z kladn pojmy v po etn techniky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základní pojmy výpočetní techniky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Základní pojmy výpočetní techniky - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Základní pojmy výpočetní techniky. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní pojmy výpočetní techniky' - mackensie-marks


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn pojmy v po etn techniky

Základní pojmy výpočetní techniky

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

historie v po etn techniky

Náplň výuky

Historie výpočetní techniky

Základní pojmy výpočetní techniky

Algoritmy

Číselné soustavy

Informace

z kladn pojmy

Počítač– stroj na zpracování informací

 • Hardware– technické vybavení počítače
 • Software– programové vybavení počítače
 • Algoritmus– postup pro řešení určité úlohy, který v každém kroku říká, jak dále postupovat
 • Program– algoritmus zapsaný v programovacím jazyce
 • Programovací jazyk – umělý jazyk určený pro zápis programů
 • Instrukce– předpis k provedení nějaké činnosti realizovaný přímo technickým vybavením počítače

Základní pojmy

z kladn pojmy hw

Paměť – zařízení které umožní uložit obsah informace, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití

 • Procesor –složitý obvod, který zpracovává informace uložené v operační paměti počítače
 • Řadič – část procesoru, která řídí činnost všech částí počítače
 • Aritmeticko-logická jednotka – část procesoru, která provádí veškeré aritmetické a logické operace
 • Sběrnice – skupina signálových vodičů umožňujících přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více zařízeními
 • Periferie – zařízení rozšiřující možnosti použití počítače

Základní pojmy – HW

z kladn pojmy s t

Počítačová síť– spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky

 • Topologie –systém propojení počítačů v počítačové síti
 • IP adresa – adresa počítače, která umožňuje navázat spojení v síti
 • TCP/IP– sada protokolů umožňujících komunikaci v počítačové síti, je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet
 • Aktivní síťový prvek– zařízení, které slouží ke vzájemnému propojení jednotlivých částí počítačových sítí
 • Pasivní síťový prvek – zařízení sloužící k fyzickému přenosu dat v rámci počítačové sítě

Základní pojmy – sítě

z kladn pojmy sw

Operační systém – základní programové vybavení počítače umožňující uživateli ovládat počítač

 • BIOS – programové vybavení, které je využíváno při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému
 • Aplikační software– programové vybavení které umožňuje uživateli provádět nějakou činnost
 • Antivirový program – slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software
 • Grafický editor– program umožňující uživateli vytvářet a upravovat grafické soubory

Základní pojmy – SW

algoritmus

Slovoalgoritmus je odvozeno ze jména Arabského matematika Abu Ja'farMuhammadibn Musa al-Khwarizmi

 • Al-Khwarizmi psalohinduisticko-arabských číslicícha byl prvním, kdo použilnulujako zástupcev pozičním bázovém zápisu
 • Existují dva standartní způsobyk vyjádření algoritmu:
  • pseudokód
  • vývojový diagram
  • Příklad pseudokódu:
  • pokudje číslo kreditní karty platné, proveď přenos, založený na číslech kreditní karty a objednávky
  • jinakzobraz chybové hlášení
  • konec podmínky

Algoritmus

v vojov diagram

Vývojový diagram

 • slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu
 • Příklad:
 • Vývojový diagram funkčnosti
 • žárovky

Vývojový diagram

Obr. 1: Vývojový diagram

seln soustavy

Desítková soustava – dekadická

   • soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
 • je to v současnosti nejpoužívanější číselná soustava
 • Dvojková soustava – binární
   • soustava využívá symbolů 0 a 1
 • používá se v digitální a výpočetní technice
 • Šestnáctková soustava – hexadecimální
   • soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E a F
 • využívá se ve výpočetní technice
 • Osmičková soustava – oktalová
   • soustava využívá osmi symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
 • využívá se ve výpočetní technice v unixových operačních systémech

Číselné soustavy

z pis sel v r zn ch seln ch soustav ch

Zápis čísel v různých číselných soustavách

Obr. 2: Zápis čísel v různých číselných soustavách

informace

Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současného života

 • Obecný pohled na informaci
   • sdělení, zpráva 
   • jazykový projev, ve kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta
 • Jednotkou informace je 1 bit
 • 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano / ne
 • Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1
 • Jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo
 • Základní jednotka kapacity paměťových médií je 1 Byte

Informace

jednotky kapacity pam ti

BIT

 • nejmenší jednotka informace v paměti počítače
 • označení b
 • název vznikl z angl. BINARY DIGIT (dvojkové číslo)
 • buď 0 nebo 1
 • BYTE– slabika
 • skupina osmi bitů
 • označení B(1 B = 8 b)
 • WORD – slovo
 • skupina několika byte – 2 B, 4 B, 8 B apod.

Jednotky kapacity paměti

n sobky jednotky kapacity pam ti

1 byte je dost malá jednotka, proto se kapacity dnešních pamětí udávají v jeho násobcích: kilo, mega, giga, tera

  • 1kB = 210 B = 1 024 B
  • 1MB = 220 B = 1 048 576 B
  • 1GB = 230 B = 1 073 741 824 B
  • 1TB = 240 B = 10 99 511 627 776 B
 • v praxi se velmi často používá přepočet kapacity v dekadické soustavě, kdy se vychází z přibližného vztahu:210103, tedy 1024 1000
 • přibližně tak můžeme říci, že:
  • 1 kB je asi 1 000 B
  • 1 MB je asi 1 000 000 B
  • 1 GB je asi 1 000 000 000 B
 • v případě údaje v MB je odchylka skoro 5 %, u kapacity udávané v GB už ale přesahuje 7 %

Násobky jednotky kapacity paměti

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

Definujte tyto základní pojmy: počítač, hardware, software, počítačová síť.

Které číselné soustavy se využívají ve výpočetní technice?

Vysvětlete jakým způsobem vyjadřujeme množství informace.

Jak zapisujeme kapacitu disků?

seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Vývojový diagram. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2012[vid. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyvojovy_diagram_zarovka.png

Obr. 2: vlastní

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] KRAS, R. Obsluha počítače pro začátečníky v kostce. Praha: FRAGMENT, 2004. ISBN 80-7200-589-8.

[2] Informační technologie. In: Wikipedia : the free encyclopedia[online]. 2012[cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://www.cmsps.cz/~marlib/historie/historie.htm

[3] Slovní pojmů z výpočetní techniky. In:lfhk.cuni.cz/moodle2 [online].2012.[cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/mod/glossary/view.php?id=120

ad