Eori centralizirano carinjenje
Download
1 / 26

EORI Centralizirano carinjenje, - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

EORI Centralizirano carinjenje,. Alojzij Zupančič 25. 9. 2009. Kaj je EORI številka?. Uvedena s spremembo Uredbe 2454/93 z Uredbo 312/09

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EORI Centralizirano carinjenje, ' - maalik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eori centralizirano carinjenje

EORICentralizirano carinjenje,

Alojzij Zupančič 25. 9. 2009


Kaj je eori tevilka
Kaj je EORI številka?

 • Uvedena s spremembo Uredbe 2454/93 z Uredbo 312/09

 • EORI (registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta) pomeni: številko, ki je edinstvena v Evropski skupnosti in jo carinski organ države članice ali imenovani organ ali organi dodelijo gospodarskim subjektom in drugim osebam.

 • Številka EORI se na zahtevo uporablja v vseh stikih gospodarskih subjektov ali, kadar je to primerno, drugih oseb s carinskimi organi. Uporablja se tudi za izmenjavo informacij med carinskimi organi ter med carinskimi organi in drugimi organi.


Razlogi za uvedbo eori
Razlogi za uvedbo EORI

 • V transevropskih carinskih sistemih (NCTS, AIS, AES) uporabljati le eno številko gospodarskega subjekta (osebe)

 • Številka mora ustrezati definiciji osebe iz carinskih predpisov (čl. 4(1)CZ)

  • Gospodarski subjekt, fizične osebe, združenja

  • Izjeme: Osebe iz tretjih držav, fizične osebe, diplomatska predstavništva…

 • Oseba se registrira samo enkrat in uporablja samo to številko v vseh državah članicah.

 • Razmejitev z davčno številko


Registrska tevilka eori
Registrska številka EORI

 • Sistem registracije in identifikacije

  • Uvedba od 1. 7. 2009

 • Enotna evropska baza podatkov

  • Gospodarski subjekt, ki ima sedež v državi članici registrirajo carinski organi države članice, kjer ima sedež

  • Gospodarski subjekt, ki nima sedeža na carinskem območju Skupnosti registrirajo carinski organi države članice, kjer izvaja carinske operacije

  • Vsak subjekt ima le eno številko in jo uporablja v vseh carinskih zadevah


Posledice eori za podjetja
Posledice EORI za podjetja

 • Ni novih zahtev za slovenska podjetja

  • Primarno polnjenje; osebe, ki so od 1. 5. 2004 izvajale kakršen koli uvoz ali izvoz

   • Prevzame se davčna številka za SI podjetja

  • Nova dodelitev (nova oseba) je avtomatizirana, ko oseba prvič izvede carinsko transakcijo

 • Tretje osebe (podjetja iz ne EU držav) registrira carina CU Jesenice

  • Npr. Švicarsko podjetje uvaža iz Argentine v Slovenijo surovine in jih v Sloveniji sprosti v prost promet (40)


Eori tevilke v dr avah lanicah
EORI številke v državah članicah

 • EORI številka: Oznaka države (a2) + do 15 mestna alfanumerična oznaka (an…15)

  • Primer Slovenije: SI12345678

  • Primer Poljske: PL1234567890ABCDE

  • Razlika med EORI številko in davčno številko


Uporaba eori tevilke
Uporaba EORI številke

 • Polje 2 carinske deklaracije: pošiljatelj/izvoznik

 • Polje 8 carinske deklaracije: prejemnik

 • Polje 14 carinske deklaracije: deklarant/zastopnik

 • Polje 51 carinske deklaracije: glavni zavezanec T1, T2

 • Vložitev skupne deklaracijo

 • Vložitev vstopne skupne deklaracije (varnost)

 • Vložitev izstopne skupne deklaracije (varnost)

 • Zahtevki za carinske postopke z ekonomskim učinkom in dovoljenja za poenostavitve

 • Zahtevki za status AEO iz čl. 14a IU


Eori za osebe iz tretjih dr av
EORI za osebe iz tretjih držav

 • Uporaba EORI številke je obvezna tudi za osebe (podjetja) iz tretjih držav kadar:

  • Vložijo skupno deklaracijo

  • Vložijo carinsko deklaracijo

  • Vložijo vstopno skupno deklaracijo (varnost)

  • Vložijo izstopno skupno deklaracijo (varnost)

  • Upravljajo “skladišče za začasno hrambo” v smislu čl. 185 (1)IU

  • Zaprosijo za dovoljenje iz čl. 324a IU (status blaga), ali 372 IU (poenostavitve tranzit)

  • Zaprosijo za status AEO iz čl. 14a IU


Centralizirano carinjenje
Centralizirano carinjenje

 • Sprememba Uredbe 2454793 Z Uredbo 1192/08

 • Enotno dovoljenje

  • Poenostavljen postopek deklariranja

  • Hišno carinjenja

  • Postopki z ekonomskim učinkom

  • Posebna uporaba

 • Kraj vložitve deklaracije

  • Pri drugem carinskem organu kot je predloženo blago

   • Carinski organi v isti državi članici

   • Imetnik enotnega dovoljenja -centralizirano carinjenje


Izvajanje postopka
Izvajanje postopka

 • Dopolnitev čl. 253 IU omogoča vložitev zahtevka za dovoljenje za poenostavljeno deklariranje ali hišno carinjenje

  • Za lastno uporabo ali

  • Za uporabo, kot zastopniku

   • Če je vzpostavljena zadovoljiva evidenca in postopki, ki carinskemu organu izdajatelju omogočajo opredelitev zastopanih oseb in izvedbo ustreznih carinskih kontrol

   • Zavarovanje

 • Dopolnitev čl. 253 IU določa, da je “uporaba poenostavitev odvisna od vložitve elektronske carinske deklaracije in obvestil”


Primer 1
Primer (1)

 • Deklaracija

 • Uvoznik v Ljubljani vloži carinsko deklaracijo pri carinski izpostavi v Ljubljani

  Deklaracija je lahko popolna deklaracija ali, v skladu z dovoljenjem za poenostavite, poenostavljena deklaracija.


