kerstfeest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kerstfeest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kerstfeest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kerstfeest - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Kerstfeest. Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?. December?. De herdertjes lagen bij nachte  Zij lagen bij nacht in het veld  Zij hielden vol trouwe de wachte  Zij hadden hun schaapjes geteld. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kerstfeest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kerstfeest
Kerstfeest

Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?

december

December?

De herdertjes lagen bij nachte Zij lagen bij nacht in het veld Zij hielden vol trouwe de wachte Zij hadden hun schaapjes geteld. 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

hoe komt het dat kerstmis op 25 december wordt gevierd

Hoe komt het dat Kerstmis op 25 december wordt gevierd?

Dat komt door keizer Constantijn de Grote.

Hij was een Romeinse keizer en hij was christen.

Constantijn de Grote leefde in de 4e eeuw na Christus.

Dat was tussen het jaar 300 en 400

noormannen

Noormannen

Kort na het begin van onze jaartelling kwamen de eerste christenen naar west-europa om het christendom te verspreiden. De volkeren die zij tegenkwamen (de latere) Noormannen, de Kelten, Batavieren en Germanen hadden natuurlijk hun feesten, en ze waren slim genoeg om niet alles te veranderen. Zo werd eind december het Zonnewendefeest gevierd - de langste nachten, en dat nu de dagen weer langer en warmer werden.

kerst

Kerst

Vanaf 25 december worden de dagen weer langer en de zon sterker. Het feest op die dag ter ere van de Romeinse god Mithras ‘onoverwinnelijke zon’ werd naar de achtergrond gedrongen.

Jezus werd door de christenen'Licht van de Wereld' genoemd.

slide7

Vandaar, dat dit feest gevierd werd met groenblijvende takken, en veel licht om de donkerheid minder te maken, en in de hoop op de betere dagen werd er ook even niet geratsoeneerd, maar even in totale overvloed gegeten.Vandaar, dat we ook nog steeds een kerstboom hebben met lichtjes, en een kerstdiner - want dat heeft natuurlijk niets met de geboorte van Christus te maken.

wat wordt er met kerst niet gevierd

Wat wordt er met Kerst niet gevierd

Jezus wordt als klein baby’tje geboren in een stal

Gezelligheid met vrienden en familie

De kerstman ging bij Jezus op bezoek

welke personen kwamen niet op kraamvisite bij jozef en maria

Welke personen kwamen niet op kraamvisite bij Jozef en Maria?

Koning Herodes met zijn vrouw

De herders

De wijzen uit het Oosten

van welk woord is ons kerstfeest afgeleid

Van welk woord is ons ‘Kerstfeest’ afgeleid?

Van het Christusfeest (de geboorte van Jezus Christus)

Van het Germaanse lichtfeest

Dit woord staat in de Bijbel enw ordt als eerste genoemd bij de geboorte van Jezus

wanneer vieren we in ons land kerst

Wanneer vieren we in ons land Kerst?

Op 5 en 6 januari

Op 25 en 26 december

Op 31 december en 1 januari

turning point in de geschiedenis

Turning point in de geschiedenis

God werd mens en kwam onder ons wonen. De realtie tussen God en mensen was stukgegaan, doordat de mens niet meer wilde luisteren naar God. Met alle gevolgen van dien. Christus’ boodschap was onomwonden: ‘Ik ben de weg tot God. Door mij kun je weer echt met God gaan leven en vrede ervaren.’

700 v chr

700 v. Chr

Jesaja profeteerde (beloofde) dat de messias een door God aangestelde koning zal zijn, die een vrederijk zal stichten.

slide16

Het Oude Testament

Het bevat meer dan driehonderd profetieën over Jezus Christus. Een voorbeeld uit het boek Jesaja wat ongeveer 700 voor de geboorte van Jezus is opgeschreven.

Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.” 

Jesaja 9:5 “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” 

a ron was een priester en bad voor het volk in de tempel

Aäron was een priester en bad voor het volk in de tempel

Elisabet was volgens het Evangelie volgens Lucas een afstammeling van Aaron.

De vrouw van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper en de tante van Maria.

elisabeth was onvruchtbaar en al op late leeftijd

Elisabeth was onvruchtbaar en al op late leeftijd

Lukas karakteriseert Zacharias en Elisabeth als rechtvaardig voor God en onberispelijk. Ze leefden naar alle geboden en eisen van de Heer. Zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze waren op hoge leeftijd gekomen.

gabri l
Gabriël

boodschapper van God

zacharias

Zacharias

Hij kon de engel Gabriël niet geloven

kinderen werden vroeger vernoemd

Kinderen werden vroeger vernoemd

Men wilde het al naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei: 'Nee, het moet Johannes heten.' Toen riepen de omstanders verbaasd: 'Maar d'r is in jullie hele familie niemand die zo heet?' Ze wendden zich tot de nog altijd stomme Zacharias. Hij gebaarde dat hij een schrijftabletje wilde, en noteerde: 'Johannes.' Onmiddellijk daarna kon hij zijn stem weer gebruiken en hij zong een lofzang voor God, die dit kind voor zulke grote dingen in de wieg had gelegd.

uithuwelijken
Uithuwelijken

Maria was verloofd met Jozef

Als een meisje 12 jaar werd mocht ze uitgehuwelijkt worden. Ze trouwden vaak op hun 14de.

maria krijgt gabri l op bezoek

Maria krijgt Gabriël op bezoek

 ’Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.’

maria

Maria

‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 

advent

Advent

Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

volkstelling

Volkstelling

Keizer Augustus geeft opdracht tot een volkstelling

het ging niet zo makkelijk als nu in nederland

Het ging niet zo makkelijk als nu in Nederland!

http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm

in veel religies moet je de hemel verdienen offers zijn er voor de vergeving

In veel religies moet je de hemel verdienen. Offers zijn er voor de vergeving.

Jezus = offer = genade = vrijheid

het kerstverhaal

Het Kerstverhaal

Lucas schrijft er uitvoerig over in Lucas (1:26-38) en 2:1-21

Lees: wat valt je op?