open access i sverige ny roll f r biblioteken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken. Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Vad menas med open access (OA)?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken' - macha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
open access i sverige ny roll f r biblioteken

Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken

Ulf KronmanSamordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket

Aina SvenssonOpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek

vad menas med open access oa
Vad menas med open access (OA)?
 • Fri tillgång till vetenskapliga publikationer på internet
 • Fri tillgång innebär att man utan hinder eller krav på betalning kan:
  • Läsa
  • Ladda ned, kopiera, skriva ut
  • Sprida vidare, länka till, samla in för bearbetning
 • Dock med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt
  • Författaren har rätt till erkännande för sitt arbete
fr n kommunikation till publikationsekonomi
Från kommunikation till publikationsekonomi
 • Forskarnas internkommunikation blev en kommersiell marknad
  • Förlag och tryckerier behövdes för paketering och spridning av en ökad mängd publikationer
 • En affärsmodell baserad på forskarnas behov av uppmärksamhet och anseende
  • Tidskrifternas renommé blev hårdvaluta
 • Förlagen betalar varken författare, redaktörer eller utvärderare för sitt arbete
  • Ändå marknadsmässiga prenumerationspriser
den traditionella publiceringsmarknaden
Den traditionella publiceringsmarknaden

Aktieägare & Sällskap

Vinst

Förlag

Gratis

Forskare

Allmänhet

Bibliotek

“Gratis”

Universitet

FinansiärerFonder

Staten

en dysfunktionell och osynlig marknad
En dysfunktionell och osynlig marknad
 • Vi betalar både för produktion av artiklar och tillgång till de publicerade artiklarna
  • Publiceringen betalas via löner och projektmedel
  • Läsningen betalas via biblioteksbudgeten
 • Ingen direkt relation mellan producent och konsument
  • Forskarna ser inte kostnaderna eftersom biblioteken betalar prenumerationerna
 • Överlåtelse av upphovsrätt till förlagen skapar inlåsning
  • Forskarna pressas att överlåta sin kommersiella upphovsrätt
internet f r ndrar f ruts ttningarna
Internet förändrar förutsättningarna
 • Behovet av tryckerier och distribution av papper försvinner
 • Elektronisk publicering skapar potential för:
  • maximal och öppen spridning till lägre kostnader
  • global länkning och insamling av forskning
  • ny ekonomisk modell
 • Förlagen svarar med att flytta ut den gamla pappersmodellen på internet
  • Prenumerationslicenser på stora paket av e-tidskrifter ("Big deals") till bibliotekskonsortier
open access framv xt av ett alternativ
Open access – framväxt av ett alternativ
 • Rörelse av engagerade forskare, bibliotekarier, förläggare
  • Utnyttja nätets fulla potential
  • Kritik mot förlagens monopolpriser
 • En del av den allmänna utvecklingen mot öppenhet på internet
  • Släktskap med Open Source, Open Data, Open Educational Resources
 • Alla är vinnare!
  • utom förlag som vill fortsätta sälja enligt den gamla prenumerationsbaserade pappersmodellen
argument f r open access
Argument för open access

Ur samhällelig synvinkel

 • Resultat av forskning som bekostas av offentliga medel ska vara allmänt tillgängliga
  • För alla forskare oavsett ekonomiska förutsättningar
  • För akademiska professioner utanför universiteten
  • För myndigheter och företag
  • För alla medborgare

Ur forskarens synvinkel

 • Maximal spridning och synlighet
  • Öppen tillgänglighet når fler och ger även fler citeringar
 • Utnyttja webbens möjlighet att länka samman forskning
  • Automatiserade analyser av stora textmassor

Ur förlagens synvinkel

 • Betalning för utfört arbete snarare än för inlåst intellektuellt kapital
st det f r open access kar
Stödet för open access ökar
 • ”Berlindeklarationen” 2003 skapade medvetenhet
  • Upprop undertecknat av 250 organisationer
 • Svenska forskningsfinansiärer kräver open access sedan 2010
  • Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Wallenbergstiftelsen, FAS
 • EU kräver open access
  • OpenAIRE – pilotförsök inom 7:e ramprogrammet
 • Lärosätena kräver open access
  • Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, Högskolan i Malmö, Umeå universitet
f rlag bromsar forskare protesterar
Förlag bromsar – forskare protesterar
 • Förlaget Elsevier inför specialkrav för att bromsa den fria spridningen av artiklar från sina tidskrifter
  • Förbjuder publicering av manus om det finns krav från finansiär eller lärosäte
 • Forskarna svarar med bojkott av Elsevier
  • ”The Cost of Knowledge”
  • Fler än 11 000 forskare avstår publicering eller redaktionellt arbete för Elsevier
 • MIT formerar policygrupp för att hantera Elseviers krav
 • Harvard uppmanar sina forskare att publicera OA
  • Biblioteket mäktar inte med prenumerationskostnaderna
programmet openaccess se
Programmet OpenAccess.se
 • Driver på och samordnar utvecklingen mot open access i Sverige
 • Kungliga biblioteket koordinerar
  • Projektmedel
  • Arbetsgrupper
  • Webbplats och blogg
 • Möten och årliga konferenser i samarbete med universitetsbiblioteken
  • Mötesplats Open Access
  • Forskarmöten om Open Access
open access de tv v garna
Open Access – “de tvåvägarna”

