ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ
Download
1 / 15

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ доц. д-р Даниел Вълчев - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ доц. д-р Даниел Вълчев. ТЕОРИЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ. ДЖОН ЛОК И ШАРЛ-ЛУИ МОНТЕСКЬО. Структура. Общи бележки История на проблема Джон Лок Монтескьо Аспекти Колко и кои са властите – нови проблеми. 1. Общи бележки.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ доц. д-р Даниел Вълчев' - madaline-dunlap


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

доц. д-р Даниел Вълчев

ТЕОРИЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ

НА ВЛАСТИТЕ.

ДЖОН ЛОК И ШАРЛ-ЛУИ МОНТЕСКЬО


Структура

 • Общи бележки

 • История на проблема

 • Джон Лок

 • Монтескьо

 • Аспекти

 • Колко и кои са властите – нови проблеми


1. Общи бележки

 • Една от най-дискутираните теории в държавознанието, конституционното право, политологията, социологията и т.н.

 • Има както научно значение, така и силно влияние върху масовото политическо съзнание

 • Популярната опростена версия на теорията (сведена до конституционен принцип) препречва пътя към изследването на проблема в дълбочина

 • Идеята за разделението на властите има различни измерения – от социален анализ, през политически модел, до инструментален алгоритъм

 • Единодушие по отношение на смисъла – забрана един орган да стане всесилен по отношение на останалите, на държавата по отношение на обществото и в крайна сметка защита на свободата чрез предотвратяване на всесилието на един орган (лице, лица)


2. История на проблема (1)

 • Вожд, съвет на старейшините, цялото племе (разделение на функциите)

 • Аристотел – обсъждаща, разпореждаща и съдеща част на властта

 • Смесените форми на управление

 • Разграничението на между религиозна и светска власт (борбата между императора, краля и папата)

 • Договорната теория за държавата – рационализъм, права на индивидите, свобода


2. История на проблема (2)

 • Джон Лок– Два трактата за управлението (декември 1689 г. – януари 1690 г.)

 • Шарл-Луи Монтескьо– За духа на законите (1748 г.)

 • Практиката на първите конституционни актове

  - Magna Carta (1215 г.) – крал Джон прогласява определени права, приема, че е подчинен на закона и признава определени правни процедури

  - Република Сан Марино (1600 г.)

  - Корсика (1755 г.)

  - Кънектикът(1775 г.)

  - САЩ (1787 г.)

  - Франция (1791 г.)


3. Джон Лок… (1)

Живот

 • John Locke– 1632-1704 г.

 • Роден в семейство на пуритани, получил добро образование (Westminster School – London, Christ Church college – Oxford University)

 • Енциклопедични интереси – философия, политика, икономика, химия, метеорология, медицина (работи като лекар)

 • Времето – протекторатът на Кромуел (1650 г.), възстановяването на Чарлз ІІ, камарата на лордовете и англиканската църква, Славната революция (1688 г.) и замяната на Джеймс ІІ с Уилям Орански


3. Джон Лок… (2)

Произведения

 • Опит върху човешкия разум (An Essay Concerning Human Understanding – 1689 г.)

 • Писма за толерантността (Letters Concerning Toleration – 1689 – 1692 г.)

 • Разумността на християнството (The Reasonableness of Christianity – 1695 г.)

 • Размисли за образованието (Some Thoughts Concerning Education – 1693 г.)

 • Два трактата за управлението (Two treatises of Government – декември 1689 – януари 1690 г.)


3. Джон Лок… (3)

Два трактата за управлението

(декември 1689 – януари 1690 г.)

 • Отправната точка – свободата и правата на индивида

 • Смисълът на преминаването от естествено в обществено състояние е защитата на правата (с акцент върху правото на собственост)

 • Либерализъм– за Лок държавната власт няма абсолютен характер, както при Хобс и Русо; човек участва само с част от това, което има, запазвайки свободата и основните си права


3. Джон Лок… (4)

Разделението на властите

 • Има две основни области на държавна дейност – създаване на законите (законодателна власт) и приложение на законите, в това число и от съда (изпълнителна власт)

 • Наред с това има и дейност в международните дела (федеративна власт)

 • Важното е първите две власти да не са в едни и същи ръце – иначе деспотизъм

 • Основната идея – защита на свободата


4. Монтескьо… (1)

Живот

 • Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu – 1689-1755 г.

 • Завършва католически колеж, жени се за калвинистка, наследява от чичо си баронска титла и ред други привилегии

 • Сравнително спокоен живот

 • Времето – Славната революция в Англия, смъртта на Луи ХІV през 1715 г.


4. Монтескьо… (2)

Произведения

 • Персийски писма (Lettres persanes, 1721 г.)

 • Разсъждения върху причините за величието на римляните и техния упадък (Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 1734 г.)

 • За духа на законите (De l'Esprit des Lois, 1748 г.) – 31 книги, всяка с между 15 и 20 глави


4. Монтескьо… (3)

За духа на законите

 • Отправна точка – формите на държавно управление – републики, монархии, деспотии; всяка форма има свой принцип

 • Монархията (предпочитана от Монтескьо) е свободно управление, защото почива върху принципа за разделение, разграничение и баланс на властите (власт възпира власт); монархията има за предмет свободата, но я прави възможна

 • Принципът:

  - описва английския политически модел през първата половина на ХVІІІ в. – крал и двукамерен парламент

  - основното разделение е между законодателна и изпълнителна власт

  - има разделение и вътре в законодателната власт (право на постановяване и право на отменяне)

  - “съдебната власт в някои отношения не е власт”


5. Аспекти

 • Функционален аспект – институционален и нормативен аспект

 • Социален аспект – представителство на слоевете – властови компромис (Рим, средновековието, новото време – двукамерните парламенти)

 • Инструментален аспект – форми на държавно управление – Аристотел – политията; смесеното управление – Полибий, Цицерон; Макиавели – умерена република


6. Колко и кои са властите – нови проблеми

 • Държавен глава, който не е лидер на изпълнителната власт (особено при пряк избор) – Бенжамен Констан – арбитражна власт

 • Орган за конституционен контрол (когато не съвпада с върха на съдебната система)

 • Политически наслоявания – четвърта, пета и т.н. власт (медии, гражданско общество – обществено мнение и т.н.)


ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ проблемидоц. д-р Даниел Вълчев

www.danielvalchev.com


ad