Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU - 02 - 09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU - 02 - 09

EU - 02 - 09

147 Views Download Presentation
Download Presentation

EU - 02 - 09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU - 02 - 09 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Nemetová.Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám.

 2. SEKTY /pojem, nebezpečí/ sekta legislativa opakování mladí lidé a sekta

 3. Opakování /Výchova k občanství 8.r., dějepis/ Postupně se člověk začal zajímat o svět a dění kolem sebe. Co ovlivňovalo jeho přístup k životu? Personifikace? ↓↓ Především přírodní děje – neznámé a pro něho nevysvětlitelné. Zosobnění – věcem nebo abstraktním pojmům se přisuzují lidské vlastnosti.

 4. Člověk si vytvářel „nadpřirozeno“ (božstva) a mýty (příběhy popisující vznik světa a život bohů). Místům, rostlinám nebo zvířatům vtiskl posvátnou důležitost, a tak vznikla posvátná místa posvátné rostliny posvátná zvířata

 5. Posvátná místa: • v přírodě většinou vyvýšeniny (blíž k bohům) • místa uměle vytvořená (mohyly, chrámy). • Posvátné rostliny: • - voní, zapáchají, zabíjejí, uzdravují • - strom je spojnicí nebe a podzemí (dobra • a zla) • Posvátná zvířata: • -ojedinělé zbarvení, tvar • -skarabeus, šakal (strážce hrobů), bílá kráva, • kočka zpět

 6. Sekta Co znamená pojem sekta? Jmenujte příklady … -odnož -názorový proud, který se odděluje od hlavního náboženského proudu -náboženské skupiny, které se oddělily od hlavní církevní nauky Haré Kršna, Scientologie, Satanisté,…

 7. Charakteristika sekt: - rozhoduje několik jedinců, většinou zakladatel - zakladatel se považuje za spasitele nebo boha (mesiáš) - takový člověk má silné osobní kouzlo - přesvědčení, že pouze tato vyvolená skupina je pravá a pravdivá ↓ vzniká silná závislost na skupině

 8. - skupina je vnitřně soudržná vůči vnějšímu nepřátelskému světu - silný hospodářský a politický vliv - fundamentalismus - selekce informací • pozitiva: odmítání drog, alkoholu, sexuální • promiskuity, důraz na rodinný život, pocit • sounáležitosti zpět

 9. Legislativa Právo na náboženské vyznání. Které dokumenty toto právo upravují? • Listina základních práv a svobod • zákony upravují postavení církví a náboženských společností ↓ Státem registrované – vyučují a vychovávají duchovní, další pracovníky, provozují zařízení sociálních služeb.

 10. Církve Církev římskokatolická Českobratrská církev evangelická Pravoslavná církev v českých zemích Svědkové Jehovovi (USA ve 2. polovině 19. stol) Církev řeckokatolická Jednota bratrská A další • 10 000 zletilých osob s trvalým pobytem v ČR • nebo 500 osob s trvalým pobytem v ČR, pokud • je církev nebo společnost členem Světové • rady církví

 11. Skupiny, hnutí Poselství Grálu Jóga Muslimská obec Scientology Haré Kršna • malý počet členů nebo počet kolísá • brzy zaniknou zpět

 12. Mladí lidé a sekta Mladý člověk • protestuje proti tradici, • proti „zastaralému“ • je kritický a hledá smysl • svého života ↓ • proti tradičnímu náboženství • jsou nová atraktivnější • zájem o asijskou kulturu a o život • přírodních národů • kritika konzumní společnosti, ve které hrají • roli peníze, reklama a spotřeba zpět

 13. Literatura LUŽNÝ, Dušan, et al. Nová náboženství a sekty, Extremismus. Praha : MŠMT, 1999. 32 s.