publiczna szko a podstawowa im adama mickiewicza w borze zajaci skim n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. Dyrektor Szkoły mgr Bogdan Paprotny. tel.: (034) 319-14-16; e-mail: spborzajacinski@o2.pl. POWOŁANIE ZESPOŁU. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły z prośbą o powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim' - lysandra-cannon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publiczna szko a podstawowa im adama mickiewicza w borze zajaci skim

Publiczna Szkoła Podstawowaim. Adama Mickiewiczaw Borze Zajacińskim

Dyrektor Szkołymgr Bogdan Paprotny

tel.: (034) 319-14-16; e-mail: spborzajacinski@o2.pl

powo anie zespo u
POWOŁANIE ZESPOŁU
 • Wniosek rodziców do dyrektora szkoły z prośbąo powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania
nawi zanie wsp pracy
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie:
 • mgr Jolanta Miękina (wcześniej koordynator ZWWRDzA na terenie Miejskiego Przedszkola w Częstochowie, obecnie konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz dzieci z autyzmem);
 • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie:
 • mgr Bożena Bator – psycholog;
 • Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie:
 • pani Beata Tatrocka – Burzawa – lekarz, psychiatra dziecięcy;
 • mgr Grażyna Sklarzyk – neurologopeda;
 • mgr Izabela Wojtal – terapeuta autyzmu.
sk ad zespo u
SKŁAD ZESPOŁU
 • oligofrenopedagog – mgr Jolanta Bojarz (pedagogika wczesnoszkolna)
 • oligofrenopedagog – mgr Barbara Jelonek (pedagogika wczesnoszkolna)
 • psycholog – mgr Bożena Bator
 • neurologopeda – mgr Grażyna Sklarzyk

inni specjaliści:

 • lekarz psychiatra – pani Beata Tatrocka – Burzawa
 • terapeuta autyzmu – mgr Izabela Wojtal
rodzaj i miejsce zaj
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagogów:

 • elementy terapii behawioralnej
 • terapia zabawą
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • muzykoterapia
 • metoda aktywności ruchowej M. Ch. Knill’a
 • metoda dobrego startu.

Miejsce zajęć: Oddział Przedszkolny w Borze Zajacińskim.

rodzaj i miejsce zaj1
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia z psychologiem:

 • 3 razy w miesiącu (w tym jedno z zajęć z całą rodziną dziecka)

Miejsce zajęć: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie.

rodzaj i miejsce zaj2
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne:

 • 4 razy w miesiącu (2 zajęcia wynikające z organizacji i dodatkowo w ramach NFZ kolejne 2 spotkania)
 • zajęcia z terapeutą raz w tygodniu

Miejsce zajęć: Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowiaw Częstochowie.

wsp praca z rodzicami
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • opieka psychologa nad rodziną dziecka
 • uczestnictwo rodziców w grupie wsparcia
 • zajęcia otwarte i instruktażowe prowadzone przez członków Zespołu
 • indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami po zakończonych zajęciach z dzieckiem
historia paw a
HISTORIA PAWŁA
 • diagnoza autyzmu wczesnodziecięcego
 • zachowanie dziecka:
 • stymulacja
 • ruchliwość
 • brak mowy
 • rozumienie mowy „?”
 • brak koncentracji
 • słabe napięcie mięśniowe
 • brak zainteresowania zajęciami

NA POCZĄTKU:

analiza dokumentacji
ANALIZA DOKUMENTACJI
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 • diagnoza testem PEP-R
 • dokładna diagnoza psychologiczna
 • dokładna diagnoza logopedyczna
 • konsultacje z terapeutą
 • wspólne opracowanie programu terapeutycznego dla dziecka
 • opracowanie programu domowego (dla rodziców do ćwiczeńz dzieckiem na terenie domu)
praca z paw em
PRACA Z PAWŁEM
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem
 • współpraca z rodzicami
 • zainteresowanie przedmiotami, pomocami
 • mniejsza stymulacja
praca z paw em1
PRACA Z PAWŁEM
 • samodzielne wykonywanie ćwiczeń aktywności ruchowej Knill’a
praca z paw em2
PRACA Z PAWŁEM
 • znajomość swojego miejsca pracy
praca z paw em3
PRACA Z PAWŁEM
 • uczenie wyborów
 • praca w małej grupie terapeutycznej
praca z psychologiem
PRACA Z PSYCHOLOGIEM
 • ćwiczenia polegające na naśladowaniu
 • dopasowywanie elementów
 • rozumienie mowy
 • pojęcia abstrakcyjne (kolory, stosunki przestrzenne, zaimki osobowe, wywoływanie pojedynczych dźwięków)
 • czynności przedszkolne (ćwiczenia manualne, usprawnianie mięśni dłoni, utrwalanie kierunku rysowania linii, wprowadzenie liczenia do trzech)
 • elementy terapii Integracji Sensorycznej
 • ćwiczenia ruchowe (wykorzystanie piłki Bobath)
 • program wprowadzający Ch. Knill kształtującej świadomość ciała
 • muzykoterapia (szczególnie muzyka terapeutyczna Reimonda Lapa)
praca z neurologoped
PRACA Z NEUROLOGOPEDĄ

Cel terapii logopedycznej – przełamywanie bariery komunikacyjnej:

 • rozwijanie rozumienia mowy w bardziej złożonych sytuacjach zadaniowych
 • stymulowanie mowy czynnej

Etapy terapii logopedycznej:

 • praca nad oddychaniem (wydłużanie fazy wydechowej
 • usprawnianie artykulatorów (warg, języka, podniebienia)
 • trening naśladowania werbalnego
 • rozwijanie słownika biernego
 • rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenie słuchu awerbalnego – zastosowanie odpowiedniego programu komputerowego)
 • systematyczna praca i pozytywne oddziaływanie emocjonalne
praca z terapeut
PRACA Z TERAPEUTĄ

Zastosowano metodę behawioralną w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Program zakłada pracę w zakresie:

 • naśladowania,
 • dopasowywania i sortowania
 • rozumienia mowy
 • umiejętności zabawy i zachowań społecznych

Stosowane są zasady polegające na:

 • dostosowanie języka do aktualnego poziomu rozwoju dziecka
 • polecenia i komunikaty formowane są krótko i adekwatnie do sytuacji
 • stosowanie podpowiedzi manualnych
 • demonstrowanie ćwiczenia
 • budowanie wspólnego pola uwagi
 • zachęcanie do współdziałania z terapeutą.

Bardzo ważnym elementem jest częste nagradzanie chłopca w odpowiednim momencie.

efekty
EFEKTY
 • naśladuje wykonywane czynności
 • potrafi samodzielnie pracować na znanym materiale
 • skupia się na dłużej pracując przy swoim miejscu pracy
 • lepszy kontakt z dzieckiem (buduje pole uwagi z drugą osobą)
 • lepsze funkcjonowanie społeczno – emocjonalne
 • bardziej otwarci rodzice
 • próby samodzielnego ubierania się i zakładania butów
 • lepszy kontakt z rówieśnikami (małą grupą terapeutyczną)
 • samodzielnie ćwiczy z zestawem aktywności ruchowej Knill’a
 • na żądanie wypowiada samogłoskę „a”
 • koncentruje się na dłużej, by wysłuchać krótkich poleceń
co dalej
CO DALEJ?
 • diagnoza w PPPiP (badanie dziecka)
 • dalsza praca nad samodzielnością i komunikacją
 • kontynuacja pracy w małej grupie terapeutycznej
 • podjęcie próby wprowadzenia na zajęcia do dużej grupy rówieśniczej
 • dalsza współpraca z rodzicami
ad