slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

МСФИ ЗА МСЕ. ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ. Бранко Костовски ПРИМЕКО РЕВИЗИЈА, Скопје. Македонски превод на избрани слајдови достапни на http://www.ifrs.org. 2. МСФИ за МСЕ. Во рамки на темата ќе бидат разгледани : Развојот на стандардот Усвојувањето : користи , планови (земји)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ' - lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
МСФИ ЗА МСЕ

ПРЕГЛЕД НАМСФИзаМСЕ

Бранко Костовски

ПРИМЕКО РЕВИЗИЈА, Скопје

Македонски превод на избрани слајдови достапни на http://www.ifrs.org

slide2
2МСФИ за МСЕ

Во рамки на темата ќе бидат разгледани:

 • Развојот на стандардот
 • Усвојувањето: користи, планови (земји)
 • Примена: Вклучувајќи превод, тренинг, водич
 • Преглед на сите секции на стандардот
 • Клучни разлики со целината на МСФИ
slide3
3МСФИ за МСЕ

Презентацијата е поделена на два дела:

 • Првиот дел го покрива развојот, усвојувањето (прифаќањето), иимплементацијатана МСФИ за МСЕплуспреглед на секциите 1 до 8
 • Вториот дел е прегледнасекциите 9 до 35
 • Сега започнуваме со првиот дел
slide4
4МСФИ за МСЕ

Упростување на доброто финансиско известување

 • 230 страници
 • Упростени МСФИ, изградени на основата на МСФИ
 • Наменети специјално за МСЕ
 • Меѓународно признаени
 • Конечно издаден на 9 јули 2009
 • Гласање: 13 согласни, 1 против
slide5
5Кој може да го користи?

Ентитет кој нема јавна одговорност

  • Хартиите од вредност не се јавно тргувани
  • Не е финансиска институција
 • За преку 99% од приватните ентитетиво светот се очекува дека ќе ги исполнуваат условите за примена на стандардот
slide6
6Кој може да го користи?

Не постои тест на големината на ентитетот

 • Иако законодавство може да бара таков (РМ)

Ентитет може да го користи МСФИ за МСЕдури и ако:

 • Е економски значаен (голем)
 • Е од јавен интерес (струја, гас, вода)
 • Е подружница на котирана компанија (ако самата подружница не е котирана)

Ентитет не смее да го користи стандардот ако:

 • Е многу мала котирана компанија
slide7
7Дали е самостоен или поврзан со МСФИ?

Комплетно самостоен

 • Единствен ‘исклучок’ е опцијата за користење наМСС 39 (за признавање и мерење) од целината на МСФИ наместо секциите за финансиските инструментиод МСФИ за МСЕ (секции 11 и 12)
slide8
8Како се разликува од целината на МСФИ?
 • Скроен за МСЕ
 • Информации за паричните текови
 • Трошоци и можности на МСЕ
 • Многу помал (230 страници vs 3,000 + во целината на МСФИ)
 • Тематски организиран
 • Нема “црни букви“ (болд)
 • Упростувања од целината на МСФИ
slide9
9Какво е упростувањето?
 • Некои теми од МСФИсе испуштени ако се нерелевантни за МСЕ
 • Каде што МСФИ дава опции, вклучена е само поедноставната опција
 • Упростувања на признавањето и мерењето
 • Редуцирани обелоденувања
 • Упростен “драфтинг“
slide10
10Упростувања на обелоденувањата
 • Голема редукција на обелоденувањата:
 • МСФИ – повеќе од 3,000 ставкиво чекинг листата за обелоденување
 • МСФИ за МСЕ – околу 300 ставки

Сочувано:Обелоденувања за краткорочните парични текови, ликвидноста, солвентноста, мерењето на неизвесноста, избор на сметководствена политика

Отфрлено:Расчленување на збирови, обелоденувања за пазарите на капитал

slide11
11Зошто МСЕ да го прифатат?
 • Подобрен пристап до капитал
 • Емпириски потврдено
 • Подобрена споредливост
 • Подобрен квалитет на известувањетово однос на националните регулативи
 • Помал товар за ентитетитево законодавствата во кои се бара примена на целината на МСФИ
slide12
12Зошто МСЕ да го прифатат?
 • “Transparency, Ownership, and Financing Constraints in Private Firms” (Hope, Thomas and Vyas), November 2009
 • Study: Around 31,000 small companies in 68 developing countries and merging markets
 • Abstract: We find that private firms with greater financial transparency experience significantly lower problems with gaining access to external finance (and obtain those funds at a lower cost) than do other private firms.
slide13
13Дали МСЕ можат да го прифатат

