Dynaamiset systeemit
Download
1 / 11

Dynaamiset systeemit - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dynaamiset systeemit. Talousmatematiikan 3 ov aineopinto-jakso MAT.113 Opettajat Professori Ilkka Virtanen (luennot) Assistentti Virpi Elomaa (harjoitukset) Aikataulu Luennot 36 h, viikot 42 – 45, 47 - 48 ti 14 - 16 D218 ke 12 - 14 D119 ei 24.10. to 10 - 12 D218

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynaamiset systeemit' - lynna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dynaamiset systeemit
Dynaamiset systeemit

 • Talousmatematiikan 3 ov aineopinto-jakso MAT.113

 • Opettajat

  • Professori Ilkka Virtanen (luennot)

  • Assistentti Virpi Elomaa (harjoitukset)

 • Aikataulu

  • Luennot 36 h, viikot 42 – 45, 47 - 48

   • ti 14 - 16 D218

   • ke 12 - 14 D119 ei 24.10.

   • to 10 - 12 D218

  • Harjoitukset 16 h, viikot 43 - 49

   • ma 14 - 16 D218

   • ti 14 - 16 D218 (vain 13.11.)

 • Kirjallisuus (oheislukemisto ja harj.)

  • runsaasti kirjallisuutta tavallisista differentiaali-yhtälöistä (ordinary differential equations), erityisesti Seppo Salo: Tavalliset differentiaali-yhtälöt, dynaamisista systeemeistä (dynamical systems) ja differenssiyhtälöistä (difference equations).

  • Erityisalueiden (kontrolliteoria, kaaosteoria) kirjat mainitaan luennoilla.


Dynaamiset systeemit sis lt erittely 1
Dynaamiset systeemitSisältöerittely (1)

I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT (DY)

 • Johdatus aiheeseen, käsitteitä

 • 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

  • Separoituva differentiaaliyhtälö

  • Tasa-asteinen (homogeeninen) yhtälö

  • Eksakti differentiaaliyhtälö

  • Integroivan tekijän keino

  • Esimerkkejä

  • Lineaarinen differentiaaliyhtälö

   • Homogeeninen yhtälö

   • Täydellinen yhtälö

   • Vakiokertoiminen yhtälö

   • Erikoistapauksia

  • Sovelluksia

   • Yksinkertainen kasvumalli

   • Puoliintumisaika

   • Jatkuva korkolasku

   • Auton jälleenmyyntihinta

   • Logistinen kasvumalli

   • Makrotaloudellinen malli

   • Mikrotaloudellinen malli


Dynaamiset systeemit sis lt erittely 2
Dynaamiset systeemitSisältöerittely (2)

 • Toisen ja korkeamman kertaluvun DY:t

  • Palautus sijoituksella 1. kertaluvun DY:ksi

  • Lineaariset DY:t

   • Homogeenisen yhtälön ratkaisun rakenne

   • Täydellisen yhtälön ratkaisun rakenne

   • Vakiokertoimiset 2. kertaluvun DY:t

   • Vakiokertoimisen DY:n stabiilisuus

   • Vakiokertoimiset n:nnen kertaluvun DY:t

   • Sovellus: kysyntä - tarjonta -malli

 • Differentiaaliyhtälöryhmät

  • Lineaarinen vakiokertoiminen 1. kl DY-ryhmä

  • DY-ryhmän ratkaisun stabiilisuus

 • DY:n numeerisesta ratkaisemisesta

  • Ratkaisumenetelmiä

  • Ratkaisu Mathematicalla (myös analyyttisesti)


Dynaamiset systeemit sis lt erittely 3
Dynaamiset systeemitSisältöerittely (3)

II DIFFERENSSIYHTÄLÖT

 • Differenssi ja differenssiyhtälöt

 • 1. kertaluvun differenssiyhtälöt

 • 2. kertaluvun differenssiyhtälöt

 • Taloustieteellisiä sovelluksia

  • Finanssimatematiikan sovellukset

  • Yksinkertainen Cobweb -malli

  • Samuelsonin akseleraattorimalli

 • Stabiilisuustarkasteluja

  III DYNAAMISIA SYSTEEMEITÄ KÄSIT-TELEVIÄ TEORIOITA

 • Kontrolliteoria (optimiohjauksen teo-ria, variaatiolaskenta, säätöteoria)

  • lyhyt esittely, esimerkki

 • Kaaos-teoria

  • lyhyt esittely

 • Katastrofiteoria, systeemidynamiikka

  • ei käsitellä


I differentiaaliyht l t 1
I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT(1)

1. Johdanto

 • Funktion derivaatta

  • Määritelmä

  • Geometrinen havainnollistus

 • Funktion differentiaali

  • Määritelmä

  • Yhteys derivaattaan

  • Geometrinen havainnollistus

  • Funktion differentiaali funktion muutoksen kuvaajana

 • Differentiaaliin perustuva mallintamisesimerkki

 • Differentiaaliyhtälöt

  • Määritelmä

  • Esitysmuodot

  • Differentiaaliyhtälön ratkaisun luonne

   • Yksittäinen ratkaisu funktio

   • Kaikki ratkaisut muodostavat funktioparven

    • Yleinen ratkaisu

    • Tietyt alkuehdot toteuttava yksityisratkaisu

   • Erikoisratkaisu

  • Esimerkkejä eri tyyppisistä differentiaali-yhtälöistä


I differentiaaliyht l t 2
I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT(2)

