jednotn informa n br na n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednotná informační brána PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednotná informační brána

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Jednotná informační brána - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Jednotná informační brána. Bohdana Stoklasová Pavel Krbec Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002. Obsah. Projekt Jednotná informační brána CASLIN: cíle, vznik, současný stav, perspektivy (Bohdana Stoklasová)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jednotná informační brána' - lysa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jednotn informa n br na

Jednotná informační brána

Bohdana Stoklasová

Pavel Krbec

Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002

obsah
Obsah
 • Projekt Jednotná informační brána CASLIN: cíle, vznik, současný stav, perspektivy (Bohdana Stoklasová)
 • Jak funguje Jednotná informační brána – pohled uživatele (Bohdana Stoklasová)
 • Jak funguje Jednotná informační brána – pohled do zákulisí : MetaLib, SFX, zajištění provozu v ÚVT UK (Pavel Krbec)
slide3
Cíle

Nutnost

 • Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nového zpřístupnění
 • Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení
integrace heterogenn ch informa n ch zdroj a jejich kvalitativn nov zp stupn n
Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění

Současný stav:

 • různé zdroje je třeba prohledávat separátně
 • různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) uživatelská rozhraní a různé způsoby vyhledávání
 • uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly
 • výsledek je často nula nebo naopak několik tisíc hitů
 • výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách
integrace heterogenn ch informa n ch zdroj a jejich kvalitativn nov zp stupn n1
Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění

Cíl:

 • dochází k souběžnému zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů)
 • všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob vyhledávání je jednotný
 • uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí
 • výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, ukládat, posílat atd.
 • výstup přichází v jednotné podobě
 • jsou nabízeny přidané služby
zmapov n informa n ch zdroj dostupn ch v esk ch knihovn ch a kooperace p i jejich budov n a sd len
Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

Současný stav:

 • nízká úroveň popisu fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost)
 • nedostatek prostředků na budování „klasických“ fondů (příčiny), plýtvání v nedostatku, nedostatečná argumentace pro zlepšení situace, slabiny ve strategii budování fondů
 • malá vůle ke kooperaci
zmapov n informa n ch zdroj dostupn ch v esk ch knihovn ch a kooperace p i jejich budov n a sd len1
Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

Cíl:

 • jednotný a jednoznačný, standardní, mezinárodně srozumitelný popis fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost)
 • získání prostředků na budování „klasických“ fondů, ukončení plýtvání v nedostatku, přesvědčivá argumentace pro zlepšení situace, kvalitní, jednotná a vzájemně koordinovaná strategie budování fondů
 • velká vůle ke kooperaci (nutnost)
projekty a instituce jib
Projekty a instituce JIB

Současný stav

 • Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK–ÚVT)
 • Portál STM – LI (STK + 11)
projekty a instituce jib1
Projekty a instituce JIB

Budoucnost

 • do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, KNAV, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy universit)
 • účast dalších českých i slovenských knihoven vítána (CASLIN, KOLIN?)
integrace heterogenn ch informa n ch zdroj a jejich kvalitativn nov zp stupn n2
Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění

Naplnění cíle – ukázka

(uživatelský pohled, nikoli, jak

je uděláno uvnitř – bude

později)

zmapov n informa n ch zdroj dostupn ch v esk ch knihovn ch a kooperace p i jejich budov n a sd len2
Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

Naplnění cíle – ukázka

(uživatelský pohled + trochu

o tom, jak je uděláno uvnitř)

p klady aplikace nk r konspekt
Příklady aplikaceNK ČR - konspekt
 • přehled fondů
 • hodnocení fondů
 • strategie budování fondů
hierarchie
Hierarchie
 • 24 předmětových kategorií – bez vazby na konkrétní klasifikaci
 • 500 skupin konspektu (DDT, UDC, LC)
 • 4000 předmětů
p edm tov kategorie
Předmětové kategorie

