isl m a jeho pil e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISLÁM A JEHO PILÍŘE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISLÁM A JEHO PILÍŘE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ISLÁM A JEHO PILÍŘE - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

ISLÁM A JEHO PILÍŘE. Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652. ISLÁM. Obr.1. ISLÁM. je monoteistické náboženství bylo založené prorokem Muhammadem (politický a náboženský vůdce v 7.stol.) narozeným v Mecce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ISLÁM A JEHO PILÍŘE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
isl m a jeho pil e
ISLÁM A JEHO PILÍŘE

Projekt „EU peníze středním školám“

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTCZ.1.07/1.5.00/34.0652

isl m
ISLÁM

Obr.1

isl m1
ISLÁM
 • je monoteistické náboženství
 • bylo založené prorokem Muhammadem (politický a náboženský vůdce v 7.stol.) narozeným v Mecce
 • „Islám“ = podrobení se Bohu
 • „muslim“ = ten, kdo se podrobuje Bohu
 • po Křesťanství je Islám druhé největší náboženství na světě
muslim
MUSLIM
 • je příslušníkem Sunny nebo Šíiy(hlavní dělení Islámu)

Obr.2 Obr.3

texty isl mu
TEXTY ISLÁMU
 • KORÁN
 • HADÍSY

Obr.4

kor n
KORÁN
 • je základní knihou Islámu
 • je to sbírka, kterou měl nadiktovat Muhhamadovi archanděl Gabriel --> tomu ji nadiktoval sám Bůh
 • skládá se ze 114 súr (skladby, verše)
kor n x bible
KORÁN X BIBLE
 • hlavní rozdíl je v tom, že Korán je považován za neměnný text a pravdu, tedy ho nelze zpochybňovat
 • Islám je od Křesťanství odlišný tím, že se každý muslim musí podvolit Alláhovi a veškeré kroky muslimů jsou dány Aláhem

fatalismus

en kor nu
ŠÍŘENÍ KORÁNU
 • Mohamed byl pravděpodobně obchodník a snad i uměl číst a tak se Korán tradoval především ústně a měl tak i větší hodnotu, protože je přímo předurčen k recitaci
 • oficiální písemná verze vznikla v r.656 n.l.
5 pil isl mu z klad ka d ho muslima
5 PILÍŘŮ ISLÁMU – základ každého muslima
 • ŠAHÁDA Obr.5
 • SALÁT
 • ZAKÁT
 • SAUM
 • HADŽDŽ
ah da
ŠAHÁDA
 • je to hlavní islámské vyznání víry
 • Muslimové ho vyznávají vyřčením věty

„Není boha kromě Boha, Muhammad je posel Boží“

sal t
SALÁT
 • 5 každodenních modliteb (v poledne, odpoledne, za soumraku, v noci, za úsvitu)
 • musí být vykonávány směrem k Mekce
 • modlitbu lze konat kdekoliv, nejlépe však v mešitě
povinnosti muslim p ed modlitbou
Povinnosti muslimů před modlitbou
 • umýt se
 • vypláchnout 3krát ústa
 • vyčistit 3krát nos
 • opláchnout obličej 3krát
 • pravou a levou ruku umýt až po lokty 3krát
 • pravou a levou nohu ke kotníkům umýt 3krát
 • pak se teprve začíná muslim modlit na koberečku s vyšitou mešitou směrem k Mekce
zak t
ZAKÁT
 • náboženská daň z příjmů a z majetku
 • každý muslim musí odevzdávat několik procent z výnosu ovoce, plodin, velbloudů, zlata či stříbra
 • je vybírán přímo státem nebo prostřednictvím islámské nadace
 • Zakát se daruje chudým, otrokům, dlužníkům, veřejným účelům nebo lidem na cestách
slide14
SAUM
 • půst, který značí zdržení se jídla, pití a pohlavního styku
 • tento půst se dodržuje během Ramadánu, ale i mimo něj
had d
HADŽDŽ
 • pouť do Mekky, která je nejposvátnějším místem
 • tuto pouť by měl alespoň 1 krát za život absolvovat každý muslim, který má na to dostatek financí a dobrý zdravotní stav
 • každý rok se této pouti účastní zhruba 2 milióny muslimů
zdroje
ZDROJE

Zuzana Pexová

Wikipedie, otevřená encyklopedie (online), 15.1.2001, (cit. 2012-9-13),dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m

Obr.1,

The online royalty free public domain (online),(cit. 2012-9-13), dostupné z http://www.clker.com/cliparts/1/2/7/9/1206563481989894870johnny_automatic_minarets.svg.med.png

Obr.2

The online royalty free public domain (online),(cit. 2012-9-13), dostupné z

http://www.clker.com/cliparts/O/0/q/0/y/v/muslimah-cute-craft-md.png

Obr.3

The online royalty free public domain (online),(cit. 2012-9-13), dostupné z

http://www.clker.com/cliparts/M/5/J/Q/W/1/muslim-man-md.png

Obr.4

The online royalty free public domain (online),(cit. 2012-9-13), dostupné z

http://www.clker.com/cliparts/m/Y/R/M/b/U/quran-kareem-md.png

Obr.5

The online royalty free public domain (online),(cit. 2012-9-13), dostupné z

http://www.clker.com/cliparts/c/7/1/r/e/h/subah-md.png