P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery
Download
1 / 11

P odsumowanie projektu Kompetencje kluczowe drog a do kariery - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

P odsumowanie projektu Kompetencje kluczowe drog a do kariery Priorytet : III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia . Geneza projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P odsumowanie projektu Kompetencje kluczowe drog a do kariery' - mab


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

 • Podsumowanie projektuKompetencje kluczowe droga do kariery

 • Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty

 • Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

 • Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia


Geneza projektu
Geneza projektu

 • wskaźniki zdawalności matur w województwach objętych projektem niższe niż średnia dla pozostałych województw (78,5%) i wynosiły: 76,5%(dane CKE 2009),

 • niska zdawalność matury w szkołach znajdujących się na wsiach (65%), podczas gdy w małych miastach wynosiła 76%, natomiast w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców - 81%,

 • niski lub średnio niski poziom kompetencji poziom kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ("Osiągnięcia maturzystów w roku 2008" CKE),

 • niski na egzaminie matematykę wybierało poniżej 18% uczniów, podczas gdy:

  • matematyka od 2010r miała być przedmiotem obowiązkowym na maturze,

  • „Strategie Rozwoju Edukacji" dla województw objętych projektem podkreślały, że kształcenie powinno priorytetowo uwzględniać perspektywiczne dziedziny np. biochemię, fizykę, inżynierię, przyszłościowe kierunki biznesowe, które wymagające solidnych podstaw matematycznych i gwarantują największe szanse na zatrudnienie,


Geneza projektu1
Geneza projektu

 • ”Strategie Rozwoju Edukacji” i sprawozdania CKE jako przyczyny niskiego zainteresowania naukami ścisłymi wskazywały na:

  • trudności w uczeniu się z przedmiotów ścisłych, w tym w zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem, przetwarzania informacji, kompleksowego i twórczego rozwiązywania problemów czy interdyscyplinarnego stosowania nabytej wiedzy,

  • brak środków na zajęcia eksperymentalne i ćwiczenia,

  • niskie aspiracje edukacyjne uczniów z obszarów wiejskich,

  • ograniczoną ofertę zajęć dodatkowych,

  • przewagę kształcenia ogólnego nad kształceniem zawodowym.


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

Cel projektu

 • opracowanie i wdrożenie programu stanowiącego wzbogacenie programów nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się

 • rozwój kompetencjiw obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu polski północno- zachodniej w ciągu trzech lat szkolnych 2010 – 2013.

 • zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym i przedsiębiorczością

 • zwiększenie samoświadomości i samosterowności w procesie kształcenia

 • wzrost kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów

 • wzrost umiejętności przetwarzania informacji


Organizacja projektu
Organizacja projektu

 • czas realizacji projektu: 01/12/2009 – 31/08/2013

 • budżet projektu: ok. 10 mln złotych

 • liczba osób objętych wsparciem: 1800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • 40 szkół z 4 województw ( 11szkół z woj. pomorskiego, 10 z woj. zachodniopomorskiego, 13 z woj. wielkopolskiego i 7 z woj. lubuskiego)

 • 200 Zespołów Badawczych średnio 9 osobowych, w sześciu obszarach badawczych: matematycznym, biologicznym, chemicznym, informatycznym, fizycznym, przedsiębiorczości

 • działania rozłożone na 3 lata szkolne 2010/2011; 2011-2012, 2012-2013,

 • rozwijane kompetencje: matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość i inicjatywność


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

ROZWIJANE KOMPETENCJE

 • Doradztwo kompetencyjne i zawodowe

 • kompetencje społeczne

 • umiejętność uczenia się

 • inicjatywność i przedsiębiorczość

 • umiejętność planowania i zarządzania karierą zaw.

 • termin realizacji: listopad 2010r. – czerwiec 2011r.

 • doradztwo kompetencyjne - 4800 h zajęć z ekspertami rozwoju osobistego /24 godziny na Zespół Badawczy/

 • doradztwo zawodowe - 6400 h zajęć z doradcami zawodowymi /32 godziny na Zespół Badawczy/

uczennice z Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczy w Pleszewie podczas zajęć


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

 • Podróże „Innowacyjni Globalnie”

 • samoświadomość i samosterowność edukacyjna

 • zainteresowanie uczniów rozwojem naukowym i przedsiębiorczością

 • rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności

 • kompetencje naukowo-techniczne

 • termin realizacji styczeń 2011r. – grudzień 2011r.styczeń 2011r. - czerwiec 2012r.

 • 1861 uczniów wzięło udział wwybranych konferencjach naukowych, dniach otwartych uczelni, festiwalach nauki, specjalistycznych wykładach

Prelekcja „Zostań Noblistą” – życie Marii Skłodowskiej Curie

Wizyta uczniów z Nowej Soli w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 • 120h wykładów akademickich


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

Letnie Tematyczne Obozy Naukowe

 • kompetencje matematyczne, informatyczne, naukowo- techniczne

 • przedsiębiorczość i inicjatywność (umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów)

 • umiejętność w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji efektów realizacji zadań interdyscyplinarnych

 • zainteresowanie naukami ścisłymi

Interdyscyplinarna Akademia Naukowców

termin realizacji czerwiec 2011r. – wrzesień 2011r.lipiec 2012r. - sierpień 2012r.

 • LTON- 1249 uczniówIAN - 557 uczniów

 • produkcja czekoladowej pomadki, kolorowych mydełek– zajęcia zespołu biologiczno- chemicznego

6100 h zajęć pozaszkolnych, w tym 2500 h zajęć interdyscyplinarnych z naukowcami

zajęcia w Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

 • rozwój naukowych zainteresowań uczniów,

 • kompetencje naukowo- techniczne, informatyczne, matematyczne i przedsiębiorczość

 • inicjatywność i przedsiębiorczość

 • praca zespołowa

Szkolne Projekty Badawcze

termin realizacji:I edycja: wrzesień 2011r. – czerwiec 2012r.II edycja: wrzesień 2012r. – kwiecień 2013r.

dla każdego Zespołu Badawczego 112 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektu, w tym 52 godziny zajęć przygotowujących do egzaminu kończącego szkołę – łącznie 22400 h

400 szkolnych projektów badawczych

zajęcia z fizyki w szkole w Sulęcinie


P odsumowanie projektu kompetencje kluczowe drog a do kariery

Pikniki Młodych Naukowców

 • umiejętność prezentacji osiągnięć własnych i zespołu,

 • kompetencje społeczne i obywatelskie

 • zainteresowanie rozwojem naukowym

 • samoświadomości uczniów w procesie kształcenia

 • inicjatywność i kreatywność

Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący nauki

 • Przykładowe tematy projektów:

 • Przed matematyką nie uciekniesz.

 • Matematyczne przygody.

 • Czy warto gra w Multi Multi?

 • Co wiesz o własnym ciele ? – Czyli, fakty i  mity o układzie krążenia.

 • Gry dydaktyczne z fizyki.

 • Chemia w życiu człowieka.

termin realizacji: I i III kwartał 2012

 • 41 pikników naukowych dla społeczności lokalnych

Piknik w szkole ZSP w Czarnkowie

200 projektów projektów badawczych