slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb Sinif – VI Fənn : İnformatika Mövzu : Elektron poçt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb Sinif – VI Fənn : İnformatika Mövzu : Elektron poçt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb Sinif – VI Fənn : İnformatika Mövzu : Elektron poçt - PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Uploaded on

Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb Sinif – VI Fənn : İnformatika Mövzu : Elektron poçt. Müəllim : Əliyeva Sevi nc. STANDART. 3.3.2. Elektron poçtla sadə işləmə bacarığını nümayiş etdirir. Məqsəd. Elektron poçtun imkanlarını şərh etmək

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb Sinif – VI Fənn : İnformatika Mövzu : Elektron poçt' - mackenzie-carrigy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nizami rayonu 312 saylı orta məktəb

Sinif – VI

Fənn : İnformatika

Mövzu : Elektron poçt

Müəllim : Əliyeva Sevinc

slide2

STANDART

3.3.2. Elektron poçtla sadə işləmə bacarığını nümayiş etdirir.

slide3

Məqsəd

Elektron poçtun imkanlarını şərh etmək

Elektron məktubun göndərmə qaydalarını izah etmək

slide6

İŞ F o r m a s ı

Bütün siniflə iş, qruplarla iş.

slide7

İşüsulu

Müsahibə,kompyuterdə iş,Venn diaqramı

slide8

Resurslar

İş vərəqləri, kompyuter, proyektor,İnternetə bağlı kompyuter sinfi

slide9

İNTEQRASİYA

Ədəbiyyat: 2.1.2. Bədii nümunələrlə bağlı fikirlərini aydın və ardıcıl şərh edir.

Həyat bilgisi:2.2.2. “Büdcə” anlayışını sadə şəkildə izah edir.

slide10

MOTİVASİYA

Müəllim şagirdlərə müraciət edir:

“Poçt qutu”su filmindən qısa fraqmentə baxaq

Ənənəvi poçtla məktub necə göndərilir?

Bunun üçün bizə hansı rezurslar lazımdır?

slide11

Şagirdlərin fikirləri dinlənilir, problemli situasiya yaradacaq suallarverilir

Sizcə bu gün məktub yollamaq üçün daha hansı vasitələr mövcuddur?

Lövhədə tədqiqat sualı yazılır.Şagirdlərin fərziyyələri qeyd olunur.

slide12

T ə d q i q a t S u a l ı

1.Elektron poçt nədir?

2. Bu xidmətdən necə yararlanmaq olar?

slide13

Qruplarla iş

1. “Gələcək” qrupu

İş vərəqi №1

Elektron poçtla adi poçtun xüsusiyyətlərini fərqləndir

Dünyamızda gələcəkdə nələr görmək istərdiniz?

slide14

2. “Sənətkar” qrupu

İş vərəqi №2

YENi elektron poçt yarat

slide15

“Düşüncə” qrupu

İş vərəqi №3

Elektron poçtun əhəmiyyətini izah et

Virtual aləmlə real həyatın oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini yazın

slide16

Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi

Hər bir qrup üzvləri işlərini təqdim edirlər.

Məlumat mübadiləsi baş verir.

Müəllimin iştirakı ilə hər bir şagird kompüter arxasına keçir.Hər bir qrupun rəhbəri elektron poçt ünvanı açır.Daha sonra qruplar öz yazdıqları fikirləri müəllimin elektron ünvanına(e-mail) göndərir

Ümumiləşdirmə və nəticə

Müəllim Sinfə müraciət edir:

Elektron poçt vasitəsilə insanlar bir birilə virtual aləmdə görüşürlər?

-Elektron poçt xidməti poçt xidmətindən nə dərəcədə üstündür?

slide17

Şagirdlərin cavabları ümumiləşdirilir və onlarla birlikdə nəticə cıxarılır:

Müəllimin Şagirdlərin cavabları ümumiləşdirir və onlarla birlikdə nəticə çıxarır:

slide18

E-mailin başqa məlumat köçürmə sistemlərindən əsas fərqi (məsələn,ani mesaj xidməti) müxtəlif müstəqil poçt serverləri arasında ayrı-ayrı şəxslərə eyni anda eyni məlumatı göndərə bilmək xüsusiyyətidir.

slide19

İnsanlar yüz illərdir ki,bir-birilərinə məlumat göndərməyin çox müxtəlif yollarını tapmış və onlardan istifadə etmişlər. Yazılmış məktublar çaparlar,göyərçinlər və nəhayət ki, poçt vasitəsilə öz ünvanına çatdırılırdı.

slide20

Q İ Y M Ə T L Ə N D İ R M Ə

Dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini müəyyən etmək üçün meyar cədvəli hazırlanılır. Dərsin bütün məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini müəyyən etmək üçün şagirdlərin fəaliyyəti izlənilir və qeydlər cədvəldə yazılır.

slide21

Ev tapşırığı

Hər kəs öz elektron ünvanından dostlarına əldə etdiyi maraqlı şəkilləri və məlumatları paylaşsın.