1 / 5

Szívek kapribogyó gyüjtöhelye

Szívek kapribogyó gyüjtöhelye. Szia Will !!. Hinnye! Szia Haylin ! Mit csinálsz te itt? Ez egy kapribogyó gyűjtőhely !. Hát igen, nem így ismersz, ugye? De a kapribogyókért jöttem. Meg a szívszerelmem miatt. Muhaha !!!! Na megyek, szia !. Haylin ! Várj meg, szerelmem!!!. Vége….

lyris
Download Presentation

Szívek kapribogyó gyüjtöhelye

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Szívek kapribogyó gyüjtöhelye

  2. Szia Will!!

  3. Hinnye! Szia Haylin! Mit csinálsz te itt? Ez egy kapribogyó gyűjtőhely! Hát igen,nem így ismersz, ugye? De a kapribogyókért jöttem. Meg a szívszerelmem miatt. Muhaha!!!! Na megyek, szia!

  4. Haylin! Várj meg, szerelmem!!!

  5. Vége…

More Related