Arkivfrågor för
Download
1 / 8

Arkivfrågor för fakultets-administratörer - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Arkivfrågor för fakultets-administratörer. roller. Riksarkivet Arkivredogörare för fakultet Administratörer Arkivfunktionen, REK Arkivansvarig. Administratörer. fungerar som kontaktpersoner, informationsspridare etc och bevakar frågorna i verksamheten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arkivfrågor för fakultets-administratörer' - lysandra-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Arkivfrågor för fakultets-administratörer

.


Roller

roller

 • Riksarkivet

 • Arkivredogörare för fakultet

 • Administratörer

 • Arkivfunktionen, REK

 • Arkivansvarig


Administrat rer

Administratörer

 • fungerar som kontaktpersoner, informationsspridare etc och bevakar frågorna i verksamheten

 • samlar in, strukturerar och boxlägger handlingar som ska bevaras

 • I viss mån sköter föreskriven gallring för respektive avdelning, främst med tanke på handlingar som gallras med kortare gallringsfrist.


Arkivredog rare f r fakultet

Arkivredogörare för fakultet

 • ordnar och förteckna arkiven för avdelningarna vid respektive fakultet, samt fakultetskansliens arkiv

 • ordna och förteckna arkiven från institutionerna i den gamla organisationen

 • sköta föreskriven gallring

 • Tillsammans med arkivfunktionen vid REK informera andra anställda om gällande rutiner etc.

 • vara samordnande för arkiv- och gallringsfrågor inom fakulteterna


Arkivarie vid rek

Arkivarie vid Rek

 • handleda, utbilda och informera arkivredogörarna i organisationen

 • sköta centralarkiven och leveranser dit från verksamheten tillsammans med arkivredogörarna

 • ansvara för kontakter med Riksarkivet och andra myndigheter i arkivfrågor

 • ta fram arkivredovisning och andra styrdokument

 • utbilda övrig personal i arkivrelaterade frågor vid behov


Arkivarie vid rek1

Arkivarie vid rek

 • administrera systemstöd för arkivförteckning

 • ha ett övergripande ansvar för att arkivverksamheten vid Mittuniversitetet håller god kvalitet, inklusive elektronisk arkivering i samarbete med IT-avdelning och respektive systemägare


Nya f ruts ttningar

Nya förutsättningar

 • IT-stöd för förteckning, Klara

 • Ca 1,2 Arkivarie…

 • Administratörer förtecknar inte längre arkiv, bara förbereder och återsöker.

 • Samordning per fakultet

 • Fr o m HT 2013 förtecknas arkiven enligt en processbaserad modell. Varje avdelning utgör egna arkiv.


Nya f ruts ttningar1

NYA förutsättningar

 • Uppsatser arkiveras inte längre på papper (fr o m HT 2012)

 • Inte heller kursplaner, scheman eller kursvärderingar

 • Dokumenthanteringsplan


ad