slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XML PowerPoint Presentation
Download Presentation
XML

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

XML - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

XML. E X TENSIBLE M ARKUP L ANGUAGE. Rafał Górecki Prezentacja dla celów seminarium dyplomowego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych Warszawa, październik 2000. XML. Plan Prezentacji. - wstęp i historia XML - podstawy budowy dokumentów XML

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XML' - lyris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

XML

EXTENSIBLE MARKUPLANGUAGE

Rafał Górecki

Prezentacja dla celów seminarium dyplomowego w

Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Warszawa, październik 2000

slide2

XML

Plan Prezentacji

- wstęp i historia XML

- podstawy budowy dokumentów XML

- zapytania w dokumentach XML

i przykłady języków zapytań

slide3

XML

wstęp i historia XML

lata ‘60 - poszukiwanie standardu dla dokumentów drukarskich

1969 - IBM zaproponowali GML wraz z hierarchiczna struktura oznaczeń

1978 - ANSI rozpoczyna prace nad norma

1983 - szósta wersja - SGML - staje się standardem Urzędu Kontroli Skarbowej USA

slide4

XML

wstęp i historia XML

1985 - SGML standardem Komisji UE oraz Departamentu Obrony USA

1986 SGML w wersji ISO 9979:1986

Dziś mamy nowe standardy ISO oraz HTML, Hypermedia/Time-based Structuring Language, XML, XSL i inne - wszystko na podstawie zalorzen GML/SGML

slide5

XML

podstawy budowy dokumentów

Dokumenty XML cechuje:

- inteligencja - dane „same” się opisują

- zdolność adaptacji - możliwość dostosowania

do konkretnych potrzeb i zastosowań

- łatwość pielęgnacji - przez oddzielenie

danych od struktury i prezentacji

- możliwość bezpośredniej publikacji w

internecie

slide6

XML

podstawy budowy dokumentów

Przykładowy dokument XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

<OSOBA>

<IMIE> Jan </IMIE>

<DRUGIEIMIE/>

<NAZWISKO> Kowalski </NAZWISKO>

<URODZONY>

<DATA format="dd.mm.rrrr">

12.04.1980

</DATA>

<MIEJSCE>

<MIASTO> Warszawa </MIASTO>

</MIEJSCE>

</URODZONY>

<PESEL> 80041201322 </PESEL>

<UWAGI>

<!-- tu wpisz uwagi -->

</UWAGI>

</OSOBA>

slide7

XML

podstawy budowy dokumentów

Jak to wygląda w IE5.0

slide8

XML

podstawy budowy dokumentów

Sam dokument XML jest jedynie „przechowalnia dla danych”.

Przeglądarki nie są wstanie same zaproponować sposobu prezentacji tych danych.

Przeglądarki nie rozpoznają typów danych.

Dla wykorzystania możliwości XML potrzebne są dwa dodatkowe dokumenty CSS lub XLS dla wizualizacji i DTD dla zdefiniowania formatów i poprawności danych.

slide9

XML

podstawy budowy dokumentów

Przykładowy plik CSS / XSL (EXTENSIBLE STYLE LANGUAGE)

OSOBA {

display:block;

border-width:5;

border-style:double;

border-color:black;

padding:15;

background-color:#eeeecc;

width:450;

}

IMIE, NAZWISKO {

display:inline;

text-align:center;

width:130;

color:#990000;

margin:3;

padding:3;

font-weight:bold;

font-size:18pt;

}

URODZONY {

display:block;

margin:3;

padding:5;

}

Rys. OSIAGNIETY EFEKT WIZUALNY

slide10

XML

podstawy budowy dokumentów

DTD DOCUMENT TYPE DEDEFINITION określa hierarchie elementów danych wraz z dopuszczalnymi atrybutami (wartościami).

DTD określa składnie całego dokumentu.

Na podstawie DTD można wnioskować jego zawartość oraz automatycznie sprawdzać poprawność dokumentu XML

slide11

XML

podstawy budowy dokumentów

 • Składnia DTD (wybór):
    • < ELEMENT nazwa otwarcie zamknięcie (zawartość) < na przykład < !element linuxdoc o o (sect | chapt | article | report | book | letter | telefax | slides | notes | manpage ) < deklarujemy że element linuxdoc (nie obowiązkowy - pozycje ,,otwarcie'' i ,,zamknięcie'' (,,-'' to obowiązkowy, ,,o'' nie obowiązkowy ) może w sobie zawierać alternatywnie elementy sect , chapt , article i inne.
     • , - wszystkie elementy muszą występować w określonym porządku
     • & wszystkie elementy muszą występować, ale porządek dowolny
     • | rozłączne lub - jeden lub tylko jeden może wystąpić
     • + element musi wystąpić co najmniej raz
     • ? element nie obowiązkowy
     • * element może wystąpić raz lub więcej
    • ENTITY --- forma makroinstrukcji
    • ATTLIST --- lista atrybutów ELEMENTU wraz z opcjami: < ATTLIST linuxdoc LANG (CDATA) #REQUIRED<
     • #FIXED
     • #REQUIRED
     • #CURRENT - z poprzedniego użycia
     • #CONFREF - referencje
slide12