Зависи од локалното законодавство

 • САД - да. IASB сега е вториот кој пропишува стандарди (покрај FASB) согласно AICPA етичкиот кодекс
 • Некои земји – прифаќањето е “автоматско” (преку измени во законот)
 • Некои земји – како Република Македонија пропишуваат свои квантитативни критериуми кои не се во согласност со МСФИ за МСЕ
slide14
14Планови за усвојување
 • Краток прашалникиспратен до надлежните национални тела (09/2009)
 • Просто прашање: Дали планирате да баратеили дозволите усвојување во следните 3 години? – Да? Не? Можеби?
 • Одговори добиени од 51 законодавство
 • Од тие 51 – 31 планираат да бараат или дозволат во следните три години
slide15
15Планови за усвојување
 • Јуни 2010:
 • 62 законодавстваили го усвоија МСФИ за МСЕ или имаат план да го усвојат во текот на следните три години
 • Во приближно сите случаиМСФИ за МСЕможе да се користи од сите МСЕ
 • Некои случаи, како опција со МСФИ
 • Други случаи, како опција со националните стандарди за МСЕ
slide16
16Што би кажал ревизорот?
 • Нешто како:

“Финансиските извештаи даваат објективна (фер) презентација нафинансиската позиција, резултатите од работењето, и паричните текови (според сите значајни аспекти) восогласност со Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни ентитети”

slide17
17План за одржување
 • Почетен сеопфатен прегледпо две години искуство со примената
  • Поправка на грешки, нејасност
  • Разгледување на потребата од подобрувања како резултат на измените во МСФИ
 • Понатаму еднаш на секои три години (приближно) збирен преглед на измени
slide18
18План за одржување

Проценка на првите измени:

 • 2010 и 2011 први две години на искуство
 • 2012 почнува прегледот
  • Проблеми во примената и измени во МСФИ
  • Покана за коментари 2012
  • Нацрт измени 2012 или 2013
  • Конечно усвојување 2013
 • 2014 најран можен ефективен датум на примена на измените
  • Така да, 3години “стабилна платформа”
slide19
19Преводи
 • Компленти или блиску до тоа:
  • Кинески, Шпански, Италијански, Романски, Португалски
 • Во тек:
  • Арапски, Чешки, Француски, Јапонски, Српски, Турски
 • Предложени или во дискусија:
  • Ерменски, Македонски, Полски, Руски, Украински
slide20
20Секција по секција

Следните слајдовиги потенцираат барањатана 35-те секции на МСФИ за МСЕи клучните разлики со целината на МСФИ

