slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tragédia Eura Juraj Karpiš INESS.sk karpis@iness.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tragédia Eura Juraj Karpiš INESS.sk karpis@iness.sk

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Tragédia Eura Juraj Karpiš INESS.sk karpis@iness.sk - PowerPoint PPT Presentation

mabli
159 Views
Download Presentation

Tragédia Eura Juraj Karpiš INESS.sk karpis@iness.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tragédia Eura Juraj Karpiš www.INESS.sk karpis@iness.sk

 2. €uro ilúzie

 3. €uro-žúr

 4. Pôžičky domácnostiam a nefinančným spoločnostiam % HDP 1998 vs. 2008

 5. Rakúska teória hospodárskeho cyklu (ABCT) • Eugen von Böhm-Bawerk – teória kapitálu, Ludwig von Mises, • Friedrich A. Hayek, Murray Rothbard • Jesus Huerta de Soto, Mark Thornton, Roger Garrison, Guido Hülsmann • Peter Schiff, Stefan Karlsson, Frank Shostak,

 6. Sledujte ako ekonomika reaguje na rast sporenia SPOTREBA SPOTREBA STUPNE PRODUKCIE INVESTÍCIE Vyššia miera úspor na jednej strane zvyšuje agregátne množstvo úspor a zároveň mení časovú štruktúru produkcie kapitálových statkov. Hranica produkčných možností ukazuje, že vyššie úspory umožňujú viac investícií. Hayekov trojuholník ukazuje, že tvorba kapitálových statkov v posledných stupňoch (ako maloobchodné zásoby) sa znižuje, kým produkcia kapitálových statkov v prvých stupňoch ďaleko od spotreby (ako vývoj produktu) sa zvyšuje. Produkčná štruktúra sa natiahne, je viac zameraná na budúcu produkciu, čo je v súlade s vyššími úsporami, ktoré to umožnili. Ľudia sporia dnes, aby mohli zajtra zvýšiť svoju spotrebu.

 7. SPOTREBA SPOTREBA STUPNE PRODUKCIE INVESTÍCIE Všimnite si, že ekonomika rastie rýchlejšie: Ako ukazuje Hayekov trojuholník a HPM, spotreba dočasne poklesne, kým sa ekonomika adaptuje na vyššie tempo rastu, následne rastie rýchlejšie ako predtým… SPOTREBA až nakoniec prekročí úroveň trajektórie starého trendu rastu. ČAS

 8. BOOM – nezdravý rast BUST - kríza 9. rastie peňažný dopyt po spotrebných statkoch 10. pokles tempa rastu úverov, rast úrokov 8. masívne špekulácie na fin. trhoch 11. ceny aktív padajú, problémy na finančných trhoch (deleveraging) 7. rastú mzdy 12. kontrakcia peňažnej ponuky 6. obrovské účtovné zisky v sektore kapitálových statkov, presun kapitálu a zamestnancov 13. relatívne ceny spotrebných statkov rastú 5. produkčná štruktúra sa predlžuje, otvárajú sa nové stupne výroby, nové projekty 14. straty sektorov na výrobu kapitálových statkov • nedostatok kapitálu na • finalizáciu projektov ďaleko • od spotreby 4. akciové trhy rastú, optimizmus 3. rastú ceny kapitálových statkov 16. likvidácia projektov, presun kapitálu a zamestnancov 2. stimulácia nízkymi úrokmi nové peniaze, úverová expanzia • skrátenie • produkčnej • štruktúry 1. nezmenené úspory a spotreba

 9. Euroval • 750 mld. , euroval 2 780 mld. eur • na začiatku údajne jadrová zbraň teraz primalá striekačka? • EMU+EK+MMF • SIV – Luxemburská a.s., mimo-súvahová entita, ktorá skrýva dlhy • čerpanie 60 mld. = figový list ECB ECB • verzia Quantitative Easing – nákup štátnych dlhopisov na sek. trhu – spolu 160 mld. eur, 360 mld. eur v kolateráli • neobmedzené úvery komerčným bankám

 10. Po takmer dvoch rokoch existencie eurovalu a aktívnej ECB

 11. Jadro?

 12. Kto to ale mohol tušiť?!

 13. Euro je v dlhodobom horizonte proinflačné • obmedzenie menovej konkurencie, bez možnosti úteku do inej meny • pravdepodobné budúce tlaky na expanzívnu menovú politiku na krytie deficitov nákladných a nereformovaných sociálnych systémov najväčších štátov eurozóny • euro umožňuje „fiškálne čierne pasažierstvo“ • ľahšia koordinácia inflačnej politiky CB vo svete

 14. Nestabilný pakt stability • najväčšie krajiny eurozóny dlhodobo ignorujú pravidlá, na ktorých má byť závislá stabilita eura • Grécko sa do eurozóny dostalo podvodmi v oficiálnych štatistikách a momentálne v snahe znížiť deficit verejných financií plánuje zahŕňať do HDP aj príjmy z pašovania a prostitúcie

 15. Banky sú pre Európu kľúčové

 16. Dlh ako za druhej svetovej

 17. Možné scenáre • vysoký ekonomický rast, z dlhov a strát EÚ vyrastie • Neue Deuetschmark - Nordic €, hrozba rozpadu EÚ – SK in or out? • inflácia (Quantitative Easing alebo LTRO v masívnom rozsahu – 2,5 bilóna EUR) • fiškálna centralizácia – „fiscal compact“ centrálna kontrola na rozpočtami výmenou za finančnú pomoc, redistribúcia strát medzi štátmi EÚ, prekvitanie morálneho hazardu, centrálneho riadenia, zombie inštitúcii, strednodobo nestabilné, zatiaľ neexistuje Európan

 18. Riziká aktívnejcentrálnejbanky

 19. „Fiškálny kompakt“ je problematické smerovanie k fiškálnej centralizácii , s ktorou ľudia nesúhlasia

 20. Ale čo robiť? Veď hrozí ... armagedon!? Ten hrozí aj vďaka doterajším riešeniam. To čo sa malo robiť od začiatku - konečne začať dlh znižovať! 1.) začať dodržiavať existujúce pravidlá menovej únie 2.) reštrukturalizovať najprv vybrané krajiny (tak ako v menovej únii Amerika nechala v roku 1841 zbankrotovať 8 štátov) 3.) a potom banky – niektoré zlikvidovať, „systematicky dôležité“ zachrániť z peňazí materských štátov a za asistencie ECB (samozrejme po prepustení manažmentov a vyčerpaní interných rezerv)

 21. www.EuroKriza.sk

 22. Bude guľou na nohe konvergenčného procesu dobiehania životnej úrovne ostatných krajín EÚ

 23. Aký je plán B pre Slovensko?

 24. Juraj Karpiš www.INESS.sk karpis@iness.sk