige Benjamin Pais en zijn negenjarige zusje Jansje, die op de Noorderhaven 32 woonden, kwamen door vergassing om het leven. Beiden werden op woensdag 11 november 1942 door de Harlinger politie uit hun huis gehaald en opgesloten in het politieburo. De volgende ochtend werden ze afgevoerd naar Westerbork. Nog geen twee weken later,  op 23 november 1942, werden ze in Auschwitz vermoord.

 33. Links dhr. Krijtenburg, rechts Aäron Pais

 34. Michiel Speijer en zijn vrouw Hannah, wandelend op de Voorstraat ter hoogte van de Raadhuistoren.

 35. Het pand van de fam. Speijer, hoek Kerkstraat - Heiligeweg.

 36. Sinagoge in de Raamstraat

 37. De namen van de 46 joodse Harlinger slachtoffers luiden: GabriëlBoas, DinaBoas-Pais, JozephBoas, Abraham Pais, Esther Pais, Salomon Pais, Levie Pais, Adriana Pais-Rood, Raphael Pais, Roosje Pais-Minco, Jansje Pais, Benjamin Raphael Pais, Pietje Polak-de Vries, Nathan Polak, BetsijPolak-Frank, Izak Nathan Israël Polak, Levie Messcher, Catharina Messcher-Gans, Hanna KlaraMesscher, KlaraLeonaraMescher, Sally Hes, Anna Rosa Hes-van Gelder, Mathilde Henriëtte Hes, Leonard Goldsmid, Sara Goldsmid-Goedhart, Leonard Leijdesdorff, Rosalie Leijdesdorff-Vos, Benjamin Raphael Pais, Jantje Pais-de Vries, Racheltje Pais, Raphael Pais, Aäron Pais, Rosa Weijmann, Izaäk de Vries, Elize de Vries-Odewald, Michiel Speijer, Hanna Speijer-Schulenklopper, Elkan Aron Speijer, Cäcil David Speijer, Aron de Vries, Grietje de Vries-de Wilde, Benjamin de Vries, Klara de Vries, LiebaSteil-Aftergutt, Berel Steil, Nechemia Steil.

 38. In oktober 1941 werden negen jongens in Harlingen door de politie gearresteerd wegens het bekladden van gebouwen met anti-Duitse leuzen en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Na een verblijf van veertien dagen werden ze vervolgens overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort.

 39. L. Koopmans 1941 L. Koopmans 1945

 40. In de loop van de jaren kwamen steeds meer artikelen 'op de bon'. Koffie en thee waren één van de eerste artikelen. Dat was in juni 1940. Twee jaar later was tabak aan de beurt met lange rijen als gevolg, zoals hier bij de Groenlandsvaarder op de Voorstraat. 

 41. Voedselbonnen

 42. Eenvoudige kaart, waarop stond aangegeven welke distributiebonnen verstrekt waren. Zonder deze kaart kreeg men geen nieuwe bonnen.

 43. De HarlingerRingmuur in de strenge winter van 1942.

 44. Aangezien de veerboot van Harlingen naar Terschelling herhaaldelijk doelwit was geweest van geallieerde vliegtuigen vroeg rederij Doeksen luchtafweergeschut aan. Na een aanvankelijke weigering werd er later toch afweergeschut op de schepen geplaatst zoals hier op de stuurhut van de 'Noord Nederland.

 45. Britse Boston bommenwerper De machine vloog zeer laag van noord naar zuid toen het z’n bommen gooide. Het was een hels lawaai, de ontploffingen, het ronken van de vliegmachine, het felle afweervuur van de Duitsers en direct daarop het loeien van de alarmsirenes”. De eerste bom was terecht gekomen op het plankenpad bij de Noorderpier, de tweede op een Rijnaak in de Zuiderhaven en de derde op de Zuiderbrug. De vierde bom was een blindganger. De Rijnaak werd in het midden getroffen en vloog onmiddellijk in brand. De familie die de aak bewoonde was niet aan boord. Ernaast lag het schip ‘Jacoba’ waar wel een slachtoffer viel. De schipper werd door de scherven zwaar gewond en overleed enige tijd later.

 46. Rijnaak in de Zuiderhaven geraakt door een Bom 30 op 31 mei 1942