2. Ensimmäisen kertaluvun diff.yhtälöt

Separoituva differentiaaliyhtälö

 • Separoituvan DY:n yleinen muoto

 • Ratkaisu integroimalla

  • Ratkaisu suljetussa muodossa

  • Implisiittinen ratkaisu

 • Separoituvaksi palautuva yhtälö

  Homogeenifunktion määräämä DY

 • DY:n yleinen muoto

 • Palautus sijoituksella separoituvaksi DY:ksi

 • Ratkaisu

  Eksakti differentiaaliyhtälö

 • Yhtälön muoto

 • Ratkaisu

  Integroivan tekijän keino

 • Palautus eksaktiksi yhtälöksi

 • Ratkaisu

  Esimerkkejä yksinkertaisista DY:stä


I differentiaaliyht l t 3
I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT(3)

Lineaarinen differentiaaliyhtälö (LDY)

 • Yhtälöä LDY vastaava homogeeninen DY

 • Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu

 • LDY:n yksityisratkaisu

 • LDY:n yleinen ratkaisu

 • Yksityisratkaisun löytäminen

  • Kokeilu muodon perusteella

  • Vakion varioimiskeino

 • LDY:n yleisen ratkaisun yleinen luonne

  • Muutos (transientti) ja steady state -vaiheet

   Sovelluksia

 • Yksinkertainen kasvumalli

  • Vakiosuhteinen eksponentiaalinen kasvu

 • Puoliintumisaika

  • Negatiivinen eksponentiaalinen kasvu

  • Erikoistapaus: puoliintumisaika esim. radio-aktiivisessa hajoamisessa

 • Jatkuva korkolasku

  • Kasvumallin sovellus korko- ja investointi-laskelmiin

 • Auton jälleenmyyntihinta

  • Negatiivisen kasvumallin sovellus

  • Jatkuvat poistot


I differentiaaliyht l t 4
I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT(4)

 • Logistinen kasvumalli

  • Rajoitettu kasvu kohti tasapainotilaa

 • Makrotaloudellinen malli

  • Domarin kasvumalli

 • Mikrotaloudellinen malli

  • Kysyntä-tarjonta -tasapainomalli

 • Toisen ja korkeamman kertaluvun

  differentiaaliyhtälöt

  Palautus 1. kertaluvun DY:ksi

  • Muotoa y”= f(x,y’) olevat yhtälöt

   • Sijoitus y’= z –> z’= f(x,z)

   • Ratkaisu kaksinkertaisella integroinnilla

  • Muotoa y”= f(y,y’) olevat yhtälöt

   • Sijoitus ja ratkaiseminen kuten edellä

    Lineaariset 2. kertaluvun DY:t

  • Johdanto

   • LDY:n yleinen muoto

   • LDY:n yleisen ratkaisun periaate


 • I differentiaaliyht l t 5
  I DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT(5)

  • Vakiokertoimiset 2. kertaluvun LDY:t

   • Homogeeniyhtälön ratkaisu karakteristisen yhtälön avulla

   • Homogeeniyhtälön ratkaisun tyypit

   • Vakiokertoimisen LDY:n stabiilisuus

  • Vakiokertoimiset n:nnen kertaluvun DY:t

  • Sovellus: kysyntä - tarjonta -malli

   4. Differentiaaliyhtälöryhmät

  • Lineaarinen vakiokertoiminen 1. kl DY-ryhmä

  • LDY-ryhmän ratkaisun stabiilisuus

   5. DY:n numeerisesta ratkaisemisesta

  • Ratkaisumenetelmiä

   • Eulerin menetelmä

    • Perusmenetelmä

    • Modifikaatiot

   • Runge-Kutta -menetelmä

  • DY:n ratkaiseminen Mathematicalla

   • Analyyttinen ratkaisu

   • Numeerinen ratkaisu


  Ii differenssiyht l t 1
  II DIFFERENSSIYHTÄLÖT(1)

  Differenssi ja differenssiyhtälöt

  • Differenssin määritelmä

  • Yhteys derivaattaan

  • Differenssi ja diskreettiargumenttisen funktion perättäiset arvot

  • Differenssikaavoja

  • Differenssiyhtälö

   1. kl:n vakiokertoimiset differenssiyht.

  • Yleisen ratkaisun komponentit

   • Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu

   • Koko yhtälön yksityisratkaisu

   • Komponenttien tulkinnat

    2. kl:n vakiokertoimiset differenssiyht.

  • Ratkaisu karakteristisen yhtälön avulla

  • Eri tyyppiset ratkaisut

  • Johdatus korkeamman kertaluvun vakiokertoi-misiin differenssiyhtälöihin

   Taloustieteellisiä sovelluksia

  • Finanssimatematiikan sovellukset

   • Jaksolliset maksut

   • Annuiteettilaina


  Ii differenssiyht l t 2
  II DIFFERENSSIYHTÄLÖT(2)

  • Yksinkertainen Cobweb -malli

  • Samuelsonin akseleraattorimalli

   Stabiilisuustarkasteluja

  • 1. kertaluvun differenssiyhtälön tasapainoratkai-sun stabiilisuus

   • Lineaarinen vakiokertoiminen differenssi-yhtälö

   • Yleinen 1. kertaluvun differenssiyhtälö

  • Kahden muuttujan 1. kertaluvun vakiokertoimi-nen differenssiyhtälöryhmä ja sen tasapainorat-kaisun stabiilisuus

   • Yhtälöryhmä

   • Yhtälöryhmän ratkaisu

   • Tasapainoratkaisun stabiilisuus


  ad