 • Станува збор за селективен избор
 • Не е комплетно резиме
slide21
21Секција 1 Мали и средни ентитети
 • Ги дефинира МСЕ како ентитети кои:
  • Немаат јавна одговорност, и
  • Публикуваат финансиски извештаи со општа наменаза екстерните корисници
 • Котираните компании не смеат да ги користат, без оглед на тоа колку се мали
slide22
22Секција 2 Концепти и принципи
 • Цел: информации за финансиската позиција, успешност, парични текови
  • Исто ги покажува и резултатите на менаџментот во управувањето со ресурсите
 • Квалитативникарактеристики– релевантност, сигурност, итн
 • Дефинирасредства, обврски, главнина
 • Дефинираприходи расходи
slide23
23Секција 2 Концепти и принципи
 • Основни концепти за признавање
 • Основни концепти за мерење
 • Приоритетни принципи за признавање и мерење
  • Водич за специфични прашања кои не се адресирани во на друго место во МСФИ за МСЕ
 • Концепти за профитот или загубатаи вкупната сеопфатна добивка
 • Принципи за пребивање
slide24
24Секција 3 Презентација на финансиските извештаи
 • Фер презентација: претпоставена ако се следи МСФИ за МСЕ (можна потреба од дополнителни обелоденувања)
 • Наведете усогласеност со МСФИ за МСЕ само ако финансиските извештаи се целосно усогласени
 • Споредбени податоци за најмалку една година
slide25
25Секција 3 Презентација на финансиските извештаи
 • Комплетен сет на финансиски извештаи:
  • Извештај за финансиската позиција
  • Или:
   • Еден извештај за сеопфатната добивка
   • Два извештаи: биланс на успехи извештај за сеопфатната добивка
  • Извештај за промените во главнината
  • Извештај за паричните текови
  • Белешки
slide26
26Секција 3 Презентација на финансиските извештаи
 • ЕденИзвештај за сеопфатната добивка:
 • Приход
 • Расходи
 • - Финансиски трошоци
 • - Д&Зпридружени ентитети и заед. потфати
 • - Даночен расход
 • - Прекинати операции
 • Профит или загуба
 • Ставки на друга сеопфатна добивка
 • Вкупна сеопфатна добивка
 • Два извештаи:
 • Биланс на успехот:
 • Долна линија (ставка) е профит или загуба (лево)
 • Извештај за сеопфатната добивка:
 • Почнува со профит или загуба
 • Ставки на ДСД
 • Долната линијае Вкупна сеопфатна добивка
slide27
27Секција 3 Презентација на финансиските извештаи
 • Може да се презентира само биланс на успех (без извештај за сеопфатната добивка) ако нема ставки на друга сеопфатна добивка (ДСД)
 • Ставки на ДСД според МСФИ за МСЕ се:
  • Некои курсни разлики
  • Некои промени во фер вредноста на хеџинг инструменти
  • Некои актуарски добивки или загуби
slide28
28Секција 4 Извештај за финансиската позиција
 • Може и именување “биланс на состојба”
 • Тековна/нетековнаподелба не се бараако ентитетот заклучи декапристапот на ликвидност е подобар
 • Некој минимум на линиски ставки
 • Некои ставки можат да се само белешки
 • Норедоследот, форматот, и насловите не се пропишани
slide29
29Секција 5 Извештај за сеопфатната добивка и Биланс на успехот
 • Еден-извештајилидва-извештаипристап
 • Мора да ги издвои прекинатите операции
 • Мора да презентира “профит или загуба” подзбирако ентитетот има ставкина друга сеопфатна добивка

IASB се согласида го отфрлипристапот на два извештаиво целината на МСФИ

slide30
30Секција 5 Извештај за сеопфатната добивка и Биланс на успехот
 • Ако некој МСЕ презентира консолидирани финансиски извештаи:
  • Долната линија (Профит или загубаво Билансот на успехи Вкупна сеопфатна добивкаво Извештајот за сеопфатната добивка) епредалоцирањетона овие износина малцинските интересии сопствениците на родителот
slide31
31Секција 6 Извештај за промените во главнината
 • Ги покажува сите промени вклучувајќи ги
  • Вкупната сеопфатна добивка
  • Вложувањата и повлекувањата на сопств.
  • Дивидендите
  • Трансакциите со сопствени акции
 • Може да се испушти ако нема други влож. или повлек. на сопс. освен дивиденди
  • Наместо него: Биланс на успехот и задржаните заработувачки
slide32
32Секција 7 Извештај за паричните текови
 • Сите МСЕ мораат да презентираат Извештај за паричните текови
 • Опција да користат
  • Индиректен метод, или
  • Директен метод

За презентација на оперативните парични текови

slide33
33Секција 8 Белешки
 • Обелоденување на основата за подготовка (МСФИ за МСЕ)
 • Резиме на значајните сметководствени политики
  • Вклучувајќи информации заоценкитеи клучните извори за проценка на неизвесноста
 • Поткрепувачки информации за ставки во финансиските извештаи
 • Други обелоденувања
slide34
34МСФИ за МСЕ

Ова е крај на првиот дел.