XML

podstawy budowy dokumentów

 • Składnia DTD (wybór):
    • Typy danych
     • PCDATA - parsed character data - zwykłe dane tekstowe (z rozwijaniem entitles)
     • RCDATA - replaceable chracter data
     • CDATA - character data - zwykłe tekstowe --- nie przewidywana dalsza obróbka
     • ANY - może zawierać PCDATA i inne elementy
     • EMPTY
slide13

XML

podstawy budowy dokumentów

Ponieważ przeglądarki jeszcze nie są wstanie same wykonywać operacji na „pełnych” dokumentach XML niezbędne jest publikowanie ich w postaci „czystego” HTML. Wykorzystywanie XML wymaga ogromnych nakładów pracy.

Nie ma uzasadnienia stosowanie XML do publikacji prostej strony WWW - wystarczy HTML / DHTML.

XML może się okazać „złotym środkiem” na udostępnienie zasobów starszych systemów bazodanowych wszelkim odbiorcom posługującym się przeglądarką WWW - klientem uniwersalnym.

slide14

XML

zapytania w dokumentach XML

By przetwarzać dane w dokumentach XML niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie realizujące obsługę jeżyków zapytań, np.:

- XML-QL

- YaTL

- Lorel

- XQL

slide15

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD:

Dane o bibliografii przechowywane są w: bib.xml opisanym przez następujące DTD:

<!ELEMENT bib (book* )>

<!ELEMENT book (title, (author+ | editor+ ),

publisher, price )>

<!ATTLIST book year CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT author (last, first )>

<!ELEMENT editor (last, first, affiliation )>

<!ELEMENT title (#PCDATA )>

<!ELEMENT last (#PCDATA )>

<!ELEMENT first (#PCDATA )>

<!ELEMENT affiliation (#PCDATA )>

<!ELEMENT publisher (#PCDATA )>

<!ELEMENT price (#PCDATA )>

slide16

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 1:

znajdź tytuły książek publikowanych (publisher) przez Addison-Wesley po roku 1991.

XML-QL

------

<<

CONSTRUCT <bib> {

WHERE

<bib>

<book year=$y>

<title>$t</title>

<publisher><name>Addison-Wesley</name></publisher>

</book>

</bib> IN "www.bn.com/bib.xml",

$y > 1991

CONSTRUCT <book year=$y><title>$t</title></book>

} </bib>

>>

slide17

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 1:

w kolejnym języku zapytań:

YATL

----

<<

make

bib [ *book [ @year [ $y ],

title [ $t ] ] ]

match "www.bn.com/bib.xml" with

bib [ *book [ @year [ $y ],

title [ $t ] ],

publisher [ name [ $n ] ] ]

where

$n = "Addison-Wesley" and $y > 1991

>>

slide18

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 1:

w kolejnym języku zapytań:

Lorel

-----

<<

select xml(bib:{

(select xml(book:{@year:y, title:t})

from bib.book b, b.title t, b.year y

where b.publisher = "Addison-Wesley" and y > 1991)})

>>

slide19

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 1:

w kolejnym języku zapytań:

XQL

---

<<

document("http://www.bn.com")/bib {

book[publisher/name="Addison-Wesley" and @year>1991] {

@year | title

}

}

>>

slide20

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 2:

Jeśli dokument XML nie posiada DTD, nie znamy jego struktury musimy go odpytywac jak zrodlo tekstowe - napis po napisie.

Znajdź książki gdzie jakiś TAG pasuje do wzorca *or (np..: autor, editor) i ma wartość „Suciu”

Lorel

-----

<<

select xml(bib:

(select xml(book: {title: t, xml(LabelOf(a)): l})

from bib.book b, b.%or@a l , b.title t

where l = "Suciu"))

>>

slide21

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 2:

YATL

----

<<

make

bib [ * book [ title [ $t ].

$$a [ "Suciu" ] ] ]

match "www.bn.com/bib.xml" with

bib [ * book [ title [ $t ],

*$$a [ $l ] ] ]

where $l = "Suciu" and

$$a like "*or"

>>

slide22

XML

zapytania w dokumentach XML

PRZYKŁAD 2:

YATL

----

<<

make

bib [ * book [ title [ $t ].

$$a [ "Suciu" ] ] ]

match "www.bn.com/bib.xml" with

bib [ * book [ title [ $t ],

*$$a [ $l ] ] ]

where $l = "Suciu" and

$$a like "*or"

>>

XQL nie obsługuje przeszukiwania TAGow jako zmiennych.

slide23

XML

bibliografia

Artykuły zamieszczane na stronach WWW popularnych periodyków:

Magazyn Internetowy WWW

PCKurier

Lista dyskusyjna

pl.comp.xml

oraz artykuł umieszczony pod adresem:

http://www-db.reasearch.bell-labs.com/user/simeon/xquery.txt