college lca techniek voor duurzaam bouwen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen PowerPoint Presentation
Download Presentation
College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen. 7S660 Wintertrimester 2003. Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen. Vakinformatie. Vakcode: 7S660 Tentamendatum: 16 maart 2004 (14-17 u) Uiterste inleverdatum oefening: 9 april 2004 Hertentamen: 11 mei 2004 (14-17 u). Vakinformatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen' - lynne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
college lca techniek voor duurzaam bouwen

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen

7S660

Wintertrimester 2003

Prof. Ir. N.A. Hendriks

Ir. H. van Nunen

vakinformatie

Vakinformatie

Vakcode: 7S660

Tentamendatum: 16 maart 2004 (14-17 u)

Uiterste inleverdatum oefening: 9 april 2004

Hertentamen: 11 mei 2004 (14-17 u)

vakinformatie1

Vakinformatie

Dictaatnummer: 7395

Verkrijgbaar bij secretariaat FAGO en bij de dictaatverkoop

studiewijzer

Studiewijzer

 • Hoofdstuk 1: Algemene Inleiding
 • -geheel-
 • Hoofdstuk 2: Milieuclassificatie
 • m.u.v. pagina 52 t/m 67 –
 • Hoofdstuk 3: Ketenbeheer
 • - delen 1 t/m 7,9, 12, 23, 24 en 25-
college opzet

College opzet

Onder meer de volgende onderdelen komen aan bod:

- Levenscyclus analyse

-Milieueffecten en allocatie

-Wegingmethoden en classificatie

-Transport en afval

-Onderzoek en methoden

college opzet1

College opzet

4 december : géén college

11 december : college N. Hendriks/ H. van Nunen (LCA)

18 december : college LCA

8 januari : college LCA

15 januari : college W. Wenselaar (recht)

22 januari : géén college

29 januari : college W. Wenselaar (recht)

5 februari : college LCA

12 februari : college LCA

19 februari : college LCA

college opzet2

College opzet

Tentamen: algemene stof die tijdens de colleges aan bod is gekomen en de geslecteerde hoofdstukken uit het dictaat + materiaal Wim Wenselaar

Oefening: het uitwerken en analyseren van een gebouw of bouwdeel, door middel van een Life Cycle Assessment; Levens Cyclus Analyse.

Volgende week meer over programma en opdracht.

college opzet3

De volgende colleges zijn als volgt opgebouwd:

 • - Uitleg over LCA technieken (30 min)
 • Tijd om aan de opdracht te werken, met begeleiding
 • Haico van Nunen
 • Inge Blom

College opzet

milieubelasting

Milieubelasting

Meadows, 1972 Club van Rome

slide10

Factor 20

D = BxWxM

1/2 x 2 x 5 1/20

D = Druk op het milieu

B = Wereldbevolking

W = Welvaart

M = Milieubelasting

produceren

Produceren

Delfstoffen

A

Productie

B

Energie

Afval

Emissies

slide13

LCA

Van wieg naar graf aanpak

Production

Production

Production

Production

Graf

Wieg

slide14

building

use

refurbishment

demolition

transport

production

energy production

LCA

milieuaspecten1

Milieuaspecten

 • Uitputting van grondstoffen
 • Broeikaseffect
 • Ozonlaag
 • Humane toxiciteit
 • Ecotoxiciteit
 • Fotochemische Oxydantvorming
 • Verzuring
 • Vermesting
 • Afvalwarmte
 • Stank
 • Lawaai
 • Aantasting
 • Slachtoffers
broeikaseffect

Broeikaseffect (kg) =i

GWPi * emissiei naar lucht(kg)

Broeikaseffect

GWP = Global Warming Potential

uitputting van grondstoffen

Abiotische uitputting =i

Gebruik i (kg)

Voorraad i (kg)

Uitputting van grondstoffen

Biotische uitputting(jr –1) =i

BDFi (kg –1 * jr –1) * gebruik i (kg)

BDF = biotic depletion factor

ozonlaag

Ozonlaagaantasting (kg) =i

ODPi * emissiei naar lucht(kg)

Ozonlaag

ODP = Ozon Depletion Potential

humane toxiciteit
Humane toxiciteit

HCLi (kg * kg –1)* emissiei naar lucht (kg)

HCWi (kg * kg –1)* emissiei naar water (kg)

HCBi (kg * kg –1)* emissiei naar bodem (kg)

Humane toxiciteit (kg) =i

HCL = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor lucht

HCW = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor water

HCB = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor bodem

ecotoxicteit
Ecotoxicteit

Aquatische ecotoxiciteit (m³) =i

ECAi (m³ * mg –1)* emissiei naar water (mg)

Terrestische ecotoxiciteit (kg) =i

ECTi (kg * mg –1)* emissiei naar bodem (mg)

ECA = ecotoxicologische classificatiefactor aquatisch

ECT = ecotoxicologische classificatiefactor terrestisch

fotochemische oxydantvorming smog
Fotochemische oxydantvorming (smog)

Oxydantvorming (kg) =i

POCPi * emissiei naar lucht (kg)

POCP = Photochemical Ozone Creation Potential

verzuring
Verzuring

Verzuring (kg) =i

APi * emissiei naar lucht (kg)

AP = Acidification Potential

vermesting
Vermesting

Vermesting (kg) =i

NPi * emissiei (kg)

NP = Nutrification Potential

afvalwarmte
Afvalwarmte

Waterwarmte (MJ) =

Energie-emissiewater (MJ)

stank

emissiei naar lucht (kg)

GDLi * emissiei (kg * m-3)

Luchtstank (m³) =

Stank

GDL = Geurdrempels voor stoffen in de lucht

lawaai

4 * 10 –10 (Pa²) * 10 geluidsdrukniveau (dB/10)

Jaarproductie (kg * jr –1)

Geluidsproductie (Pa² * jr) = gebruik (kg) *

Lawaai

Geluid (Pa² * s)

Lawaai (Pa² * s) =

aantasting
Aantasting

Oppervlakte (m²)

Jaarproductie (kg * jr –1)

Ruimtebeslag = gebruik (kg) *

slachtoffers
Slachtoffers

Slachtoffers = aantal slachtoffers

cml 1992
CML 1992

9 Milieu effecten

Uitputting

Broeikaseffect

Aantasting ozonlaag

Humane toxiciteit

Eco toxiciteit

Smog

Verzuring

Vermesting

Vast afval

simapro

Systeem voor Integrale Milieu Analyse van PROducten

SimaPro

Voordeel:

Uitgebreide database

Uitgebreide mogelijkheden

Nadeel:

Inzicht nodig om het programma te gebruiken (complexiteit)

simapro1

In Sima Pro wordt met meerdere methoden gewerkt:

CML 92

Baseline 2000

Eco-indicator 95

Eco-indicator 97

Eco-indicator 99

EPS

EDIP / UMIP 96

SimaPro

slide34

LCA

Goal and scope definition

Interpretation

 • Gebruik:
 • Productontwikkeling
 • Strategische planning
 • Beleid
 • Marketing
 • Anders….

Inventory analysis

Impact assessment

slide35

Opgave

LCA

Inventarisatie

Classificatie

Normalisatie

Analyse

Reactie

volgende keer

Volgende keer

Installatie van Sima Pro

Uitleg computerprogramma Sima Pro

Opdracht oefening

1e aanzet: wood tutorial