Во вториот дел ќе направиме преглед на секциите 9 до 35.

slide35
35Секција 9 Консолидација
 • Консолидација се баракога постои однос родител-подружница – дваисклучока:
  • Подружницата била стекнатасо намера да биде отуѓена во рамки на една година
  • Самиот родител е подружницаи неговиот родител (или краен родител) ги користиМСФИ или МСФИ за МСЕ
 • Основа за консолидација: контрола
slide36
36Секција 10 Сметководствени политики
 • Ако МСФИ за МСЕ адресира некое прашање, мора да се следи МСФИ за МСЕ
 • Ако МСФИ за МСЕ не адресира некое :
  • Избери политика која резултираво најрелевантнии најсигурни информации
  • Обиди се да најдеш аналогијасо барањата на МСФИ за МСЕ
  • Или користи ги основните концепти (секција 2)
  • Може да се бара водич во целината на МСФИ – но не е задолжително
slide37
37Секција 10 Сметководствени политики
 • Промена во сметководствена политика:
  • Ако е пропишана, следи го транзициониот водич како што е пропишано
  • Ако е доброволна, ретроспективно
 • Промена во сметководствена проценка: проспективно
 • Корекција на грешка од претходниот период: корекција за претходниот периодако е изводливо
slide38
38Секција 11 Основни финансиски инструменти
 • Суштински, Секцијата 11 е модел на амортизирани историски трошоци
  • Освен за инвестиции во главнинатасо котирана ценаили јасно определива фер вредност. За нив фер вредност преку Д&З.
 • Опција да се следиМСС 39 наместо секциите 11 и 12
  • Дури и кога се следи МСС 39, обелодени по Секцијата 11/12 (не според МСФИ 7)
slide39
39Секција 11 Основни финансиски инструменти
 • Опфатот на секцијата 11 вклучува:
  • Пари
  • Банкарски сметки (орочени и по видување)
  • Комерцијални записи (кои се држат)
  • Побарувања и обврски(клиенти,заеми,меници)
  • Обврзници и слични долговни инструменти
  • Инвестиции во неконвертибилни преференцијални акции и неотповикливи обични и преференцијални акции
slide40
40Секција 11 Основни финансиски инструменти
 • Амортизиран трошок – метод на ефективна камата
 • Мора да се тестираат ситеинстр. водени по амортизиран трошокза обезвредн.
 • Дозволено е укинување на обезвредн.
 • Водич за фер вредностаметодот на ефективна камата
 • Депризнавање
slide41
41Секција 12 Комплексни финансиски инструменти
 • Финансиските инструменти кои не се опфатени во Секцијата 11 се водат според фер вредноста низ Д&З. Ова вклучува:
  • инвестиции во конвертибилни и отповикливи обични и преференцијални акции
  • Опции, форварди, свапови и други деривативи
  • Финансиски средства кои инаку би биле во Секц. 11но имаат одредбикои можат да создадатдобивка/загубаза имателот или издавачот
 • Сметководство за хеџинг
slide42
42Секција 13 Залихи
 • Според трошокот, кој може да биде
  • Специфична идентификација за специфичните ставки
  • ФИФОили пондериран просек за другите
 • Обезвреднување (отпис до проценетата продажна ценанамалена за трошоците на комплетирање и продажба)
slide43
43Секција 14 Придружени ентитети
 • Опција да се користи:
  • Трошочен модел (освен ако има јавна котацијатогаш мора да се користи моделот на фер вредностпрекуД&З)
  • Метод на главнината
  • Модел на фер вредностниз профитот или загубата (ако е неизводливо, тогаш користи го трошокот)

Трошокоти ФВмодели не се дозволени според МСС 28

slide44
44Секција 15 Заеднички потфати
 • Опција да се користи:
  • Трошочен модел (освен ако има јавна котацијатогаш мора да се користи моделот на фер вредностпрекуД&З)
  • Метод на главнината
  • Модел на фер вредностниз профитот или загубата (ако е неизводливо, тогаш користи го трошокот)
 • Пропорционална консолидација е забранета

Трошокоти ФВмодели не се дозволени според МСС31.