Gold OA

Green OA

Publicera i en traditionelltidskriftoch i ettöppetarkiv

 parallellpublicering, “self-archiving”

 • Publicera i en open access-tidskrift/open access-förlag
 •  DOAJ - Directory of OA Journals
vad r en oa tidskrift
Vad är en OA-tidskrift?

Olika publicerings- och finansieringsmodeller:

 • Prenumerationsbaserade tidskrifter
 • Open access-tidskrifter
 • Hybridtidskrifter

Gemensamt …

granskning och peer-review!

oa f rlag
OA-förlag

Medicin och naturvetenskap

 • BioMed Central
 • PLoS – Public Library of Science
  • PLoS ONE: största tidskriften idag!
 • Hindawi Publishing Corporation

Humaniora och samhällsvetenskap

 • Open Humanities Press – culturaltheory, filsosfi
 • Co-Action Publishing - tvärvetenskaplig
oa monografier b cker
OA-monografier/böcker

Nya initiativ ..

 • Open Book Publishers
 • BloomsburyAcademic
 • The University of Michigan Press
 • NAP – The National Academies Press
 • OAPEN – OA Publishing in European Networks

 fritt att läsa (delar eller hela fulltexten) och vanligen möjligt att

beställa boken ”print-on-demand”

open access de tv v garna1
Open Access – “de tvåvägarna”

Gold OA

Green OA

Publicera i en traditionelltidskriftoch i ettöppetarkiv

 parallellpublicering, “self-archiving”

 • Publicera i en open access-tidskrift/open access-förlag
 •  DOAJ - Directory of OA Journals
slide18
Idag

Totalt har 36 svenska universitet och högskolor öppna arkiv och 3 forskningsinstitut = 39

 • Olika system:
  • DSpace (4) Borås, Göteborg, KI, Malmö
  • EPrints (2) SLU, SICS
  • Pure (1)Luleå
  • Egenutveckling (3) BTH, Chalmers, Lund
  • DiVA (30) övriga lärosäten/forskningsinstitut (1 norskt)
ppna arkiv olika begrepp
Öppna arkiv - olika begrepp
 • På svenska …
  • Öppna arkiv
  • Publiceringsdatabaser
  • Publiceringsplattform
  • Forskningsdatabaser
  • Publikationsdatabaser
  • Institutionella arkiv
 • På engelska vanligen …
  • Open Archives
  • Open Repositories
vad publiceras
Vad publiceras?
 • Publikationer som produceras vid ett lärosäte/institut:
  • Rapporter, workingpapers
  • Skriftserier
  • Konferenspublikationer
  • Avhandlingar
  • Studentuppsatser
  • Tidskrifter
  • Parallellpublicerade artiklar, kapitel mm.
parallellpublicering
Parallellpublicering

Vad säger förlagen?

Omkring 2 av 3 tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar – under vissa villkor

 vanligen den accepterade författarversionen - inte förlagets pdf

 ibland embargo eller andra restriktioner

slide22

Accepterad författarversion

Slutgiltigt manuskript

Sammainnehåll,

olikautseende

Författarensslutgiltigamanuskriptavartikeln

- inklusiveändringarefter peer- review

men utanförlagets layout och paginering

parallellpublicerad artikel i diva
Parallellpublicerad artikel i DiVA

och andra söktjänster

Referens i DiVA

parallellpublicerad artikel – tillgänglig för alla

artikel på tidskriftens webbplats – tillgänglig för prenumeranter

slide24

Spridning

Användning

Open accessparallellpublicering

SwePub

LIBRIS

uppsatser.se, avhandlingar.se

Utvärdering, statistik

Öppet arkiv

DRIVER/ OpenAIRE

Profil/webbsidor

Europeana

E-spikning avhandlingar

BASE

Scirus

Print-on-demand

Google, Google Scholar etc.

Digital arkivering

studentuppsatser

Långtidslagring, stabila länkar (KB)

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7490

hur hittar man publikationer t ex i diva
Hur hittar man publikationer – t.ex. i DiVA?

Mer än 1 miljon nedladdade fulltexter i DiVA (Uppsala) - 2011

slide26

Tack!

Ulf Kronman och Aina Svensson

Läs mer om OA: www.openaccess.seOA-bloggen:www.openaccess.kb.se

ulf.kronman@kb.seaina.svensson@kb.se, aina.svensson@ub.uu.se