program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012.-2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012.-2013.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012.-2013. - PowerPoint PPT Presentation

maddox
118 Views
Download Presentation

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012.-2013.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA2012.-2013. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU,STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU

 2. ENERGETSKA UČINKOVITOST • Novi izvor energije i najdjelotvorniji način smanjenja negativnih utjecaja na okoliš • Neučinkovita potrošnja energije - manja konkurentnost gospodarstva • EU troši 20% više energije od potrebnog – trošak 100 milijardi € • RH za ostvarivanje jedinice BDP-a treba oko 20% više energije nego razvijene zemlje EU

 3. ZAŠTO ZGRADARSTVO ? • Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije • 2010. godine finalna potrošnja energije u zgradama iznosila je 42,3 % ukupne energetske potrošnje RH • Energija se u zgradama koristi za : • Grijanje, hlađenje i pripremu tople vode – 80 - 90 % ukupnih energetskih potreba zgrade • Rasvjetui druge potrebe (npr. računala) - 10 - 20 % ukupne potrošnje energije

 4. UDIO POTROŠNJE FINALNE ENERGIJE ZGRADARSTVU U UKUPNOJ POTROŠNJI FINALNE ENERGIJE RH U 2010.

 5. ZAŠTO ZGRADARSTVO ? • Zgrade građene prije 1987. godine imaju prosječnu potrošnju toplinske energije za grijanje od 200 -250 kwh / m2 - veliki neracionalni potrošači • Ukupna kvadratura nestambenih zgrada procijenjena je u 2010. godini na 43 380 000 m2 korisne površine • od toga je oko9 580 000 m2 korisne površine u zgradama javne namjene (22 % ukupne površine nestambenih zgrada)

 6. Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012-2013 • Procjena: 11.000 javnih zgrada • 5% godišnja integralna obnova javnih zgrada (550 javnih zgrada) • Prosječna potrošnja 252 kWh/m2 • Prosječna površina 1.074 m2 neto korisne površine • 119 mil. Eura investicije • 10.115 – 22.610 neto radnih mjesta

 7. PROVEDBA PROGRAMA • Potiče se CJELOVITA ENERGETSKA OBNOVA zgrada • radi postizanja MAKSIMALNIH UŠTEDA mijenjaju se fizikalna (energetska) svojstva zgrade optimizira se sustav opskrbe i proizvodnje energije

 8. PODRUČJE PROVEDBE – JAVNI SEKTOR • Zgrade u vlasništvu JLP(R)S (gradova, općina, županija) • Zgrade u vlasništvu središnje države • Proračunskih korisnika (ministarstava, zavoda, instituta, akademija, ureda) • Izvanproračunskih fondova • Zgrade u vlasništvu javnih poduzeća

 9. ŠTO ŽELIMO POSTIĆI ? CILJ I SVRHA PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE JAVNOG SEKTORA • Ušteda energije za 30-60% • Primjena obnovljivih izvora energije • Lokalni ekonomski razvoj • Poticanje investicijskog ciklusa u 2012. • Razvijanje tržišta energetskih usluga

 10. KAKO ĆEMO TO POSTIĆI ? • Podizanjem energetske učinkovitosti zgrada • u javnom vlasništvu za 30-60% SMANJENJE UKUPNE POTROŠNJE ENERGIJE POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADA UGRADNJA UČINKOVITIJIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM SMANJENJE TROŠKOVA ENERGENATA I TROŠKOVA ODRŽAVANJA ENERGETSKOG SUSTAVA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 11. KAKO ĆEMO TO POSTIĆI ? • Ekonomska isplativost - iznos investicije manji od koristi koje se ostvaruju uštedom na energentima u budućem razdoblju • Osiguranje povrata ulaganja iz energetskih ušteda za maximalno razdoblje financiranja do14 godina u troškovima energenata UŠTEDE u troškovima održavanja objekata i opreme

 12. FAZE PROVEDBE PROGRAMA Uvrštavanje zgrada u Program Izrada projektnog zadatka Postupak javnog nadmetanja Praćenje rezultata Programa

 13. UVRŠTAVANJE ZGRADA I IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA • Vlasnici/korisnici zgrada • predlažu zgrade ministarstvu • Ministarstvo • vrši izbor i uvrštava zgrade u program • financira i organizira izradu projektnog zadatka za zgrade u vlasništvu JLP(R)S i središnje države • organizira izradu projektnog zadatka za zgrade u vlasništvu javnih poduzeća