1. Antropologie, etnografie

2. Biologické vědy

3. Divadlo, film, tanec

4. Ekonomické vědy, obchod

5. Filozofie a náboženství

6. Fyzika a příbuzné vědy

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

9. Hudba

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

11. Jazyk, lingvistika a literatura

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

13. Lékařství

14. Matematika

15. Politické vědy

16. Právo

17. Psychologie

18. Sociologie

19. Technika, technologie, inženýrství

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

21. Umění, architektura, muzeologie

22. Výchova a vzdělávání

23. Výpočetní technika

24. Zemědělství

skupiny konspektu

DDC

Slovní vyjádření

MDT

Slovní vyjádření

Poznámka

306

Culture and Institutions

316.7

Sociologie kultury

Kulturní kontext společenského života

390

Customs, Etiquette, Folklore

39

Etnologie. Etnografie. Folklor

391

Customs and Personal Appearance

391

Oděv, móda, ozdoby

Skupiny konspektu
metodika
Metodika
 • úrovně kvality fondu (CL, AC, GL)
 • jazykové pokrytí
 • ochrana fondu

_____________________

 • popis
 • porovnávání
 • hodnocení
 • jednoduchá a jednotná prezentace
3 studijn rove neboli rove podpory v uky
3 STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBOLI ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY

3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ 

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují:

 • Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru
 • Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů
 • Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a rejstříků/abstraktů
 • Vedle prací v primárním jazyce fondu díla v dalších jazycích jsou omezeny na jazykové učební pomůcky pro lidi nemluvící primárním jazykem a reprezentativní sbírku známých autorů v původním jazyce.
 • Definovaný přístup k příslušným elektronickým zdrojům

Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále

vzdělávají.

3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ 

Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují:

 • Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru
 • Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů a vybrané specializované monografie a referenční zdroje
k dy jazykov ho pokryt
Kódy jazykového pokrytí

Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů

v primárním jazyce země a knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků

ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro každou jeho část.

Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk

primárního nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné

pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň

hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků se očekává.

Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality stavu fondů,

akviziční politiky i strategie budování fondů tam, kde je to vhodné.

PPrimární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích

SZahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním

WZahrnuje dokumenty v mnoha jazycích

vyu it konspektu nejen pro popis fond
Využití konspektu- nejen pro popisfondů
 • „rozcestí“ při vstupu do informační brány
 • rozdělení odpovědností v kooperativních projektech
 • … další možnosti
jak funguje jednotn informa n br na pohled do z kulis metalib sfx zaji t n provozu v vt uk
Jak funguje jednotná informační brána – pohled do zákulisí: MetaLib, SFX, zajištění provozu v ÚVT UK
slide42

MetaLib a SFX

Pohled z hlediska instituce (knihovny)

Informační brána a propojovací služby

slide43

Z pohledu čtenáře (uživatele)

 • KDE mám informace hledat?
 • JAK mám zformulovat dotaz?
 • JAK získám přesnou odpověď?
 • JAK vyhodnotím výsledky z různých zdrojů?
 • JAK se dostanu k příbuzným zdrojům?
 • JAK a KDE získám příslušné DOKUMENTY?
slide44

MetaLib: ‘Princip hlavního vchodu´

T Series UK, T Series UPOL , Aleph NK ČR (katal. a plné texty), Aleph SVK OL,

Embase, Medline, PubMed, WoS (před dokončením),

vše od: OCLC, EBSCO, Proquest,

CASLIN-SK ČR

slide45

MetaLib: Hlavní rysy

 • Jediný vstupní bod do všech hetorogenních zdrojů
 • Jednotné rozhraní pro tvorbu dotazů
 • Paralelní vyhledávání ve všech zvolených cílových objektech
 • Prezentace výsledků – INDIVIDUÁLNĚ podle cílových objektů nebo KONSOLIDOVANĚ (s užitím merge a deduplikace)
 • Navigace
 • SFX - přidané služby
 • Autentikace a autorizace uživatele
 • Personalizace
slide46

Znalostní báze

Znalostní báze

Co to je Znalostní báze

Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

SFX Server

Popis zdrojů, informace o zdrojích

Popis uživatele

Administrace uživatelů

Kontextově orientované spojení

slide47

Znalostní báze - popis zdrojů

Co jsou typické zdroje?

 • Knihovní OPAC
 • Databáze
 • elektronické časopisy
 • Tématické brány
 • Vyhledávače
slide48

Vyhledá data, stáhne

Anal. data

Vnitřní Formát

“přejdi na”

zobrazí

sloučení

Nab. Služby (uloží, ...

Přidané služby SFX

Znalostní báze - popis zdrojů

Práce MetaLibu se zdrojem

MetaLib

slide49

Znalostní báze

Popis zdrojů

Popis uživatele

Administrace uživatelů

Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

Popis zdrojů, informace o zdrojích

SFX Server

Kontextově orientované spojení

Znalostní báze

slide50

Katalogizace zdrojů

Deskriptivní info, popisující zdroj až na úroveň “přejdi na” .

