slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НА WWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НА WWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
lynne

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НА WWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧ - PowerPoint PPT Presentation

155 Views
Download Presentation
ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НА WWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НАWWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧ

 2. Паспорт на изследването:

 3. Цели на проучването: • Да установи кои са най-сериозните проблеми пред опазването на българската природа • Да проучи мнението по няколко ключови въпроса, които бяха широко дискутирани през последните месеци • Да провери готовността на хората да подкрепят, включително и финансово, природозащитните организации

 4. Най-сериозните проблеми на българската природа и околна среда:

 5. Считате ли, че държавата прави достатъчно, за да опазва и стопанисва добре българската гора?

 6. Считате ли, че изсичането на крайречните гори помага за намаляване на риска от наводненията?

 7. Одобрявате ли т.нар. "замени на държавни гори", при които частни лица предоставят своя гора на държавата, срещу което държавата им дава държавна гора?

 8. Вие лично одобрявате ли развитие на инфраструктура и строеж на нови хотели, писти и спортни съоръжения в защитената природа на високите планини Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите?

 9. Подкрепяте ли усилията на природозащитните организации да спрат застрояването на планините и Черноморието?

 10. Колко средства бихте отделили годишно в подкрепа на природозащитни организации?

 11. Кой преимуществено трябва да финансира неправителствените природозащитни организации?

 12. ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ НАWWF И АГЕНЦИЯ АЛФА РИСЪРЧБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!