1 / 5

Neptúnus

Neptúnus. borgar. Tvíburarisarnir. Tvíburarisarnir. Úranus og Neptúnus eru oft kallaðir tvíburarisarnir vegna þess að þeir hafa næstum því sama massa og stærð og líka lit Neptúnus er ögn smærri en úranus. Fylkihnöttur.

lyris
Download Presentation

Neptúnus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Neptúnus borgar

  2. Tvíburarisarnir

  3. Tvíburarisarnir • Úranus og Neptúnus eru oft kallaðir tvíburarisarnir vegna þess að þeir hafa næstum því sama massa og stærð og líka lit Neptúnus er ögn smærri en úranus.

  4. Fylkihnöttur • Stuttu eftir uppgötvun Neptúnusar kom í ljós óvenjustór fylgihnöttur, ögn stærri en tunglið okkar. Hann var kallaður Tríton, og bættist í safn stórra fylgihnatta í sólkerfinu.

  5. Hvers vegna fer hann öfugt? • En Tríton er dularfullur fylgihnöttur, því hann er mjög nálægt Neptúnusi. Hann fer reyndar fyrir vikið mjög hratt kringum hann (á aðeins tæpum sex dögum!!), en hvers vegna skyldi hann fara öfugan hring?

More Related