A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben - PowerPoint PPT Presentation

mackenzie-gaines
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben PowerPoint Presentation
Download Presentation
A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben
114 Views
Download Presentation

A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A büntetés-végrehajtási szervezet részvétele a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projektben Előadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese • 2009. július 16.

  2. Büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladata 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről „1.§(1)A büntetés-végrehajtási szervezet a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.” Joghátrány nélküli fogvatartás Reintegráció elősegítése

  3. A sikeres reintegráció legfontosabb előfeltételei Fogvatartotti szándék és motiváció Családi és szociális kapcsolatok fennmaradása Stabil lakhatás szabadulás után Munkalehetőség Foglalkoztatás, képzés a fogvatartás ideje alatt

  4. Fogvatartottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Fogvatartotti létszám: 15.427 fő (2009. 07. 15.)

  5. Fogvatartotti oktatás, képzés • általános iskola • középiskola • felsőfokú tanulmányok • iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

  6. TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt büntetés-végrehajtási pillére A projekt tervezett elemei: munkaerő piaci igényekhez és a bv. sajátosságaihoz egyaránt illeszkedő, akkreditált szakképzések 50 képzés – közel 700 fogvatartott bevonásával kompetencia-fejlesztő tréningek (álláskeresési, agresszió-kezelési stb.) 80 tréning – közel 1200 fogvatartott bevonásával képzési infrastruktúra fejlesztése bv. intézetekben oktatási eszközök, tanterem korszerűsítés

  7. 3 régió-12 bv. intézet Észak-magyarországi régió Balassagyarmati Fegyház és Börtön Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete Szirmabesenyő Észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Dél-dunántúli régió Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

  8. TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt büntetés-végrehajtási pillére A projekt végrehajtásának jellemzői: tervezett költségvetés közel 250 MFt konzorciumi formában tervezett együttműködés fogvatartottak önkéntes alapon történő részvétele a meglévő képességekhez illeszkedő, választható képzések  piacképesszaktudás társadalmi beilleszkedést/visszailleszkedést segítő készségek fejlődése  jobb reintegrációs esélyek