Primer 2
Primer (2)

 • Deklaracija vsebuje podrobnost o nameravanem carinskem uradu vstopa na carinsko območje Skupnosti, npr. Rotterdam

 • Če se deklaracija vloži po prispetju blaga v Rotterdam, mora vsebovati številko (MRN) vstopne skupne deklaracije


Primer 3

Ljubljana

CarinaLjubljana

Primer (3)


Primer 4
Primer (4)

 • Sporočilo o prispetju/ predložitev

 • Carinski urad Ljubljana z uporabo ICS, sporoči carinskemu uradu Rotterdam da je deklaracija vložena.

 • To je v naprej določeno standardno sporočilo ICS, ki vsebuje podatke iz poenostavljene deklaracije

 • Če je to sporočilo poslano pred prispetjem blaga to sporočilo lahko nadomesti vstopno skupno deklaracijo pod pogojem, da vsebuje vse zanjo zahtevane podatke


Primer 5
Primer (5)

Ljubljana

Skupna domena

Rotterdam


Primer 6
Primer (6)

3. Sporočilo o prispetju

 • Ko je blago predloženo, Rotterdam izvede varnostno in varstveno kontrolo, ki temelji na izvedeni analizi tveganja na podlagi predhodne vstopne skupne deklaracije

 • Rotterdam istočasno obvesti Ljubljana o prispetju blaga z uporabo sporočila ICS

 • To omogoči Ljubljani sprejeti in sprocesirati uvozno carinsko deklaracijo


Primer 7
Primer (7)

Ljubljana

Skupna Domena

Rotterdam

Sporočilo o prispetjuI

predložitev


Primer 8
Primer (8)

4. Carinjenje in prepustitev blaga

 • Po procesiranju uvozne carinske deklaracije, Ljubljana dovoli Rotterdamuprepustitev blaga z določenim ICS sporočilom

 • Rotterdam prepusti blago v prost promet ali drug postopek blago pa se pelje v Ljubljana


Primer 9
Primer(9)

Skupna domena

Ljubljana

Rotterdam

Prepustitev

Dolg plačan/

zavarovan

Uvozno carinjenje


Primer 10
Primer (10)

5. Kontrola blaga (pregled blaga)

 • Če carinski urad Ljubljana, na podlagi analize tveganja na carinski deklaraciji zahteva, da se blago pregleda ta lahko:

  • zahteva, da se blago predloži v Ljubljani ali

  • zahteva, da se blago kontrolira v Rotterdamu; v tem primeru pošlje določeno sporočilo ICS s katerim zahteva kontrolo


Primer 11
Primer (11)

 • Carinski urad Rotterdam izvede zahtevano kontrolo blaga in pošlje rezultate kontrole v Ljubljano z uporabo ICS (podobno z uporabo kod, kot je to v NCTS)

 • Opomba: Centralizirano carinjenje je bolj ali manj omejeno na status AEO, kjer so finančne sposobnosti udeleženca predhodno ugotovljene tam, kje ima podjetje sedež.


Primer 12
Primer (12)

Ljubljana

Rotterdam

Skupna domena

Zahteva za kontrolo

Rezultat kontrole


Ddv 1
DDV (1)

 • Pravne podlage: Šesta direktivao7/112

 • Enaka obravnava uvoženega blaga in blaga pridobljenega v državah članicah

 • Obdavčitev ob uvozu

 • Oprostitev izvoza


Ddv 2
DDV(2)

 • DDV se plača ob uvozu(Čl. 2,Šestedirektive)

  • Toda: če uvozu sledi intra-comunitarna dobavain intra-comunitarna pridobitev:

   • Mora država članica uvozu (vstopa) oprostiti plačilo DDV od uvoza;

   • intra-comunitarna dobava, ki sledi uvozu je oproščena DDV; in

   • DDV dolg nastane v državi članici pridobitve.

    (Čl. 28 (c) D, Šeste direktive)

 • Odložni carinski postopki odložijo plačilo DDV od uvoza na čas sprostitve v prost promet; pravila o DDV v trgovini med državami članicami se kljub temu uporabljajo


Ddv 3
DDV (3)

 • Plačan v državi članici uvoza

 • Plačan v državi članici , kjer je sedež uvoznika

 • Plačan v državi članici, kjer je prejemnik blaga


Statistika
Statistika

 • Modernizirani carinski zakonik Uredba 450/2008

  • Predvidena uporaba 2013

 • Uredba 471/2009

  • Vprašanja MCC

  • Car. deklaracije v nekaterih primerih ne bo na voljo

  • Elektronska deklaracija in izmenjava podatkov

   • Namembni državi članici

   • Državi članici uvoza

  • Posebno blago ali gibanja (elektrika, plin…)

  • Izključitve iz zunanje trgovinske statistike