slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r. Polityka mieszkaniowa Szczecina. nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.' - lyris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Polityka mieszkaniowa Szczecina

 • nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji
 • polityka mieszkaniowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin – lipiec 2012 r.
 • nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany - proces ten będzie rozłożony w czasie.
 • wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców
slide3

Polityka mieszkaniowa dotyczy:

 • zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych;
 • zasad wynajmowania lokali komunalnych;
 • zamiany lokali mieszkalnych;
 • zasad polityki czynszowej;
 • systemu pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.
slide4

MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY

 • Wysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy uzależniona od okresu najmu.
 • 25%  bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% bonifikaty -  jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
slide5

MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY

 • Ważne dla najemców!!!
 • Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwały o zasadach sprzedaży lokali komunalnych rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad co oznacza, że bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wynosić będzie:
 • 95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny,
 • 97 % gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położone w granicach danej nieruchomości.
najem lokali komunalnych weryfikacja kolejki mieszkaniowej
NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ
 • przejrzyste i proste rozwiązania
 • urealnienienie możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących
 • coroczne składanie wniosków o przydział lokalu,
 • punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuację bytową
 • dodatkowa punktacja dla osób z dotychczasowej kolejki
 • losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów
 • wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości
najem lokali komunalnych weryfikacja kolejki mieszkaniowej1
NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ

Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych

 • od 1 lipca do 31 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków o najem mieszkania komunalnego
 • do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków
 • do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania
 • do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń
 • do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
 • maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM
 • czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.
slide8

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

 • gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe
 • proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu
 • gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich
slide9

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

Lokal o mniejszej pow. użytkowej, niższym standardzie zajmowany przez najemców o wyższych dochodach

Dłużnik zajmuje lokal o dużej pow. użytkowej (nieadekwatny do potrzeb i możliwości utrzymania)

ZAMIANA LOKALI

SPŁATA ZALEGŁOŚCI

Ewentualny remont lokalu (podwyższenie standardu zasobu), poprawa warunków zamieszkiwania, opłacany czynsz – przychód dla Gminy

Uniknięcie sytuacji rosnącego zadłużenia, brak zaległości, możliwość utrzymania lokalu

EFEKT ZAMIANY

zamiany lokali mieszkalnych aktywne uczestnictwo gminy
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

Harmonogram

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :

 • wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań
 • poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadach

po 31 sierpnia 2012 r.

 • przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,
 • systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.
 • tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.
nowa polityka czynszowa ochrona os b o najni szych dochodach
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Dlaczego:

 • od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie
 • wpływy z czynszów nie pokrywają nawet kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości
 • zasób ulega stałej degradacji

Po co?

 • więcej remontów i modernizacji
 • zintensyfikowanie działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacji

W jaki sposób?

 • stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodę
 • rozbudowany systemem obniżek (do 40%) – dla osób o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niższym poziomie.
slide12

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

 • Czynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwzględnia:
 • stan techniczny budynku,
 • wyposażenie lokalu w instalacje,
 • atrakcyjność użytkową
 • usytuowanie lokalu i lokalizację.
 • System obniżek skonstruowany jest w sposób gwarantujący osobom najuboższym czynsz nawet na niższym poziomie niż dotychczasowy
 • Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18 zł
slide13

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

 • Dla kogo obniżka czynszu?
 • 40% ulga dla:
 • jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )
 • gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.198,77 zł/os)
 • 30% ulga dla:
 • jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )
 • gospodarstw wielo1.438,52 zł/os)
 • 15% ulga dla:
 • osobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (nx – jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )
 • gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.598,36 zł/os)
slide14

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Obniżka czynszu – przykładowe dochody

slide16

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Harmonogram aktualizowania stawek czynszu

Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasu przeprowadzone będą:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu do dnia 15.10.2012 r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)

od 1 września do 15 października 2012 - składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;

od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;

do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonych wniosków o obniżkę czynszu;

od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.

slide17

POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ

 • nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze
 • ścisła współpraca ZBiLK z MOPR
 • narzędzia pomocy społecznej stosowane w polityce mieszkaniowej
 • przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;
 • coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;
 • realizacja programu zamian lokali we współpracy z gminnymi TBS
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego
 • wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych
slide18

KAMPANIA INFORMACYJNA

 • polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach
 • gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian
 • działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:
  • plakaty
  • ulotki do mieszkańców
  • strona internetowa
  • infolinia w ZBILK
 • wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych
slide19

Dziękujemy za uwagę

Szczecin, maj 2012 r.