Пропорц. консолидација е дозволена според МСС 31.

slide45
45Секција 16 Вложувања во недвижности
 • Ако фер вредноста може веродостојно да биде измеренабез непотребни трошоци или напори, користи ја Фер вредностанизД&З
 • Инаку, вложувањето во недвижност мора да се третира како НПОсо примена наСекцијата 17

МСС 40 е чист избор на сметководствена политика – или модел на амортиз.или ФВ

slide46
46Секција 17 Недвижности, постројкииопрема
 • Историски трошоци – само моделот амортизација-обезвреднување.Нема модел на ревалоризација.
 • Секцијата 17 се применува на вложувања во недвижностиако фер вредноста не може да биде веродостојно измерена
 • Секц. 17 се применувана имот чуван за продажба
  • Чувањето за продажба е индикатор за обезвредн.

МСС 16 дозволува ревалоризација преку главнината

МСФИ 5 бара одделен третман за нетековните средства кои се чуваат за продажба

slide47
47Секција 17 Недвижности, постројкииопрема
 • Компонентна амортизацијасамо ако главните делови на некоја ставка на НПОимаат “значајно различни моделина трошење на економските користи”
 • Прегледај ги корисниот век, резидуалната вредност, амортизационата стапкасамо ако постои значајна променаво средството или во начинот на неговото користење
 • Обезвреднување & укинување – Секција 27

МСС 16 бара годишен преглед

slide48
48Секција 18 Нематеријални средства без гудвил
 • Не се признава интерно генерирано нематеријално средство

МСС 38 бара капитализација на трошоците за развојнастанати по определувањето на комерцијалната проодност

slide49
49Секција 18 Нематеријални средства без гудвил
 • Амортизирај ги нематеријалните средствакои се одделно купени, стекнати во деловна комбинација, стекнати со грант, или по пат на размена за други средства
 • Амортизација во текот на корисниот век. Ако не може да се процени корисниот век,користи 10 години
 • Обезвреднување – следи ја Секцијата 27
slide50
50Секција 19 Деловни комбинации и гудвил
 • Куповен метод (метод на набавка)
 • Амортизирај го гудвилот. Ако не може да се процени корисниот век, користи 10 години
 • Обезвреднување и укинување – Секција 27
 • Негативен гудвил – прво преоцени го оригиналното сметководство. Ако е тоа ok, веднаш одобри воД&З

МСС 38 забранува амортизација на гудвилот

slide51
51Секција 20 Наеми
 • Класификација на финансиски и оперативенслична на МСС 17
 • Мери го финансискиот наем според пониското одФВна интересот во изнајменото с-вои сегашната вредност на минималните плаќања за наемот
 • За оперативни наеми, не мора праволиниско признавање на расходотако плаќањата се структурирани даму ја компензираат општата инфлација на наемодавателот

МСС 17 бара праволиниско признавање.

slide52
52Секција 21 Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства
 • Признајако облигација која е резултат на минат настани износот можат веродостојно да бидат проценети
 • Обелодени (не признавај) неизвесна обврска
 • Мери според најдобрата проценка
  • Голема популација – пресметка на пондериран просек
  • Единствена облигација – прилагодување на најизвесниот износ
 • Вклучува додаток со примери
slide53
53Секција 22 Обврски и главнина
 • Водич за класификација на инструмент како обврска или главнина
  • Инструмент е обврскаако од издавачот може да се барада плати пари
  • Но, ако е отповиклив само при ликвидацијатогаш тој е главнина
slide54
54Секција 22 Обврски и главнина
 • Секцијата 22 исто ги покрива:
  • Оригиналното издавање на акциии други инструменти на главнината
  • Продажба на опции, права и варанти
  • Дивидендии поделба на акции

Овие теми не се адресираниво целината на МСФИ

slide55
55Секција 23 Приходи од редовни активности
 • Истите принципи одМСС 18 иМСС 11
  • Добра: приходите се признаваат кога се пренесени ризиците и наградите, продавачот не задржува вклученост, мерливост
  • Услуги и договори за градба: Признавање според процентот на довршеност
 • Принцип за мерењее фер вредностана побаруваниот или примениот надомест
slide56
56Секција 24 Државни поддршки
 • Сите се мерат според фер вредноста на применото или побаруваното средство
 • Признавање како приход:
  • Веднаш ако не постојат услови кои треба да бидат исполнети
  • Ако постојат, признај кога условите ќе бидат исполнети

МСС 20 дозволува широк опфатна методи за сметководствоза државните поддршки

slide57
57Секција 25 Трошоци за позајмување
 • Сите се расход кога настанале
 • Нема капитализација

