Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virtualization 360 by Microsoft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virtualization 360 by Microsoft

Virtualization 360 by Microsoft

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Virtualization 360 by Microsoft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Virtualization 360 by Microsoft Vito Konopelec Technology Solution Professional Enterprise & Partner Group Microsoft Slovakia vitalis.konopelec@microsoft.com

 2. Agenda • Microsoft’s approach to virtualization • Optimized Desktop - Microsoft Application Virtualization 4.5 • Hyper-V – Solid Platform for dynamic datacenters • Managing Virtual Infrastructure – Microsoft System Center

 3. System Center Microsoft’s

 4. Virtualization Benefits • Improve Utilization • Consolidation increases hardware utilization • Scales on MP/multi-core systems • Lower Operational Costs • Management tools reduce costs • Workloads can be hardware agnostic • Increase Availability • For planned and unplanned downtime • Building block for business continuity • Increase Responsiveness • Rapid and self provisioning of services

 5. Microsoft Virtualization Products A comprehensive set of virtualization products, from the data center to the desktop Assets – both virtual and physical – are managed from a single platform Server Virtualization Presentation Virtualization Management Application Virtualization Desktop Virtualization 6

 6. Hyper-V Virtualization

 7. Windows Server Virtualization • Hypervisor based solution for Windows • Integrated virtualization “role” • New IO sharing model for better performance • More dynamic virtual environment • Standards based management API • Windows virtualization platform for partners

 8. What is Hyper-V? What is Windows Virtualization? What are the Requirements? Hypervisor based virtualization platform Windows Server 2008 x64 Edition technology Standards based • Windows Server 2008 x64 Editions • Hardware assisted virtualization • AMD-V or Intel VT • Hardware enabled Data Execution Prevention (DEP) • AMD (NX no execute bit) • Intel (XD execute disable)

 9. Virtualization Stack Provided by: Windows Windows Virtualization VM WorkerProcesses WMI Provider VMService ISV OEM WindowsKernel WindowsKernel VirtualizationServiceProviders(VSPs) Server Core IHVDrivers Windows hypervisor VirtualizationServiceClients(VSCs) Enlightenments VMBus Windows Virtualization: Architecture Parent Partition Child Partitions Applications User Mode Kernel Mode “Designed for Windows” Server Hardware

 10. Microsoft and XenSource Collaboration • Microsoft and XenSource to develop Interoperable Virtualization Solutions • Microsoft and XenSource will cooperate on the development of technology that will provide interoperability between Xen-enabled Linux and Microsoft’s hypervisor-based Windows Server virtualization • By supporting heterogeneous environments, Microsoft is continuing its commitment to make Windows Server the most flexible virtualization solution

 11. Applications Applications VSP VSC Windows Server 2003, 2008 WindowsServer 2008 WindowsKernel WindowsKernel Basic Linux Kernel VMBus VMBus Emulation Windows hypervisor Windows Server virtualization offers flexible OS support “Designed for Windows” Server Hardware

 12. VMBus Provided by: OS Windows virtualization MS/XenSource Applications Applications VSC VSP ISV/IHV/OEM WindowsKernel WindowsKernel Basic Linux Kernel VMBus Emulation VMBus VSC Windows hypervisor Applications Xen-enabled Linux Kernel Microsoft and XenSource collaborate on Xen-enabled Linux Windows Server 2003, 2008 WindowsServer 2008 “Designed for Windows” Server Hardware

 13. Virtualization Stack Provided by: OS Windows virtualization VM WorkerProcesses WMI Provider VMService MS/XenSource ISV/IHV/OEM WindowsKernel Xen-enabled Linux Kernel VMBus VMBus Windows hypervisor Architecture Parent Partition Xen-enabled Linux Guest Partition Applications User Mode Linux VirtualizationServiceClients(VSCs) VirtualizationServiceProviders(VSPs) Longhorn Server Hypercall Adapter Kernel Mode “Designed for Windows” Server Hardware

 14. Windows Virtualization Scenarios • Production Server Consolidation • Business Continuity Management • Dynamic Datacenter • Test and Development

 15. System Center Virtual Machine Manager Microsoft System Center Virtual Machine Manager is a standalone management application for virtualized data center that enables increased physical server utilization, centralized management of virtual infrastructure and rapid provisioning of new virtual machines by the administrator and end users.

 16. Virtual Machine Manager Feature Summary

 17. MS App-V 4.5Virtualizácia aplikácií VitalisKonopelec TechnologySolution Professional Microsoft Slovakia

 18. MS App-V 4.5 • Agenda • Predstavenie technológie MS App-V 4.5 • Novinky oproti verzii 4.2 • Scenáre nasadenia a komponenty MS App-V 4.5 • Praktické ukážky

 19. MS App-V 4.5 • Technológia pre virtualizáciu aplikácií na desktope • známy ako Softgrid • súčasť SA, EA ...

 20. MS App-V 4.5 • Vytvorenie izolovaného životného priestoru pre aplikáciu – sandbox • Obmedzenie zásahov do OS (registre, filesystém,dll) • Možnosť prevádzkovania navzájom nekompatibilných aplikácií • Paralelný beh rôznych verzií tej istej aplikácie • Zjednodušenie migrácie aplikácií a OS • Vyššia efektivita nasadzovania a správy desktopov

 21. MS App-V 4.5 • Vytvorenie izolovaného životného priestoru pre aplikáciu – sandbox • Zníženie času pre podporu, testovanie a troubleshooting • Prehľadnosť nasadenia • Zníženie nákladov na prevádzku desktopov

 22. MS App-V 4.5 • Najvýznamnejšie zmeny • Podpora rôznych scenárov nasadenia • Podpora ESD ako streamingového servera • HTTP a FileServerStreaming • Dynamická konfigurácia balíčkov (Dynamic Suite Composition) • Interaktivita medzi virtualizovanými aplikáciami • Podpora failover a loadbalancingu

 23. MS App-V 4.5 • Scenáre nasadenia • Streaming pomocou ESD (Electronic SW Distribution) • Lightweight Scenár bez potreby management servera, úložisťa a Active directory • Kompletné nasadenie komponentov MS App-V • Podpora nasadenia na pobočkách

 24. MS App-V 4.5 • ApplicationVirtualization Management Server • Pre manažovanie komplexných scenárov

 25. DEMO

 26. MS App-V 4.5 • ApplicationVirtualizationStreaming Server • Streamingový server, podpora pobočkového nasadenia

 27. DEMO

 28. MS App-V 4.5 • Sequencer

 29. DEMO

 30. MS App-V 4.5 • ApplicationVirtualizationClient • Windows Desktop • Terminal Services

 31. DEMO

 32. © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.