Např:

Jméno, typ, lokace, subject, popis, URL, jazyk.

slide52

Znalostní báze

Popis uživatele

Popis uživatele

Administrace uživatelů

Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

Popis zdrojů, informace o zdrojích

SFX Server

Kontextově orientované spojení

Znalostní báze

slide53

Autorizovaný uživatel

Neautorizovaný uživatel - host

Znalostní báze: Autorizace

 • Autorizace ve dvou úrovních:
 • Filtrování zdrojů
 • Zprostředkování “odskoků” (tj. přidání jména instituce (ID) a hesla)
slide54

Popis a administrace uživatelů

Kastomizované a personalizované služby:

 • Autentikace a autorizace
 • Obor
 • e-schránka
 • Zprávy, vzkazy

Uživatelský profil

 • Historie
slide55

Znalostní báze

Vyhledávání

Popis uživatele

Administrace uživatelů

Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

Popis zdrojů, informace o zdrojích

SFX Server

Kontextově orientované spojení

Znalostní báze

slide56

Vyhledávání v heterogenních zdrojích

Univerzální brána

ALEPH

jiné

HTTP

Z39.50

Heterogenní prostředí zdrojů

slide57

WAU=Kryger, Meir AND WTI=sleep

(%20sleep[TITL]%20)%20AND%20(%20Kryger[AUTH]%20Meir[AUTH]%20)

1003=Kryger-M? AND 4=sleep

1=Kryger, Meir AND 4=sleep

WAU=Kryger, Meir AND WTI=sleep

ALEPH

ALEPH

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Z39.50

HTTP

HTTP

KOBV

KOBV

Library of Congress

Library of Congress

PubMed

MEDLINE

MEDLINE

PubMed

Adaptace příkazu pro hledání (podle zdroje)

Kryger, Meir

Author:

Title:

sleep

slide63

SFX: Princip ‘rozhledny’

ILL

e-print

OPAC

Abstrakty

Plné texty

Odkazy na www

Přehled citací

eTOC (obsahy)

slide64

Sestaví OpenURL (NISO standard od 2002),

pošle: metadata, ident. uživ., ident. zdroje

server

Open URL (příklad):

http://octopus.ruk.cuni.cz:8888/sfx_test?sid=TINWEB:Sample&genre=book&aulast=Pánek&aufirst=Petr%20&title=Kašmírská%20otázka%20v%20OSN%20&&date=1998&pid=lp=octopus.ruk.cuni.cz,Port=9909,ServiceClass=ALL

slide65

Odskok na službu

OURL, metadata

Zvolíme službu

Přidaná služba

Zpracuje OURL, metadata,

odešle personif. nabídku služeb

slide67

Znalostní báze

SFX

Universal Gateway

Information Gateway

User Admin

SFX Server

Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

Popis uživatele

Administrace uživatelů

Popis zdrojů, informace o zdrojích

SFX Server

Kontextově orientované spojení

Znalostní báze

slide68

MetaLib jakožto SFX zdroj

ILL

e-print

MetaLib

A&I

Full Text

Web

Citations

eTOC

slide69

Uživatel

OpenURL

Metadata

Full Text

Exempláře

(holdings)

Info o authorovi

Příbuzné zdroje

Doručování dokumentu

S F X služby

MetaLib jakožto SFX zdroj

slide70

JIB - příklad

(Jiří Pavlík)

 • Návrat Sherlocka Holmese
slide80

Statistiky

 • Kolikrát uživatelé stiskli SFX tlačítko u určitého zdroje?
 • Kolikrát se plný text článku objevil v SFX nabídce?
 • Pokud se plný text článku objevil v SFX nabídce, kolikrát jej uživatelé vybrali?
slide81

Použité materiály

KRBEC, P., Webspirs a SFX. Daidalos [online]. 2000, č. 4 [cit. 2001-02-05]. Dostupný na WWW: <http://daidalos.ff.cuni.cz/2001/leden/pk_sfx.php>. ISSN 1213-1482.

KRBEC, P., PAVLÍK, J., Přidané služby knihoven a brána k informacím, příspěvek na konferenci Automatizace knihovnických procesů 2001, Liberec

Firemní materialy ExLibris

Děkujeme za pozornost