HTTP server - PowerPoint PPT Presentation

http server n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HTTP server PowerPoint Presentation
Download Presentation
HTTP server

play fullscreen
1 / 11
HTTP server
177 Views
Download Presentation
lyre
Download Presentation

HTTP server

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HTTP server http://site.kohl.cz/httpserver/

 2. 1 HTTP server Jak to funguje? server požadavek odpověď klient http://site.kohl.cz/httpserver/

 3. 2 HTTP server • URL (Uniform Resource Locator) př:http://site.kohl.cz/httpserver/prezentace.php?str=0 • Protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) • HTTP 0.9 • HTTP 1.0 • HTTP 1.1 • Trvalé spojení • Komprimace/dekomprimace dat • Virtuální hostitelé • Přenos intervalu bajtů http://site.kohl.cz/httpserver/

 4. 3 HTTP server • Příklad požadavku: GET /httpserver/prezentace.php HTTP/1.1 Host: site.kohl.cz • Příklad odpovědi: HTTP/1.1 200 OK Server: Siux/0.1 <html></html> http://site.kohl.cz/httpserver/

 5. 4 HTTP server • Metody požadavku: • GET • HEAD • POST • OPTIONS • PUT • DELETE • TRACE http://site.kohl.cz/httpserver/

 6. 5 HTTP server • Stavové kódy a hlášení 1** Informační 2** Úspěšné vyřízení požadavku 3** Přesměrování 4** Chyba klienta 5** Chyba na straně serveru Příklad odpovědi serveru: HTTP/1.1 200 OK http://site.kohl.cz/httpserver/

 7. 6 HTTP server • Hlavičky: • If-Modified-Since („304 Not Modified“) • Last-Modified • Allow: GET, HEAD • Content-Length • Server HTTP http://site.kohl.cz/httpserver/

 8. 7 HTTP server • Program: • Použití funkcí pro spojové služby: http://site.kohl.cz/httpserver/

 9. 8 HTTP server Načtení požadavku Nalezení souboru Načtení parametrů a konfiguračních souborů, nastavení proměných Nastavení proměných Koncovka souboru fork() Inicializace soketů Načtení souboru spuštění CGI naslouchání Odeslání souboru Uzavření spojení http://site.kohl.cz/httpserver/

 10. 9 HTTP server • Některé proměné využívané programem a CGI skripty: • SERVER_SOFTWARE • SERVER_NAME • SERVER_PORT • REQUEST_METHOD • REMOTE_HOST • REMOTE_ADDR • HTTP_USER_AGENT http://site.kohl.cz/httpserver/

 11. 10 HTTP server Literatura: • Linux začínáme programovat : Neil Matthew, Richard Stones • Pokročilé programování v operačním systému Linux : Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, Alex Samuel • Linux – administrace serveru Apache : Charles Aulds • PHP – tvorba interaktivních internetových aplikací : Jiří Kosek • Síťové programování pod Windows a programování Internetu : Josef Pirkl • Internet standardy a protokoly : Dilip C.Naik • Internetworking pomocí TCP/IP : Pavel Šmrha, Vladimír Rudolf • Web Hacking: Útoky a obrana : Stuart McClure, Saumil Shah, Shreeraj Shah http://site.kohl.cz/httpserver/