 14. IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA • Projektnim zadatkom se utvrđuje: dostupna dokumentacija, trenutno stanje zgrade, trenutnu potrošnju, način i vijek korištenja, nužna ograničenja pri ugovaranju energetske obnove, minimalni obuhvat ponuđenih rješenja radi postizanja cjelovitosti obnove i specifičnosti zgrade • Projektni zadatak izrađuje projektni tim sastavljena od ovlaštenih inženjera • Izrađen projektni zadatak potpisuju i ovjerava vlasnik/korisnik zgrade te daje suglasnost za provođenje postupka javnog nadmetanja.

 15. POKRETANJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA (I) • Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije • Provodi postupak javnog nadmetanja u suradnji sa vlasnicima/korisnicima zgrada za izbor ponuditelja usluge poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade • Vrši nadzor nad provedbom energetske obnove zgrade • Ponuditelji • Fizičke ili pravne osobe koje nude mjere poboljšanja energetske učinkovitosti vlasnicima/korisnicima zgrada • sklapaju Ugovor o energetskom učinku sa vlasnikom/korisnikom zgrade • Banke – po potrebi odobravaju kreditna sredstva putem posebne kreditne linije

 16. PROVEDBA PROGRAMA • Predmet javnog natječaja je postizanje • VIŠEG ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE NATJECATELJI SKUP MJERA PREDLAŽU

 17. PROVEDBA PROGRAMA • UVJETI JAVNOG NATJEČAJA • Minimalan uvjet projektirana ušteda > rate kredita UŠTEDA= referenta potrošnja – projektirana potrošnja

 18. PROVEDBA PROGRAMA • UVJETI JAVNOG NATJEČAJA • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude • Neto sadašnja vrijednost ušteda (kn) • Projektirana potrošnja toplinske energije za grijanje (kWh/m3) • Primjena OIE u podmirivanju energetskih potreba (u KW) • Lokalni pružatelji energetske uštede • Automatizacija mjerenja potrošnje

 19. PROVEDBA PROGRAMA • CJELOVITA ENERGETSKA OBNOVA zgrada: • Projektiranje i izvođenje radova na ovojnici zgrade po arhitektonskom projektu • Projektiranje, ugradnja i puštanje u pogon opreme prema strojarskom projektu • Projektiranje, ugradnja i puštanje u rad opreme prema elektro projektu • Projektiranje i rekonstrukcija instalacija vode odvodnje • Postavljanjesustava kontrole i mjerenja

 20. PROVEDBA PROGRAMA • Projektiranje i izvođenje radova na ovojnici zgrade SMANJENE POTROŠNJE ENERGIJE ENERGETSKI CERTIFIKAT

 21. PROVEDBA PROGRAMA • Projektiranje, ugradnja i puštanje u pogon strojarske • opreme OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 22. PROVEDBA PROGRAMA • Postavljanje sustava kontrole i mjerenja kontrola korištenja energije evidencija troškova prema mjestu nastanka i energentu

 23. PROVEDBA PROGRAMA • UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU sklapaju i VLASNIK/KORISNIK ZGRADE ODABRANI NATJECATELJ

 24. PROVEDBA PROGRAMA • UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU sadržijamstvo uštede energije obveznik ostvarivanja uštede PROJEKTNI TIM solidarno

 25. PRAĆENJE REZULTATA PROGRAMA • Ministarstvo prikuplja od vlasnika zgrade podatke o dokazima uštede i potrošnji u zgradama koje su predmet energetske obnove. • Energetska ušteda se dokazuje ishođenjem energetskog certifikata zgrade i primjenom priznatih metoda utvrđivanja fizikalnih svojstava zgrade. • Utvrđivanje ostvarene uštede obavlja se u skladu sa međunarodnim protokolom o mjerenju i verifikaciji ušteda (IPMVP).

 26. OČEKIVANI REZULTATI stvaranje početnog momenta u RH za ciklus investicija u zgradarstvu primjenom mjeraenergetske učinkovitosti kreiranjenovih radnih mjesta u javnom i privatnom sektoru u više grupa djelatnosti smanjenjefiksnih troškova energije u javnom sektoru povećanjeudjela obnovljivih izvora energije

 27. HVALA NA POZORNOSTI !