slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on

การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์. นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่งครู คศ. 1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ. ขอบเขตเนื้อหา. การย่อยอาหารของจุลินท รีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว. 1. การย่อยอาหารของสัตว์. 2. โครงสร้างทางเดินอาหารของคน. 3. การย่อยอาหารของจุลินท รีย์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์' - lysandra-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

  • นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว
  • ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
  • อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
slide2

ขอบเขตเนื้อหา

การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว

1

การย่อยอาหารของสัตว์

2

โครงสร้างทางเดินอาหารของคน

3

slide3

การย่อยอาหารของจุลินทรีย์การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

slide4

จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการย่อยหารของเห็ดราและแบคทีเรีย

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียม

slide5

อะมีบา

อะมีบา (Amoeba) จะมีวิธีการนำอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีกระบวนการฟาโกไซโทซิส(Phagocytosis) โดยการยื่นส่วนไซโทพลาซึมที่เรียกว่า ซูโดโพเดียม(Pseudopodium) โอบล้อมอาหารเข้าสู่เซลล์ เกิดเป็นฟูดแวคิวโอล

slide6

พารามีเซียม

พารามีเซียม(Paramecium) จะใช้ซีเลีย (Cilia) ที่อยู่บริเวณร่องปาก (Oral groove) โบกพัดพาอาหารเข้าทางร่องปากเป็นฟูดแวคิวโอล แล้วอาหารจะถูกย่อยโดยเอนไซม์ในไลโซโซม

slide7

แบคทีเรีย เห็ดรา และจุลินทรีย์บางชนิด

มีการดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ มีการย่อยอาหารโดยปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ เพื่อย่อยสารอินทรีย์จนเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็ก (Extracellular digestion) แล้วจึงดูดซึมเข้าสู่เซลล์

slide8

แบบทดสอบ เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

  • และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด และทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก

.......... 1) อวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารของแบคทีเรีย คือ กระเพาะอาหาร

.......... 2) ฟูดแวคิวโอล เป็นอวัยวะที่ใช้ในกระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์

......... 3) อะมีบาใช้ส่วนไซโทพลาสซึม ที่เรียกว่า ซูโดโพเดียมโอบล้อมอาหารเข้าสู่เซลล์

......... 4) พารามีเซียมใช้แฟกเจลลัมในการโบกพัดอาหารเข้าสู่ปาก

1 (ผิด) 2 (ผิด) 3 (ผิด) 4 (ถูก)

slide10

จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบทางเดินอาหารของสัตว์

slide11

ฟองน้ำ

ฟองน้ำ (Sponge) กินอาหารแบบกรอง โดยพัดพาผ่านรูเล็กๆ ของช่องน้ำเข้า โดยเซลล์ที่มีแฟลกเจลลัมซึ่งเรียกว่า โคแอนโนไซต์แล้วใช้กระบวนการฟาโกไซโทซิส จับอาหารเข้าเซลล์พร้อมกับสร้างฟูดแวคิวโอลอาหารจะถูกย่อยและส่งไปตามส่วนต่างๆ โดยเซลล์อะมีโบไซต์

slide12

ซีเลนเทอเรต

ซีเลนเทอเรต(Coelenterate) ได้แก่ พวกไฮดรา ซีแอนีโมนี ปะการัง กัลปังหา มีช่องภายในลำตัวที่เรียกว่าช่องแกสโทรวาสคิวลาร์(Gastrovascular cavity) ทางเดียว รูเปิดนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งปากในการกินอาหาร และเป็นทวารหนักในขับของเสีย

slide13

พลานาเรีย

พลานาเรีย(Planaria) เป็นสัตว์พวกหนอนตัวแบนที่ดำรงชีพอิสระ จับเหยื่อโดยการปล่อยเมือกออกมา และใช้งวง หรือฟาริงซ์ยื่นออกมาดูดของเหลวในตัวเหยื่อเป็นอาหาร เข้าไปช่องแกสโทรวาสคิวลาร์

slide14

ไส้เดือนดินและแมลง

ไส้เดือนดิน ทางเดินอาหารแยกเป็นส่วนต่างๆ เริ่มจากปาก เป็นทางเข้าของอาหาร และทวารหนักเป็นทางออกของของเสีย

แมลง ปากของแมลงหลายชนิด เริ่มต้นที่ปากถัดไปเป็นคอหอย หลอดอาหาร ถุงพักอาหาร สองข้างของหลอดอาหารมีต่อมน้ำลาย ตอนกลางของลำตัวจะมีอวัยวะกำจัดของเสีย เรียกว่า หลอดมัลพิเกียน ถัดไปเป็นโคลอน ส่งกากอาหารไปยังไส้ตรง แล้วจึงเปิดออกที่ทวารหนัก

slide15

โครงสร้างทางเดินอาหารของคนโครงสร้างทางเดินอาหารของคน

slide16

จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบทางเดินอาหารของคน

slide17

ทางเดินอาหารของคน

ปาก

คอหอย

หลอดอาหาร

ลำไส้เล็ก

ทวารหนัก

ลำไส้ใหญ่

slide18

ปาก

ปาก ประกอบด้วย ลิ้น ฟัน และต่อมน้ำลาย และคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายเพื่อให้อาหารอ่อนนุ่ม กลืนสะดวก นอกจากนี้ในน้ำลายยังมีน้ำย่อยช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งให้เป็นน้ำตาลด้วย

slide19

หลอดอาหาร

หลอดอาหาร หน้าที่รับอาหารจากคอหอยให้ผ่านลงสู่กระเพาะอาหารโดยการบีบตัวของผนังกล้ามเนื้อ เรียกว่า เพอริสตัลชีส (peristalsis)

slide20

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารสามารถแบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ คาร์ดิแอก ฟันดัสไพโลรัส ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน

slide21

ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กของคนเป็นหลอดหดไปมาอยู่ในช่องท้อง แบ่งออกเป็น 3ตอน คือ ดูโอดีนัม เจจูนัม และไอเลียม ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภท โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

slide22

ลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนที่เริ่มจากส่วนที่ต่อกับไอเลียมและมาสิ้นสุดที่ทวารหนักแบ่งออกเป็น 4ส่วน คือ ซีคัม โคลอน เรกตัม และช่องทวารหนัก ทำหน้าที่ดูดกลับน้ำ