МСС 23 бара капитализацијана трошоците за позајмувањекои се однесуваат на средство во текот на изградбата

slide58
58Секција 26 Плаќање врз основа на акции
 • Мора да се признае
 • Мерење според фер вредноста ако е изводливо
 • Ако е неизводливода се определи фер вредноста на опцијата илидругиот одобрен инструмент, менаџментот би требалода ја користи својата проценказа примена на најсоосдветниот метод на вреднување
slide59
59Секција 27 Обезвреднување на средства
 • Залихи – отпиши до пониското од (1)трошокоти(2) продажната цена намалена за трошоците за комплетирање и продажба, ако е под сметков. вредност
 • Други средства– отпиши до надоместливиот износ, ако е под сметководствената вредност
 • Надоместлив износе поголемото од(1) фер вредноста намалена за трошоците на продажбата и (2) употребната вредност
slide60
60Секција 28 Користи за вработените
 • За дефинирани планови за користи, користи го кредитниот метод на проектирана единицасамо доколку е изводлив без непотребни трошоци и напори. Ако не, следните упростувања:
  • Игнорирај го проценетото идно зголемување на платите
  • Игнорирај ги идните услуги на тековно вработените (претпостави затв. на планот)
  • Игнорирај ја можната стапка на морталитет

Овие упростувања не се воМСС 19

slide61
61Секција 29 Данок на добивка
 • Признај одложени даноциако даночната обврска на средство или обврскае различна од неговата сметководствена вредност
 • Даночната основа претпоставува надоместување преку продажба. (Ако капиталната добивка не се оданочува, нема одложен данок)
 • Нема одложен данок на средство или обврскаако надоместувањето или подмирувањетона сметководствената вредностне се очекува да влијае врз оданочивиот профит
slide62
62Секција 29 Данок на добивка
 • Исклучок: Нема одложен данок нанеисплатени заработки на странски подружници и ЗП
 • Признај ги одложените даночни средства во целост, со исправка на вредноста
  • Критериум е дека реализацијата е веројатна (повеќе веројатна, отколку не)
 • Одложените даноци се нетековни

Моделот од оваа секција е истиот со IASB/FASB Март 2009 нацрт за данокот на добивка

slide63
63Секција 30 Преведување на странски валути
 • Пристапот за функционалната валута е сличен со оној на МСС 21
 • Нема рециклирање на добивките или загубитеод нето инвестициите во странски ентитетикои се почетно признаениво друга сеопфатна добивка
slide64
64Секција 31 Хиперинфлација
 • Ентитетот мора да подготви прилагодени финансиски извештаи (со општото ценовно ниво)кога неговата функционална валута е хиперинфлаторна
  • Приближно повеќе од 100% во текот на три години
slide65
65Секција 32 Настани по крајот на известувачкиот период
 • Прилагоди ги финансиските извештаиза насатани по датумот на билансот на состојбакои обезбедуваат понатамошни доказиза услови кои постоелена крајот на известувачкиот период
 • Не прилагодувај за настани или условикои настанале по крајот на известувачкиот период
 • Објавените дивидендипо крајот на периодот не се обврска
slide66
66Секција 33 Обелоденувања за поврзаните страни
 • Владините тела и агенциине се поврзани страни само поради нивното влијание врз ентитетот
 • Обелоденување на надоместот на клучниот менаџментсамо како еден број (тотал)
 • Помалку обелоденувања за трансакции
slide67
67Секција 34 Специјализирани активности
 • Земјоделство – користи модел на историски трошоциосвен доколку фер вредноста може јасно да се определи без непотребни трошоци и напори
 • Нафта,гас и рударство – не се бара трошоците за истражување да бидат признаени како расход
slide68
68Секција 35 Првично усвојување
 • Подготвифинансиски извештаи за тековната и претходната година со примена на МСФИ за МСЕ
 • Постојат многу изземањаза корекција на специфични ставки
 • И општо изземање за неизводливост
slide69
69Нема секции кои ги покриваат следните теми
 • Известување по сегменти
 • Заработка по акција
 • Периодично известување
 • Средства чувани за продажба
slide70
70

Ви благодарам на вниманието

ad